6. stycznia 2021
image

Kary grzywny i inne kary za wykroczenia z udziałem samochodów ciężarowych w Niemczech | Pomoc adwokata

W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić Państwu przegląd klasycznych wykroczeń oraz czynów karalnych w ruchu drogowym, z którymi mogą się Państwo zetknąć. Jako kancelaria specjalizująca się w prawie o ruchu drogowym udzielimy Państwu bezpłatnych wstępnych konsultacji na terenie całego kraju.

Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin podlega karze grzywny. Czas jazdy można jednakże dwa razy w tygodniu zwiększyć do 10 godzin.

W tych dniach nie można przekroczyć 10 godzin. W przypadku naruszenia przepisów należy się liczyć z mandatem w wysokości co najmniej 30,00 EUR, przy czym wysokość kary zależy od czasu, o jaki został przekroczony dopuszczalny czas jazdy.

Karę zasadniczo płaci kierowca. Jeżeli jednakże czas prowadzenia pojazdu zostanie przekroczony o więcej niż jedną godzinę, karę grzywny będzie musiał płacić także pracodawca.

Jeżeli pod koniec dopuszczalnego czasu jazdy kierowca znajduje się w korku i tym samym przekroczy dopuszczalny czas jazdy, nie musi płacić kary. W takim przypadku musi on jednakże skorzystać z najbliższej okazji, by zrobić przerwę.

Po 4 ½ godziny jazdy konieczna jest przerwa. Skrócenia przerwy w prowadzeniu pojazdu więże się z karą grzywną w wysokości 30,00 EUR za 15 minut. Przedsiębiorca płaci nawet 90,00 EUR.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Przekroczenie prędkości

W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, wysokość nałożonej kary zależy od ilości kilometrów, o jaką została przekroczona dopuszczalna prędkość oraz od tego, czy przekroczenie prędkości miało miejsce w terenie zabudowanym, czy też poza nim.

W miastach, tzn. w terenie zabudowanym, maksymalne ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h, chyba że znak drogowy sygnalizuje co innego. Teren zabudowany oznaczany jest żółtymi znakami wjazdowymi i wyjazdowymi z miasta. Dla samochodów ciężarowych nie obwiązują w tym przypadku odrębne przepisy.

Po wyjeździe z miasta jest jednakże inaczej. Wszystkie drogi poza miastem, czyli głównie autostrady, ale także drogi wiejskie, to drogi znajdujące się poza terenem zabudowanym! W przypadku samochodów ciężarowych obowiązują inne ograniczenia prędkości niż w przypadku samochodów osobowych:

Dla samochodów ciężarowych o wadze 3,5 tony lub większej ograniczenie maksymalnej prędkości poza obszarem zabudowanym wynosi 80 km/h.

Na drogach krajowych przepisy uzależnione są od wagi ciężarówki. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony mogą poruszać się z maksymalną prędkością 80 km/h. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony obowiązuje natomiast maksymalna prędkość 60 km/h.

Poniżej zestawienie mandatów i kar za przekroczenie prędkości:

Przekroczenie prędkościw terenie zabudowanympoza terenem zabudowanym
 kara grzywnypunktyzakaz prowadzenia pojazdówkara grzywnypunktyzakaz prowadzenia pojazdów
do 10 km/h20,00 EUR  15,00 EUR  
11 – 15 km/h30,00 EUR  25,00 EUR  
16 – 20 km/h80,00 EUR1 70,00 EUR1 
21 – 25 km/h95,00 EUR1 80,00 EUR1 
26 – 30 km/h140,00 EUR21 miesiąc95,00 EUR1 
31 – 40 km/h200,00 EUR21 miesiąc160,00 EUR21 miesiąc
41 – 50 km/h280,00 EUR22 miesiące240,00 EUR21 miesiąc
51 – 60 km/h480,00 EUR23 miesiące440,00 EUR22 miesiące
powyżej 60 km/h680,00 EUR23 miesiące600,00 EUR23 miesiące
nowe przepisy:
wykroczeniekara grzywnypunkty
Niedopasowanie prędkości do prędkości pieszego podczas skręcania w prawo w terenie zabudowanym70,00 EUR1

Czy warto jest odwoływać się od decyzji dotyczącej kary zawsze zależy od danego przypadku. W tym celu warto zwrócić się do adwokata!

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie drogowym udzielamy bezpłatnych wstępnych konsultacji na terenie całego kraju.

Przejazd na czerwonym świetle

W przypadku jazdy na czerwonym świetle wobec kierowców samochodów ciężarowych obowiązują takie same kary jak wobec kierowców samochodów osobowych. Po pierwsze należy rozróżnić, czy przejazd na czerwonym świetle kwalifikuje się jako zwykłe czy też kwafilifikowane wykroczenie. Zazwyczaj kary są znacznie bardziej dotkliwe dla kierowców ciężarówek, ponieważ dłuższy zakaz jazdy może dla nich oznaczać zwolnienie z pracy.

W przypadku zakazów prowadzenia pojazdów warto więc udać się do adwokata i zwrócić się do niego z prośbą o sprawdzenie decyzji związanej z nałożeniem kary.

 • Zwykłe wykroczenie ma miejsce wtedy, gdy w momencie przejazdu na czerwonym świetle czerwone światło paliło się krócej niż jedną sekundę.
 • Kwalifikowane wykroczenie ma miejsce wtedy, gdy w momencie przejazdu na czerwonym świetle czerwone paliło się dłużej niż jedną sekundę.

Wysokość kary zależna jest również od tego, czy podczas przejazdu na czerwonym doszło do zagrożenia w ruchu drogowym lub uszkodzenia mienia. Poniżej zestawienie możliwych mandatów i kar:

 

kara grzywny

punk­ty

Zakaz prowadzenia pojazdów

przejazd na czerwonym świetle – zwykłe wykroczenie

90,00 €

1

 

 • z zagrożeniem w ruchu drogowym

200,00 €

2

1 miesiąc

 • z uszkodzeniem mienia

240,00 €

2

1 miesiąc

przejazd na czerwonym świetle – kwalifikowane wykroczenie

200,00 €

2

1 miesiąc

 • z zagrożeniem w ruchu drogowym

320,00 €

2

1 miesiąc

 • z uszkodzeniem mienia

360,00 €

2

1 miesiąc

W przypadku kwalifikowanego wykroczenia związanego z przejazdem na czerwonym świetle, w zależności od spowodowanego zagrożenia i wysokości szkody majątkowej, należy się liczyć ze wszczęciem postępowania karnego. W rozumieniu § 315c niemieckiego kodeksu karnego (StGB) zagrożenie dla ruchu drogowego w przypadku kwalifikowanego wykroczenia na czerwonym świetle ma miejsce, ponieważ wykroczenie to postrzegane jest jako rażące nieprzestrzeganie pierwszeństwa w ruchu drogowym.

W przypadku zagrożenia lub uszkodzenia osób, lub zagrożenia lub uszkodzenia przedmiotów materialnych powyżej 750,00 EUR, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat lub grzywna. W tym przypadku należy się liczyć nie tylko z zakazem jazdy lecz także z odebraniem prawa jazdy!

Prowadzenie samochodu ciężarowego pod wpływem alkoholu

Kierowanie samochodem ciężarowym pod wpływem alkoholu wiąże się z poważnymi konsekwencjami. W takim przypadku grozi odebranie prawa jazdy na dłuższy okres czasu, w związku z czym radzimy udać się do adwokata ds. ruchu drogowego.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie o ruchu drogowym udzielamy bezpłatnych wstępnych konsultacji na terenie całego kraju.

Podczas prowadzenia samochodu dupuszcza się spożywanie alkoholu w bardzo ograniczonym zakresie. Kierowca jest zasadniczo uznawany za względnie niezdolnego do kierowania pojazdem, gdy stężenia alkoholu w jego krwi wynosi 0,5 promila.

Należy się liczyć z karą grzywny, punktami i zakazem jazdy. Jeśli zachowanie kierowcy wskazuje na to, że jest on nietrzeźwy i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, uznawany jest on za względnie niezdolnego do prowadzenia pojazdu, gdy stężenie alkoholu w jego krwi wynosi 0,3 promila.

wykroczenie

kara grzywny

punkty

zakaz prowadzenia pojazdów

nieprzestrzeganie granicy promili w wysokości 0,5

bis 1.500,00 €

 

 

 • przy pierwszym wykroczeniu z reguły:

500,00 €

2

1 miesiąc

 • przy drugim wykroczeniu z reguły:

1.000,00 €

2

1 miesiąc

 • przy trzecim wykroczeniu z reguły:

1.500,00 €

2

1 miesiąc

ze spowodowaniem zagrożenia
(już 0,3 promile)

 

3

1 miesiąc

poziom alkoholu we krewi od 1,1 promila

 

3

1 miesiąc

Podczas transportu towarów niebezpiecznych – ani w trakcie podróży, ani podczas innych przeładunków w trakcie transportu – nie wolno spożywać żadnego rodzaju alkoholu.

Jazda pod wpływem alkoholu o stężeniu we krwi co najmniej 1,1 promila kwalifikowana jest jako przestępstwo w rozumieniu § 316 niemieckiego kodecku karnego, ponieważ od 1,1 promila zakłada się bezwzględną niezdolność do jazdy. Każdy, kto pomimo tego wsiada za kierownicę i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, podlega odpowiedzialności karnej. Jazda samochodem pod wpływem alkoholu grodzi karą więzienia do jednego roku lub karą grzywny.

W takim wypadku należy się liczyć z odebraniem prawa jazdy. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków radzimy udać się do adwokata.

Ucieczka z miejsca wypadku

Osoba, która spowoduje wypadek i opuści bez pozwolenia miejsce wypadku, dokonuje ucieczki z miejsca wypadku. Zgodnie z § 142 niemieckiego kodeksu karnego (StGB) osoba uczestnicząca w wypadku ma obowiązek:

 • Poinformować osoby uczestniczące w wypadku o swoim uczestnictwie w wypadku. Nie ma jednakże obowiązku ujawniania swoich danych osobowych. Ten obowiązek istnieje tylko w stosunku do policji.
 • Jeśli nie ma nikogo na miejscu wypadku, ponieważ na przykład uszkodzili Państwo samochód zaparkowany, należy odczekać odpowiedni czas lub w inny sposób poinformować poszkodowanego o swoim udziale w wypadku. Jeśli nie jest to możliwe, należy powiadomić o swoim udziale w wypadku policję.

Kto tego nie zrobi, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do jednego roku lub karę grzywny. Ponadto, w przypadku szkód przekraczających 1.200,00 EUR należy się liczyć z odebraniem prawa jazdy! W takim przypadku zawsze należy skonsultować się z adwokatem.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie o ruchu drogowym udzielamy bezpłatnych wstępnych konsultacji na terenie całego kraju.

Tachografy w samochodach ciężarowych

Brak tachografu grozi mandatem. Jeżeli kontrola jest niemożliwa z powodu braku lub uszkodzenia tachografu, kierowca musi się liczyć z grzywną w wysokości 250,00 EUR. Jeżeli kontrola jest utrudniona, lecz możliwa do przeprowadzenia, należy się liczyć z karą pieniężną w wysokości 75,00 EUR.

Zabezpieczenie ładunku i przeciążenie

Jeśli samochód ciężarowy jest przeciążony, zarówno kierowca, jak i właściciel samochodu ciężarowego podlegają karze grzywny i punktom, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej. Kwota ta jest uzależniona od przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej. Mandaty i punkty są zróżnicowane. Kwota grzywny waha się od 10,00 EUR do 425,00 EUR.

Należy również zadbać o zabezpieczenie ładunku, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu. Ładunek znajdujący się na samochodzie ciężarowym nie może stanowić zagrożenia dla ruchu drogowego. Odpowiedzialność spoczywa na kierowcy, osoby która załadowywała towar oraz właścicielu.

Kierowca ma obowiązek sprawdzić, czy ładunek jest bezpieczny. Natomiast właściciel pojazdu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyposażenie i właściwy stan pojazdu.

W zależności od wagi naruszenia, katalog kar za załadunek ciężarówek przewiduje kary i punkty. Przykłady :

 • Ładunek nie został załadowany w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego lub nie został specjalnie zabezpieczony przed upadkiem: 60,00 EUR i 1 punkt lub, w przypadku zagrożenia: 75,00 EUR i 1 punkt.
 • Niezbędne zabezpieczenia nie zostały zamocowane w prawidłowy sposób: 25,00 EUR grzywny.
 • Dopuszczalna wysokość całkowita samochodu ciężarowego wynosząca 4,20 m została przekroczona: 60,00 EUR grzywny.
 • Ładunek wystaje poza pojazd w niedopuszczalny sposób: 20,00 EUR grzywny.

Jeśli otrzymali Państwo decyzję o nałożeniu kary grzywny, zapraszamy do kontaktu. Sprawdzimy decyzję i zadecydujemy, czy warto podjąć przeciwko niej kroki.

Opłata za przejazd ciężarówką

Kto musi płacić i ile?

Za pojazdy przeznaczone do przewozu towarów o masie całkowitej co najmniej 7,5 tony, poruszające się po autostradach lub niektórych silnie uczęszczanych drogach federalnych należy uiszczać w Niemczech opłaty drogowe.

Wysokość opłaty za przejazd autostradą zależy od kategorii pojazdu lub liczby osi i masy całkowitej.

kate­goria/­ilość osi

Klasa emisji spalin & koszty/­km

kate­goria A

Euro 6

7,5 – 11,99 t
12-18 t
3
od 4 i wyżej

0,093 EUR
0,128 EUR
0,173 EUR
0,187 EUR

kate­goria B

Euro 5, EEV klasa 1

7,5 – 11,99 t
12-18 t
3
od 4 i wyżej

0,104 EUR
0,139 EUR
0,184 EUR
0,198 EUR

kate­goria C

Euro 4, Euro 3 (z PMK)

7,5 – 11,99 t
12-18 t
3
od 4 i wyżej

0,114 EUR
0,149 EUR
0,194 EUR
0,208 EUR

kate­goria D

Euro 3, Euro 2 (z PMK klasa 1)

7,5 – 11,99 t
12-18 t
3
od 4 i wyżej

0,146 EUR
0,181 EUR
0,226 EUR
0,240 EUR

kate­goria E

Euro 2

7,5 – 11,99 t
12-18 t
3
od 4 i wyżej

0,156 EUR
0,191 EUR
0,236 EUR
0,250 EUR

Kate­gorie F

Euro 1, Euro 0 (brak normy emisji spalin)

7,5 – 11,99 t
12-18 t
3
od 4 i wyżej

0,167 EUR
0,202 EUR
0,247 EUR
0,261 EUR

W przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej zarówno kierowca, jak i właściciel muszą liczyć się z ostrzeżeniami lub grzywnami. Mogą one wynosić nawet do 480,00 EUR!

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00