Impressum

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu § 5 niemieckiej Ustawy o korzystaniu z teleusług:

Balduin & Partner Rechtsanwälte PartGmbB
reprezentowana przez partnerów, adwokata Patricka Balduina i adwokata Jonasa Bartlomiejczyka
Bahnstraße 4
45468 Mülheim an der Ruhr
tel. +49 208 3057550
fax: +49 208 30575511

e-mail: kontakt@balduin-partner.de

Rejestr spółek partnerskich:

Sąd Rejonowy w Essen PR4203

nr identyfikacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług:

DE318029418

Organy nadzorcze:

Izba Adwokacka Düsseldorf, Freiligrathstr. 24, 40479 Düsseldorf

Przepisy prawno-zawodowe:

Zawód adwokata podlega zasadniczo wymienionym poniżej regulacjom prawno-zawodowym:

1. Federalne Rozporządzenie o Adwokaturze (BRAO)

2. Rozporządzenie o wykonywaniu zawodu adwokata (BORA)

3. Zasady wykonywania zawodu przez adwokatów europejskich (CCBE)

4. Rozporządzenie o zawodzie adwokata specjalisty (FAO)

5. Ustawa o wynagrodzeniach adwokackich (RVG)

Treść poszczególnych regulacji prawno-zawodowych znajdą Państwo na stronie Federalnej Izby Adwokackiej https://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/

Określenie zawodu:
(§ 5 ust. 1 nr 5 b niemieckiej ustawy o korzystaniu z teleusług)
adwokat
(§ 5 ust 1 nr 5 b niemieckiej ustawy o korzystaniu z teleusług)
Określenie zawodu „adwokat” zostało przyznane w Niemczech

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii Balduin & Partner Rechtsanwälte PartGmbB

ERGO Versicherungsgruppe AG
Victoriaplatz 2
40198 Düsseldorf

Terytorialny zakres działalności spółki: wszystkie czynności, które:

nie są wykonywane przez inną, znajdującą się w innym państwie kancelarię lub bioro
nie mają związku z doradztwem i działalnością, wobec których obowiązuje prawo spoza Europy
nie odbywają się przed sądami spoza obszaru Europy

Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystając z linków do zewnętrznych stron internetowych opuszczają Państwo administrowany przez nas zakres strony http://www.balduin-partner.de

Nie odpowiadamy za treść, funkcję bądź kształt zewnętrznych stron internetowych. Odpowiedzialność prawną z tego tytułu ponoszą wyłącznie oferenci tychże stron. Z reguły są to właściciele i/lub redaktorzy i/lub administratorzy danych stron www i adresów internetowych.

Linki do stron zewnętrznych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Na wypadek, gdyby strony te (w przyszłości) miały zawierać treści niezgodne z prawem, wyraźnie dystansujemy się od zawartości tych stron. Strony, na które wskazujemy, zostały sprawdzone w chwili zamieszczenia linków pod kątem ewentualnych naruszeń prawa, które w owej chwili nie były widoczne. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.