Porada prawna w zakresie prawa pracy dla Polaków w Niemczech

Problemy w pracy w Niemczech? Nasi adwokaci znajdą rozwiązanie

Nasi eksperci w zakresie niemieckiego prawa pracy skutecznie pomagają polskim klientom na terenie całego kraju. Oferujemy pomoc polskim pracownikom w Niemczech w szczególności w zakresie:

 • Zwolnienia z pracy i powództwa o ochronę przed zwolnieniem
 • porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę
 • odprawy
 • roszczenia o wynagrodzenie
 • problemów w trakcie lub po chorobie w pracy jak również odszkodowania.
 • Szybki kontakt, aby uniknąć przedawnienia i upływu terminu.

Zapytanie o bezpłatną  i
niezobowiązującą poradę prawną

  Salutation

  5.0
  5/5
  google-review-logo
  4.8
  4.8/5

  Zapytanie o bezpłatną  i
  niezobowiązującą poradę prawną

   Salutation

   Twój Adwokat

   Partner
   Adwokat
   specjalista prawa ruchu drogowego
   specjalista prawa pracy

   Partner
   Adwokat
   specjalista prawa pracy

   Prawo pracy dla pracowników

   Doradzimy Państwu jak postąpić w przypadku, gdy pracodawca wypowiedział Państwa stosunek pracy względnie zamierza go zakończyć. Z zaangażowaniem będziemy reprezentować Państwa interesy w ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem przed wszystkimi niemieckimi sądami pracy, tak aby utrzymać Państwa miejsce pracy lub wynegocjować adekwatną dla Państwa odprawę. Wysokość odprawy zależy od długości stażu pracy, wysokości wynagrodzenia oraz przede wszystkim od dobrych negocjacji, w których może Państwu pomóc specjalista w dziedzinie prawa pracy.

   Pomogliśmy już tysiącom pracowników skutecznie obronić się przed zwolnieniem.

   Nasi przeciwnicy to zazwyczaj duże firmy posiadające własnych doradców prawnych. Oferujemy pomoc w prowadzeniu negocjacji, opartą na wieloletnim doświadczeniu.

   Państwa indywidualne roszczenia i życzenia stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Znajdziemy dla Państwa najbardziej korzystne rozwiązanie. Mogą Państwo liczyć na wsparcie naszego specjalisty od początku do końca postępowania.

   Właściwe zachowanie po otrzymaniu od pracodawcy wypowiedzenia

   Proszę pamiętać, iż po otrzymaniu wypowiedzenia od pracodawcy mają Państwo jedynie 3 tygodnie czasu na wniesienie powództwa do właściwego sądu pracy. Po upływie 3-tygodniowego terminu do złożenia powództwa trudno będzie podjąć kroki przeciwko wypowiedzeniu. Tylko poprzez wniesienie powództwa do sądu istnieją dobre szanse na zachowanie miejsca pracy lub uzyskanie wysokiej odprawy, gdyż pozasądowe negocjacje z pracodawcą są z reguły bezzskuteczne.

   Proces przed sądem pracy trwa zasadniczo tylko kilka miesięcy. Zazwyczaj dochodzi do ugody z pracodawcą już w ramach terminu pojednawczego, który odbywa się w terminie od 2 do 3 tygodni od wniesienia powództwa. Nasi adwokaci regularnie odnoszą sukcesy w procesach toczących się przed właściwymi Sądami Rejonowymi w Oberhausen, Duisburgu, Essen czy Düsseldorfie.

    

   BU zahlt nicht Klage Erfahrung

   Masowe zwolnienia i likwidacja zakładu

   W przypadku masowych zwolnień i restrukturyzacji sprawdzimy dla Państwa, czy plan socjalny jest dla Państwa korzystny, czy też korzystniejsza będzie inna opcja. Sprawy dotyczące likwidacji dużych zakładów są z reguły bardzo złożone. Nasza kancelaria dysponuje w tego typu sprawach dużym doświadczeniem. W ramach obrony przed zwolnieniem możemy wywalczyć dla Państwa wyższą odprawę. Odprawa z planu socjalnego nie ulegnie przez to przepadkowi. Regulacja w planie socjalnym, która przewiduje, iż po wniesieniu przez pracownika do sądu powództwa nie ma on prawa do odprawy, jest zgodnie z orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy nieskuteczna.

   W sprawach dotyczących wypowiedzenia nasi adwokaci należą do czołówki specjalistów udzielających doradztwa na terenie Zagłębia Ruhry.

   Z zaangażowaniem będziemy dochodzić także Państwa roszczeń o wynagrodzenie, urlop czy świadectwo pracy.

   Gdy pracodawca nie wypłaca Państwu wynagrodzenia, należy jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki

   Państwa umowa o pracę może mianowicie zawierać klauzulę o wykluczeniu lub wygaśnięciu, która przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń tylko w przeciągu trzech miesięcy od ich wymagalności.

   Integracja w procesy zakładowe

   Udzielimy Państwu pomocy w kwestii integracji w procesy zakładowe po okresie chorobowym oraz pokażemy różne rozwiązania, tak aby po odbyciu choroby względnie podczas choroby mogli Państwo wrócić do zakładu pracy lub zakończyć stosunek pracy na korzystnych dla Państwa warunkach.

    

   Przed podpisaniem umowy o pracę sprawdzimy dla Państwa treść umowy oraz przenegocjujemy ją z Państwa pracodawcą. To samo dotyczy umów o zniesienie i rozwiązanie stosunku prawnego. Radzimy nie podpisywać umów oraz innych dokumentów bez uprzedniej konsultacji z adwokatem. Po podpisaniu tych dokumentów może być już za późno na podjęcie odpowiednich kroków.

    

   Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z obecnego miejca pracy i najchętniej – po otrzymaniu adekwatenej odprawy – zmieniliby Państwo pracę, służymy pomocą.

   Zapraszamy do kontaktu 

   W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

   Tel. +49 (0)208 / 3057550

   Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00

   Prawo pracy dla pracodawców

   Udzielamy doradztwa w zakresie prawa pracy przede wszystkim średnim przedsiębiorstwom.

   Sporządzamy i sprawdzamy umowy o pracę.

   Przed zakończeniem stosunku pracy doradzimy Państwu, jak możliwie najlepiej pod względem prawnym sformułować wypowiedzenie, tak aby zapobiec późniejszemu procesowi przez sądem pracy oraz wysokim odprawom. Ponadto pomożemy Państwu przy sporządzaniu i podpisywaniu umów znoszących stosunek prawny. Z zaangażowaniem będziemy Państwa reprezentować przed wszystkimi sądami pracy i pomożemy Państwu odeprzeć dochodzone roszczenia.

    

   W przypadku planowanych zmian w zakładzie pracy takich jak na przykład restrukturyzacja lub zamknięcie zakładu udzielimy Państwu doradztwa z zakresu prawa pracy aż do zakończenia czynności.

   Użyczanie pracowników - leasing pracowniczy - praca tymczasowa

   Także w zakresie użyczania pracowników oferujemy Państwu jako przedsiębiorcom fachową pomoc. Istotną kwestią jest tutaj zrozumienie rozgraniczenia pomiędzy umowami o określoną pracę a umowami o dzieło jak i przestrzeganie reformy ustawy o użyczaniu pracowników z 2017 roku.

   Oferujemy Państwu pełną obsługę. Jeżeli planują Państwo podjęcie działalności gospodarczej w branży pracy tymczasowej, będziemy Państwu towarzyszyć od momentu złożenia wniosku aż do wydania niezbędnego zezwolenia. Także w przypadku zapowiedzianych kontroli zakładowych będziemy po Państwa stronie, tak aby zapobiec ewentualnemu wycofaniu zezwolenia.

   Jeżeli wydane Państwu zezwolenie zostało wycofane bądź Państwa wniosek o wydanie zezwolenia został odrzucony, będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu w sprawie sprzeciwu jak i przed sądem socjalnym.

   Także w zakresie użyczania pracowników z Polski do Niemiec wykazujemy szczególne kompetencje.

   Pozorna działalność gospodarcza

   Udzielamy doradztwa również w ramach tak zwanych postępowań o stwierdzenie statusu zatrudnienia, prowadzonych przez niemiecką ubezpieczalnię emerytalno-rentową Deutsche Rentenversicherung.

   Z chęcią sprawdzimy dla Państwa, czy planowana współpraca z innym przedsiębiorcą stanowi rzeczywistą samodzielną działalność w sensie prawa socjalnego oraz  pomożemy Państwu w prowadzeniu korespondencji z instytucją sprawdzającą status zatrudnienia, z tzw. Clearingstelle. Nie należy kontaktować się z tą instytucją bez wcześniejszej porady adwokackiej, gdyż niektóre dane we wniosku mogą prowadzić do założenia, iż zatrudniają Państwo pracownika, za którgo należy opłacać składki na ubezpieczenie socjalne i nie współpracują Państwo z rzeczywistym przedsiębiorcą.

   Zaskarżymy dla Państwa przed sądem socjalnym postanowienia stwierdzające brak samodzielnej działalności gospodarczej w ramach współpracy.

   Dysponujemy dużym doświadczeniem przede wszystkim w odniesieniu do  tematyki „pozornej samodzielnej działalności gospodarczej”, która jest bardzo blisko powiązana z prawem pracy.

   Bez podjęcia kroków sądowych będą Państwo musieli zapłacić zaległe składki na poczet ubezpieczenia socjalnego. Należy więc zawsze zakarżać niekorzystną decyzję, tym bardziej, że zapadło dotąd wiele wyroków uznających decyzje ubezpieczalni emerytalno-rentowej Rentenverischerung za niezgodne z prawem.

   Czy w ramach samodzielnej działalności gospodarczej wykonują Państwo prace tylko dla jednego zleceniodawcy? W naszych NEWS-ach znajdą Państwo informacje odnośnie przysługujących Państwu praw.

   Zapraszamy do kontaktu 

   W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

   Tel. +49 (0)208 / 3057550

   Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00

   Prawo pracy dla zakładów pracy

   Prawo regulujące strukturę przedsiębiorstw jest kompleksowe i niezrozumiałe przede wszystkim dla zakładów pracy, które nie posiadają wiedzy z zakresu prawa pracy.

   Nasi specjaliści oferują Państwu poradę odnośnie wszystkich zagadnień z zakresu prawa pracy, w szczególności odnośnie praw i obowiązków przewidzianych w ustawie regulującej strukturę przedsiębiorstw, odnośnie możliwości procesowych lub w przypadku zmian zakładowych na dużą skalę, negocjacji planu socjalnego i porozumień zakładowych.

   Reprezentujemy zakłady pracy w ramach pozasądowych porozumień zakładowych, w procesach przed sądami pracy oraz przed zakładowymi komisjami rozjemczymi.

   Zgodnie z § 40 ust. 1 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw oraz § 80 ust. 3 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw pracodawca zobowiązany jest – pod pewymi warunkami –  przejąć koszty adwokata za radę zakładową.

   Nasi specjaliści w zakresie prawa pracy oferują poradę prawną na terenie całych Niemiec. Nasi Klienci pochodzą z Zagłębia Ruhry, z terenu całej Republiki Federalnej Niemiec oraz z zagranicy.

   Cieszylibyśmy się, gdyby nawiązali Państwo z nami kontakt.

   Zapraszamy do kontaktu 

   W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

   Tel. +49 (0)208 / 3057550

   Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00