11. listopada 2021
wypadek odszkodowanie

Nowy taryfikator mandatów w Niemczech – pomoc adwokata dla Polaków

Zostali Państwo namierzeni przez fotoradar lub skontrolowani przez policję? Jak wysoka kara Państwu grozi i jakie kroki należy podjąć?

Streszczenie

  • Wyższe kary za złe parkowanie i przekroczenie prędkości
  • Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnej porady adwokata specjalizującego się w prawie drogowym
  • Co trzecia decyzja o nałożeniu kary grzywny zawiera błędy, w związku z czym można ją podważyć
startseite1

Nowy taryfikator mandatów od listopada 2021 r.

Od 09.11.2021 obowiązuje nowy katalog grzywien, który został uchwalony w dniu 08.10.2021 roku przez rząd federalny i kraje związkowe w ramach nowelizacji StVO.

Celem nowego katalogu jest lepsza ochrona rowerzystów i pieszych. Z drugiej strony nowe przepisy prowadzą do zaostrzenia kar dla kierowców. W szczególności wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości będą teraz surowiej karane. Wyższe kary dotyczą jednakże także innych wykroczeń.

Dodatkowo wprowadzono nowe wykroczenia, za które grozi kara grzywny.

Poniżej wyjaśniamy, które wykroczenia podlegają karze oraz w jaki sposób można uniknąć mandatów, punktów czy też zakazu prowadzenia pojazdów.

Wyższe kary grzywny, zwłaszcza za przekroczenie prędkości

Wraz z wejściem w życie nowego taryfikatora kary za wykroczenia zostały znacznie podwyższone. Dotyczy to przede wszystkim kar za przekroczenie prędkości. Dotychczasowe mandaty ostrzegawcze za przekroczenie prędkości do 20 km/h zostały dwukrotnie zwiększone.

W dlaszym ciągu przyznawane są punkty w rejestrze wykroczeń drogowych we Flensburgu za przekroczenie prędkości o 21 km/h zarówno terenie zabudowanym jak i niezabudowanym.

Poniżej aktualny przegląd mandatów za wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości:

Kary za przekroczenie prędkości

wykroczenie

„nowe“ rozporządzenie StVO

„stare“ rozporządzenie StVO

w terenie zabudowanym

do 10 km/h

30 €

15 €

11-15 km/h

50 €

25 €

16-20 km/h

70 €

35 €

21-25 km/h

115 €, 1 punkt

80 €, 1 punkt

26-30 km/h

 

 

180 €, 1 punkt (1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów przy ponownym wykroczeniu)

100 €, 1 punkt (1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów przy ponownym wykroczeniu)

31-40 km/h

 

260 €, 2 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojadów

160 €, 2 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów

41-50 km/h

 

400 €, 2 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów

200 €, 2 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów

51-60 km/h

 

560 €, 2 punkty, 2 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

280 €, 2 punkty, 2 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

61-70 km/h

700 €, 2 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

480 €, 2 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

pow. 70 km/h

 

800 €, 2 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

680 €, 2 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

 

poza terenem zabudowanym

 

do 10 km/h

20 €

10 €

11-15 km/h

40 €

20 €

16-20 km/h

60 €

30 €

21-25 km/h

100 €, 1 punkt

70 €, 1 punkt

26-30 km/h

 

 

150 €, 1 punkt (1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów przy ponownym wykroczeniu)

80 €, 1 punkt (1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów przy ponownym wykroczeniu)

31-40 km/h

 

 

200 €, 1 punkty, (1 miesiąc zakazu prowadzenia pojadów przy

ponownym wykroczeniu)

120 €, 1 punkty, (1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów przy

ponownym wykroczeniu)

41-50 km/h

 

320 €, 2 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów

160 €, 2 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów

51-60 km/h

 

480 €, 2 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów

240 €, 2 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów

61-70 km/h

 

600 €, 2 punkty, 2 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

440 €, 2 punkty, 2 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

pow. 70 km/h

 

700 €, 2 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

600 €, 2 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

 

Tabela: Przekroczenie prędkości: samochody osobowe i inne pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

Brak zmian w związku z zakazami prowadzenia pojazdów

 

Nie nastąpiła zmiana w związku z zakazem prowadzenia pojazdów. Tak jak dotychczas, kierowcy, którzy przekroczą 31 km/h w terenie zabudowanym i 41 km/h w terenie niezabudowanym lub którzy dwa razy w ciągu roku zostali przyłapani na przekroczeniu prędkości o 26 km/h, otrzymają miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Wyższe kary za złe parkowanie i zatrzymywanie się

Zaostrzone sankcje, a tym samym wyższe grzywny, przyjęto również za wykroczenia związane z zatrzymywaniem się i parkowaniem, które mogą stanowić zagrożenie dla rowerzystów.

Kary zostały zaostrzone w szczególności w przypadkach, gdy parkowanie w obszarach ruchu drogowego może prowadzić do podejmowania przez rowerzystów menewrów wymijania.

W przyszłości każdy, kto zaparkuje w ogólnej strefie zakazu zatrzymywania się lub parkowania, zapłaci 55 euro zamiast dotychczasowych 15 euro.

Poprzednia kara grzywny została więc zwiększona czterokrotnie.

Po raz pierwszy karane będzie również nieuprawnione parkowanie na parkingach przeznaczonych dla samochodów elektrycznych: każdy, kto zaparkuje na tych oddzielnie oznaczonych miejscach parkingowych, otrzyma mandat ostrzegawczy w wysokości 55 euro, niezależnie od czasu trwania parkowania. Do tej pory nie podlegało to karze.

Wysokie kary przewidziane są dla kierowców, którzy parkują na chodnikach, ścieżkach rowerowych i poboczach. Kara grzywny wynosi teraz 100 euro zamiast dotychczasowych 25 euro. Dodatkowo należy się liczyć z wpisaniem punktu karnego do rejestru we Flensburgu.

Kto zaparkuje bez odpowiedniego zezwolenia na miejscu parkingowym przeznaczonym dla inwalidów, musi liczyć się z karą w wysokości 55 euro zamiast dotychczasowych 35 euro.

Wysokie kary za nieutworzenie korytarza życia

Kto nie utworzy korytarza życia, zapłaci nie tylko karę  w wysokości 200 euro i otrzyma dwa punkty karne we Flensburgu, lecz musi się również liczyć z miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów.

Wysokie kary przewidziane są także dla kierowów przejeżdżających przez korytarz życia lub jadących za samochodami służb ratunkowych. Kara za takie wykroczenie wynosi teraz od 240 euro do 320 euro, dwa punkty we Flensburgu i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Bezcelowa jazda samochodem| niepotrzebne używanie klaksonu i zanieczyszczanie spalinami (Posing)

Bundesrat podwyższył też z 10 euro do 80 euro grzywnę za powodowanie niepotrzebnego hałasu lub możliwego do uniknięcia zanieczyszczania spalinami oraz z 20 do 100 euro grzywnę za bezcelową jazdę tam i z powrotem w obrębie obszarów zabudowanych. Ma to na celu zaostrzenie sankcji dla kierowców i motocyklistów za tzw. Posing.

Wnioski i rady adwokata specjalizującego się w prawie drogowym

Sankcje za wykroczenia drogowe zostały znacznie zaostrzone wraz z wejściem w życie nowelizacji StVO.

Wciąż jednak obowiązuje następująca zasada: Wszystkie zarzuty popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym powinny zostać sprawdzone przez adwokata.

Zarówno w przypadku pomiarów prędkości jak i w przypadku innych zarzutów często dochodzi do błędów, w związku z czym można je podważyć. Szczególnie często zdarzają się błędy w pomiarze prędkości lub błędy w procedurze, które prowadzą do unieważnienia pomiaru prędkości lub nieskuteczności innego zarzutu.

Eksperci zakładają, że 30 % pomiarów jest błędnych, a kolejne 30 % to błędy w procedurze!

Kierowcy, którzy pilnie potrzebują prawa jazdy z powodów zawodowych lub rodzinnych, często mają możliwość uniknięcia zakazu prowadzenia pojazdów z pomocą doświadczonego adwokata.

Rada: Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnego sprawdzenia decyzji o nałożeniu kary

Jeśli otrzymali Państwo decyzję o nałożeniu kary lub formularz do złożenia wyjaśnień, radzimy skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże Państwu osiągnąć jak najlepszy wynik. 

Od decyzji należy się odwołać w przeciągu 14 dni od jej doręczenia.

Sprawdzimy dla Państwa, czy odwołanie się od decyzji ma szanse na sukces oraz podejmiemy odpowiednie kroki w celu dochodzenia Państwa praw wobec urzędu lub przed sądem. Proszę się nie wahać!

W celu bezpłatnej oceny sprawy, prosimy o przesłanie emailem następujących informacji i dokumentów na adres kontakt@balduin-partner.de:

  • formularza do składania wyjaśnień lub decyzji o nałożeniu kary
  • informacji, czy posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej
  • Państwa danych kontaktowych raz numeru telefonu.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00