Fachowa pomoc adwokacka w zakresie prawa o ruchu drogowym w Niemczech

Miałeś wypadek w Niemczech, otrzymałeś mandat lub kupiłeś samochód? Porada prawna po polsku

W dziedzinie prawa o ruchu drogowym jesteśmy jedną z wiodących kancelarii. Nasi klienci – nabywcy oraz sprzedawcy samochodów jak i uczestnicy wypadków – mogą liczyć na nasze wieloletnie doświadczenie oraz fachową i indywidualną poradę.

Jeśli to nie Ty spowodowałeś wypadek w Niemczech, nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z naszą reprezentacją

Służymy Państwu bezpłatną i niezobowiązującą wstępną poradą prawną zarówno drogą mailową jak i telefonicznie pod numerem 0208 305 755 0.

Szybki kontakt, aby uniknąć przedawnienia i upływu terminu.

Zapytanie o bezpłatną  i
niezobowiązującą poradę prawną

  Salutation

  5.0
  5/5
  google-review-logo
  4.8
  4.8/5

  Zapytanie o bezpłatną  i
  niezobowiązującą poradę prawną

   Salutation

   Twój Adwokat

   Partner
   Adwokat
   specjalista prawa ruchu drogowego
   specjalista prawa pracy

   Partner
   Adwokat
   specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

   Postępowanie powypadkowe

   Po uczestnictwie w wypadku oferujemy Państwu „full service”. Nie muszą się Państwo o nic martwić. Jednocześnie mogą mieć Państwo pewność, że sprawdzimy Państwa roszczenia i jak najszybciej podejmiemy się ich dochodzenia.

   Jeśli wypadek zdarzył się nie z Państwa winy, nie poniosą Państwo żadnych kosztów. Koszty naszej działalności zawsze pokrywa firma ubezpieczeniowa osoby, która spowodowała wypadek.

   W postępowaniach przeciwko niemieckim i zagranicznym ubezpieczalniom skutecznie reprezentujemy naszych Klientów na terenie całych Niemiec.

   W zakresie prawa o ruchu drogowym oferujemy pomoc w postępowaniu powypadkowym zarówno w kraju jak i za granicą. Nasze usługi obejmują w szczególności:

   • dochodzenie roszczeń o odszkodowania z tytułu szkód rzeczowych i osobowych
   • ustalenie danych ubezpieczeniowych drugiego uczestnika wypadku oraz późniejszą korespondencję
   • korespondencję z lekarzami w sprawie niezbędnych dokumentów w przypadku szkód osobowych
   • korespondencję z rzeczoznawcą mechaniki pojazdowej, przeprowadzającym oględziny szkód w pojeździe
   • korespondencję z policją lub prokuraturą, w szczególności uzyskanie oraz
   • ocena urzędowych akt dochodzeniowych w sprawie wypadku
   • likwidacja szkód powypadkowych w zakresie międzynarodowym

   Po uczestnictwie w wypadku wiele osób zadaje sobie pytanie: Co powinienem zrobić, gdy jestem osobą poszkodowaną?

   Czy rzeczywiście potrzebuję adwokata skoro nie jestem sprawcą wypadku?

   Radzilibyśmy Państwu udać się do specjalisty w zakresie postępowania powypadkowego, ponieważ do prowadzenia postępowania z ramienia ubezpieczyciela drugiego uczestnika wypadku oddelegowywani są zazwyczaj specjalnie przeszkoleni w tym celu referenci. Zadaniem referentów jest wówczas utrzymywanie płatności z tytułu ubezpieczenia na możliwie najniższym poziomie, celem zmniejszenia kosztów ubezpieczyciela. Często odrzuca się roszczenie odszkodowawcze lub zwleka z wypłatą świadczenia, mimo, że z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości co do istnienia obowiązku zapłaty.

   Po wypadku wiele osób myśli jedynie o naprawie samochodu. Wszystko jest w porządku, ponieważ ubezpieczalnia strony przeciwnej zapłaciła za naprawę, twierdzą zazwyczaj poszkodowani. A czy pomyśleli Państwo o  okresie, w którym samochód nie nadawał się do użytku z powodu wypadku i naprawy? Czy pomyśleli Państwo o możliwości dochodzenia roszczeń z powodu utraty wartości samochodu ze względu na szkody powypadkowe? Nie? A my tak.

   Dlatego też prawnicy poważnie traktujący konfrontację z ubezpieczycielami stale muszą być na bieżąco. Szczególnie w dziedzinie postępowania powypadkowego często zapadają orzeczenia sądów najwyższej instancji. Obowiązkiem adwokata jest znajomość tych orzeczeń celem zapewnienia optymalnej obrony interesów Poszkodowanego. Ubezpieczalnie często zwlekają z regulacją szkody. Z pomocą specjalisty mogą Państwo dochodzić skutecznie swoich roszczeń. Ubezpieczalnie regulują szkodę i wypłacają odszkodowanie zazwyczaj zaraz po wniesieniu powództwa.

   Jeżeli pozostawią Państwo regulację szkody ubezpieczalni strony przeciwnej, gwarantujemy, iż stracą Państwo dużo pieniędzy. Powołany przez ubezpieczalnię rzeczoznawca wyliczy mianowicie po Państwa stronie jak najniższą szkodę.

   Osoby poszkodowane w wypadku drogowym nie ponoszą z tytułu naszej działalności żadnych kosztów, o ile nie są one sprawcami wypadku. W takim przypadku do pokrycia naszego wynagrodzenia zobowiązany jest ubezpieczyciel drugiego uczestnika wypadku.

   Nie muszą się Państwo obawiać kosztów adwokackich.

   W przypadku sporów co do sprawcy wypadku, koszt naszego wynagrodzenia przejmuje zasadniczo ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym.

   Wypadek miał miejsce za granicą? Co należy zrobić?

   Adwokat Patrick Balduin dysponuje szczególnym doświadczeniem w zakresie opracowywania wypadków mających miejsce za granicą. Wypadek za granicą jest zazwyczaj bardzo złożony, gdyż wymaga sprawdzenia prawa, jakie ma wobec niego zastosowanie oraz specyfiki lub ewentualnych odbiegnięć w odniesieniu do prawa niemieckiego. Według prawa niemieckiego ubezpieczalnia strony przeciwnej zobowiązana jest nie tylko pokryć Państwa szkodę, lecz także zwrócić koszty rzeczoznawcy oraz koszty wynajęcia samochodu zastępczego. Prawo polskie lub hiszpańskie może zawierać inne regulacje. Bez uprzedniej konsultacji ze specjalistą mogą Państwo utracić te roszczenia.

   W ramach postępowania powypadkowego sprawdzane są wszystkie roszczenia, tak aby móc dochodzić ich później od sprawcy wypadku względnie jego ubezpieczalni w drodze pozasądowej lub przed sądem. Ważne jest zatem możliwie jak najdokładniejsze udokumentowanie wypadku, m.in. za pomocą notatek z policji, zdjęć, zeznań świadków, opinii rzeczoznawczych czy lekarskich. Jeśli strona przeciwna odmówi regulacji roszczeń lub zapłaci jedynie część kwoty, dochodzi do sądowego postępowania upominawczego, które – w przypadku dalszej odmowy płatności – kończy się wyrokiem.

   Jeśli nie są Państwo sprawcami wypadku, usługa adwokacka jest dla Państwa bezpłatna.

   Sprawdzimy wcześniej kwestię dotyczącą winy, tak aby mieli Państwo pewność, że nie powstaną po Państwa stronie żadne koszty.

   W pierwszej kolejności mają Państwo prawo do odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu. Do Państwa należy decyzja, czy oddać samochód do naprawy czy też  domagać się kwoty pomniejszonej o podatek VAT. Dodatkowo można dochodzić roszczeń z tytułu obrażeń ciała lub kosztów leczenia. Można ubiegać się również o odszkodowanie za szkodę niematerialną ze względu na utratę jakości życia, a w przypadku dłuższej niezdolności do pracy odszkodowania ze względu na utratę zarobków. Poszkodowani mogą domagać się również zwrotu kosztów wynajmu samochodu bądź odszkodowania za utratę możliwości korzystania z pojazdu.

   Z doświadczenia wiemy, że ubezpieczalnie płacą szybciej, gdy roszczenia dochodzone są za pośrednictwem adwokata specjalizującego się w prawie ruchu drogowego. Jeśli kwestia winy jest jasna, płatności można się spodziewać w ciągu 4 tygodni.

   Naruszenia w ruchu drogowym oraz sprawy karne

   Adwokat Patrick Balduin jako specjalista w zakresie prawa o ruchu drogowym, dyspunuje wieloletnim doświadczeniem w sprawach dotyczących kar grzywny oraz sprawach karnych dotyczących prawa ruchu drogowego. Odnosi się to przede wszystkim do typowych przypadków jak:

   • przekroczenie prędkości
   • korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem
   • niedotrzymanie należytego odstępu
   • przejazd na czerwonym świetle
   • jazda po spożyciu alkoholu/narkotyków
   • ucieczka z miejsca wypadku
   • wymuszenie w ruchu drogowym
   BU zahlt nicht Klage Erfahrung

   Zapraszamy do kontaktu 

   W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

   Rękojmia za wady przy zakupie pojazdu​

   dla Nabywców

   Zakupili Państwo samochód i stwierdzili wady lub dowiedzieli się, że tachometr został przestawiony?

   Państwa samochód jest objęty aferą spalinową a Państwo chcieliby uzyskać odszkodowanie od Volkswagena? Wszystkie niezbędne informacje dotyczące afery spalinowej znajdą Państwo pod hasłem afera Volkswagena.

   Zakupili Państwo rzekomo bezwypadkowy samochód i okazało się, że był on wcześniej uszkodzony w wyniku wypadku?

   Proszę się nie zastanawiać i dzwonić do naszej kancelarii.

   Zajmiemy sią dochodzeniem Państwa roszczeń o odszkodowanie, anulowanie umowy kupna-sprzedaży,  usunięcie wad czy zmniejszenie ceny kupna.

   Dla Sprzedawców
   Także w sprawach dotyczących sprzedawców dysponujemy dużym doświadczeniem.

   Na wstępie sprawdzimy dla Państwa, czy dochodzone roszczenia są z punktu prawnego i technicznego możliwe do uzasadnienia, po czym będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu pozasądowym oraz przed sądem. Oprócz specjalizacji w dziedzinie prawa o ruchu drogowym nasi adwokaci ukończyli również szkolenie dotyczące kalkulacji szkód, co umożliwia fachowe sprawdzenie ekspertyzy nabywcy. Z chęcią sporządzimy dla Państwa także umowę kupna-sprzedaży samochodu.

   Przy dochodzeniu Państwa roszczeń staramy się postępować w sposób skuteczny oraz korzystny pod względem ekonomicznym.

   W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek w samochodzie należy pisemnie wezwać sprzedawcę do usunięcia wad lub naprawy i wyznaczyć mu na to termin 14 dni. Jeśli sprzedawca odmówi usunięcia usterek lub nie zareaguje na pismo w wyznaczonym terminie, można oświadczyć odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, pod warunkiem, że wada jest znacząca.

   Jeśli podjęta przez sprzedawcę naprawa nie przyniosła rezultatu, co zwykle ma miejsce po drugiej nieudanej próbie naprawy, można dochodzić odstąpienia od umowy, zmniejszenia ceny zakupu, odszkodowania oraz dalszych roszczeń z tytułu rękojmi. W przypadku odstąpienia od umowy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu ceny zakupu w zamian za zwrot pojazdu, z uwzględnieniem rekompensaty za użykowanie pojazdu. Alternatywnie można dochodzić obniżenia ceny zakupu.  Jeśli w wyniku wad pojazdu powstała po Państwa stronie szkoda, mają Państwo prawo do odszkodowania.

   Jeśli sprzedawca umyślnie zataił wadę, można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży z powodu świadomego wprowadzenia w błąd i domagać się zwrotu ceny zakupu i/lub odszkodowania. Umyślne działanie ma miejsce również wtedy, gdy sprzedawca podaje informacje „w ciemno” bez posiadania odpowiedniej wiedzy. Dochodzenie roszczeń z powodu świadomego wprowadzenia w błąd jest możliwe również w przypadku przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi.

   Adwokat specjalizujący się w prawie o ruchu drogowym pomoże Państwu w pozasądowym lub sądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi – w  szczególności w przypadku, gdy sprzedawca stanowczo odmawia usunięcia wady. Pomoże on również Państwu doprowadzić do unieważnienia umowy kupna-sprzedaży. Zlecając sprawę adwokatowi unikną Państwo błędów w dochodzeniu roszczeń.

   Prawo dotyczące prawa jazdy i zezwoleń na prowadzenie pojazdu mechanicznego

   Jeżeli grozi Państwu odebranie zezwolenia na prowadzenie pojazdu, wskazane jest szybkie i ostrożne działanie. Im szybciej skorzystają Państwo z pomocy adwokata, tym lepiej.

   W przypadku odebrania zezwolenia na prowadzenie pojazdów, co często jest następstwem popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że po upływie wyznaczonego przez sąd zakazu, zwrot prawa jazdy nie następuje automatycznie. Co więcej, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy. Należy więc podjąć odpowiednie kroki, w czym z chęcią Państwu pomożemy.

   Służymy Państwu pomocą na terenie całych Niemiec. W zakresie prawa o ruchu drogowym pomogliśmy już skutecznie wielu tysiącom poszkodowanym.

   Jeżeli otrzymali Państwo decyzję o nałożeniu kary grzywny, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia należy złożyć odwołanie. W przypadku niedotrzymania tego terminu decyzja stanie się ostateczna i niezaskarżalna. Radzimy zatem niezwłocznie skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prawie ruchu drogowego, który sprawdzi decyzję oraz oszacuje szanse odwołania.

   Postępowanie przed sądem rejonowym, które następuje po złożeniu odwołania do właściwego urzędu i bezskutecznym postępowaniu przedsądowym, trwa zazwyczaj od trzech do sześciu miesięcy i kończy się ogłoszeniem wyroku. Długość postępowania zależy przede wszystkim od stanu faktycznego danej sprawy oraz od danego zarzutu. 

   Adwokat specjalizujący się w prawie ruchu drogowego może odzyskać Państwa prawo jazdy dzięki wnikliwemu sprawdzeniu sprawy, wniesieniu odwołania do właściwego urzędu oraz skutecznemu uzasadnieniu i udokumentowaniu wobec urzędu lub sądu, że dany zarzut jest niezgodny z prawem względnie że odebranie prawa jazdy jest w Państwa przypadku niewspółmierne.

   Wysokość kosztów postępowania w sprawie sprzeciwu zależy od zakresu postępowania, nakładu pracy oraz przebiegu sprawy. Oprócz kosztów sądowych i proceduralnych dochodzą również koszty adwokackie. Adwokat zobowiązany jest poinformować Państwa o wysokości opłat, tak aby mogli Państwo oszacować ryzyko związane z kosztami. Jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej, pokryje ono niemalże wszystkie koszty.

   Zapraszamy do kontaktu 

   W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.