Polityka prywatności

1) Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych oraz inspektora ochrony danych firmy

Te informacje o ochronie danych osobowych dotyczą przetwarzania danych przez:

Balduin & Partner Rechtsanwälte PartGmbB

reprezentowana przez mec. Patricka Balduina i mec. Jonasa Bartlomiejczyka.

Bahnstraße 4

45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3057550

faks: 0208/30575511

E-mail: kontakt@balduin-partner.de

Balduin & Partner Rechtsanwälte PartGmbB nie wymaga urzędnika ds. ochrony danych osobowych. Osobą kontaktową jest Jonas Bartlomiejczyk.

2) Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, jak również charakter i cel ich wykorzystywania

a) W przypadku odwiedzania strony internetowej

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową www.balduin-partner.de, informacje są automatycznie przesyłane na serwer naszej strony internetowej przez przeglądarkę używaną na Państwa urządzeniu końcowym. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są zbierane bez Twojej interwencji i przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:

adres IP komputera, który o to wnioskuje,
data i godzina dostępu,
nazwa i adres URL pobranego pliku,
strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL odsyłacza),
używaną przeglądarkę i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera oraz nazwę dostawcy usług dostępu.

Wymienione dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

zapewnienie płynnego połączenia strony internetowej,
aby zapewnić komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej,
ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz ocena bezpieczeństwa i stabilności, a także
do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów wymienionych powyżej w odniesieniu do gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat Twojej osoby.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w punktach 4 i 5 niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

3) Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

– wyraziliście Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO,

– ujawnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO jest konieczne do zapewnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby sądzić, że nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu danych,

– w przypadku istnienia prawnego obowiązku przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) DSGVO, oraz

– jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) DSGVO do realizacji stosunków umownych z I- ns.

4) Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie otwierane przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

Informacje są przechowywane w pliku cookie, co w każdym przypadku skutkuje połączeniem ze specjalnie używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast uświadomimy sobie Twoją tożsamość.

Z jednej strony stosowanie plików cookie służy do uprzyjemnienia korzystania z naszej oferty. Na przykład, używamy tzw. plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony na naszej stronie internetowej. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej.

Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookie, aby zoptymalizować przyjazność dla użytkownika, które są przechowywane na terminalu przez określony czas. Jeśli odwiedzisz naszą stronę ponownie w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznajemy, że byłeś już z nami i jakie wpisy i ustawienia zostały dokonane, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony, używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik odwiedził już naszą stronę internetową, gdy ponownie ją odwiedza. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wykorzystywane do wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Jednakże, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na Twoim komputerze lub aby komunikat pojawiał się zawsze przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak spowodować, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5) Narzędzia analizy

a) narzędzia monitorowania

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia wykonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Dzięki zastosowanym środkom śledzenia chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wymagań i jest stale optymalizowana. Z drugiej strony, stosujemy środki śledzenia w celu statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej dla Państwa w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

i) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. w celu projektowania zorientowanego na popyt i ciągłej optymalizacji naszych stron. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwany dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane są pliki cookie (patrz sekcja 4). Informacje generowane przez Coo- kie o korzystaniu z tej strony internetowej, takie jak

typ/wersja przeglądarki,
zastosowany system operacyjny,
odsyłacz URL (poprzednio odwiedzona strona),
nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
czas żądania serwera,

są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu do celów badań rynkowych, a także do dostosowania tych stron internetowych do wymagań. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu osób trzecich. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia ich przyporządkowanie (maskowanie IP).

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

Można również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając na ten link. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie danych użytkownika w przyszłości, gdy odwiedza on tę stronę internetową. Plik „opt-out cookie” odnosi się tylko do tej przeglądarki i tylko do naszej strony internetowej i jest umieszczany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić opcję „opt-out cookie”.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Google Adwords Conversion Tracking (śledzenie konwersji słów)

Używamy również Google Conversion Tracking do rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej statystycznie i do oceny jej w celu optymalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie. Google Adwords umieszcza plik cookie (patrz numer 4) na Twoim komputerze, jeśli dotarłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony na stronie internetowej klienta AdWords, a plik cookie nie wygasł, Google i klient będą mogli stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Dlatego też pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords uczą się całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i udali się na stronę konwersji z funkcją śledzenia konwersji.

Jednakże, nie otrzymasz żadnych informacji, które pozwolą Ci zidentyfikować użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procedurze śledzenia, możesz również odmówić ustawienia pliku cookie zgodnie z wymaganiami – na przykład poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby wyłączyć automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Polityka prywatności Google w zakresie śledzenia konwersji znajduje się tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6) Wtyczki do mediów społecznościowych

Obecnie nie używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram na naszej stronie internetowej.

7) Prawa stron poszkodowanych

Masz prawo:

– w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 DSGVO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one od nas zebrane, jak również istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat jego danych;

zgodnie z art. 16 DSGVO, do natychmiastowego zażądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 DSGVO, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania prawa do bezpłatnej komunikacji i informacji, do wypełnienia zobowiązania prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 DSGVO, jeśli kwestionujecie Państwo poprawność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebujecie ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśliście sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
do otrzymywania, zgodnie z art. 20 DSGVO, Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;
zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO, do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Skutkiem tego jest to, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę, oraz
do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym Państwa miejsca zamieszkania, pracy lub naszego biura.

8) Prawo sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo, zgodnie z art. 21 DSGVO, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub skierowane przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które jest przez nas wdrażane bez względu na jakąkolwiek szczególną sytuację.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, po prostu wyślij e-mail na adres kontakt@balduin-partner.de

9) Bezpieczeństwo danych

Możesz stwierdzić, czy dana strona naszej strony internetowej jest przesyłana w formie zaszyfrowanej poprzez zamkniętą reprezentację symbolu klucza lub blokady w dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

10) Aktualność i zmiana tego wyjaśnienia dotyczącego bezpieczeństwa danych

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie obowiązująca i obowiązuje od maja 2018 roku.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i oferty na niej lub z powodu zmienionych wymogów prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można wywołać i wydrukować w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.balduin-partner.de/datenschutzerklaerung/