27. września 2016
Download 9

Prawo pracy: Kiedy pracodawca nie płaci

Nierzadko dochodzi do przypadków, gdy pracodawca wypłaca swojemu pracownikowi tylko częściowe wynagrodzenie bądź wcale nie wypłaca zaległego wynagrodzenia lub innych roszczeń finansowych takich jak na przykład dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny, koszty podróży, diety, dodatkowe dopłaty. Często dochodzi do tego, iż wypłacane przez wiele lat premie takie jak gratyfikacja bożonarodzeniowa czy wynagrodzenie za urlop zostają bezpodstawie wycofane.

Pracownicy natomiast uzależnieni są od punktalnej wypłaty wynagrodzenia, gdyż muszą oni uregulować swoje zobowiązania takie jak czynsz czy kredyt.

W takim wypadku osoba zatrudniona powinna najpierw spróbować porozmawiać z pracodawcą i poprosić go o spełnienie roszczeń. Brak przelewu związany jest często ze zwłoką w dziale księgowości. Jeżeli opóźniona płatność nie nastąpi w przeciągu kilku dni, wskazane jest jak najszybsze dochodzenie roszczeń na piśmie wraz z dokładnym określeniem roszczeń.

Jeżeli poproszą Państwo pracodawcą jedynie o prawidłowe rozliczenie lub zapłatę, może to okazać się niewystarczające i – o ile w umowie o pracę zostały uwzględnione terminy przepadku – może mimo tego dojść do wygaśnięcia Państwa roszczeń.

Terminy przepadku
Proszę nie zwlekać zbyt długo. W wielu umowach o pracę zawarte są tak zwane klauzule wykluczające oraz klauzule o przepadku. Zgodnie z tymi regulacjami pracownik musi dochodzić swoich roszczeń wobec pracodawcy pisemnie w przeciągu 3 miesięcy. Jeżeli pracownik tego nie zrobi, jego roszczenia wygasną. Układy zbiorowe pracy mogą przewidywać nawet terminy 1 miesiąca, o ile są one powszechnie obowiązujące (Federalny Sąd Pracy, wyrok z dnia 18.08.2011 – 8 AZR 187/10). Skuteczne dochodzenie roszczeń przed sądem nie jest wówczas możliwe.

Pracownik nie powinien się więc wahać. Jeżeli pracodawca posiada roszczenia wobec pracownika, także on musi przestrzegać terminów przepadku. W takim wypadku pracownicy powinni sprawdzić, czy pracodawca dochodził danych roszczeń w przeciągu przewidzianego terminu.

Jeżeli pracodawca zwleka z wypłatą wynagrodzenia i wskazuje przy tym na złą sytuację finansową firmy bądź argumentuje zwłokę złą wydajnością pracy pracownika, proszę nie zwlekać i jak najszybciej skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w dziedzinie prawa pracy i udzielić mu zlecenia dochodzenia Państwa roszczeń.

Pracodawca jest niewypłacalny
Jeżeli pacodawca złoży wniosek o upadłość i nie wypłaca już wynagrodzenia, pracownik może uzyskać wynagrodzenie za ostatenie 3 miesiące z Federalnej Agencji Pracy jako tak zwaną rekompensatę ze względu na upadłość. Okres ten obejmuje zasadniczo 3 miesiące przed wydaniem decyzji o wszczęciu postępowania upadłościowego względnie decyzji o oddaleniu wniosku wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego z powodu braku masy.

Jeżeli stosunek pracy zakończy się przed tym dniem, wówczas przysługuje zwrot za trzy ostatnie miesiące stosunku pracy, o ile za okres ten przysługują jeszcze zalege roszczenia z tytułu wynagrodzenia. W tym celu pracownik musi jednakże złożyć pisemny wniosek w Federalnej Agencji Pracy.

Po wydaniu przez sądu upadłościowy postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego lub o jego oddaleniu pracownicy mają jeszcze dwa miesiące czasu na złożenie wniosku.

Po upływnie 2 miesięcy zastosowanie znajduje termin zawity.

W razie pytań dotyczących prawa pracy nasi specjaliści w dziedzinie prawa pracy z kancelarii Balduin Pfnür & Partner w Mülheim an der Ruhr są zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.