9. marca 2022
Anwalt Vallourec Werksschließung

Zwolnienie z pracy z powodu odmowy szczepienia – adwokat informuje

Nie zaszczepiłeś się, a teraz grozi Ci rozwiązanie stosunku pracy lub wręczono Ci wypowiedzenie umowy o pracę?

Poniżej opisujemy, czy personel np. pielęgniarski lub medyczny może zostać zwolniony z pracy, jeśli zdecydował się nie poddać szczepieniu Koronawirusa.

„Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie z powodu braku szczepienia, skontaktuj się z nami w celu bezpłatnego sprawdzenia wszystkich możliwości” – zaleca specjalista w dziedzinie prawa pracy, adwokat Jonas Bartlomiejczyk.

Najważniejsze punkty:

  • Do 15.03.2022 r. personel pielęgniarski i medyczny musi zostać zaszczepiony.
  • 1 mln osób jest zagrożonych zakazem pracy i wjazdu.
  • Przyczyny zwolnienia mogą pojawić się po tym fakcie
  • Zwolnienie może być nadal nieproporcjonalne
  • Szanse powodzenia powództwa o ochronę przed zwolnieniem z pracy są następujące
    Bezpłatne badanie przez prawnika specjalizującego się w prawie pracy
startseite1

Kto jest objęty szczepieniami obowiązkowymi?

Do 15.03.2022 r. personel medyczny musi zostać zaszczepiony lub wyzdrowieć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień ze środków ochronnych COVID-19.

Obowiązek szczepienia nie dotyczy osób, które nie mogą zostać zaszczepione przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 z powodu przeciwwskazań medycznych.

Personel medyczny, ale także inne osoby pracujące w gabinetach lub odpowiednich placówkach, np. personel sprzątający, podlegają obowiązkowi szczepień od 15 marca 2021 r.

Osoby, które tylko czasowo pracują w danych instytucjach, są wyłączone z obowiązku szczepień, przy czym przyjmuje się, że dotyczy to pobytu trwającego tylko kilka minut. Ponadto obowiązek szczepień nie dotyczy osób, które są zakwaterowane, leczone, otoczone opieką lub pielęgnowane w takich instytucjach. Ponadto osoby towarzyszące osobom zakwaterowanym, leczonym, pielęgnowanym lub opiekującym się nimi są również wyłączone z obowiązku szczepień.

Jak wywiązać się z obowiązku szczepień?

Od 15 lutego 2022 r. grupy osób dotknięte chorobą muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające wyzdrowienie, poddanie się szczepieniom lub brak szczepień ze względu na przeciwwskazania medyczne.

Odmówiłeś szczepienia i teraz obawiasz się o swoją pracę? Sprawdzimy dla Ciebie wszystkie możliwości:

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Zwolnienie z pracy może naruszać wolność wykonywania zawodu

Obowiązek szczepień został jasno sformułowany przez ustawodawcę i w zasadzie nie pozostawia wiele miejsca na interpretację.

Niemniej jednak debata na temat szczepień obowiązkowych budzi wątpliwości natury prawnej. W szczególności poważne obawy budzi kwestia praw podstawowych.

Mianowicie, wypowiedzenie może być nadmierne!

Z jednej strony realizacja i ochrona zdrowia publicznego leży w interesie wszystkich, a z drugiej strony istnieje możliwość korzystania z zawodowej i ogólnej swobody działania oraz nietykalności cielesnej osób pracujących w branży medycznej.

W tym przypadku sądy pracy będą musiały wszechstronnie rozważyć te interesy. Zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji w zakresie zakażeń i niskiego wskaźnika hospitalizacji, ingerencja w wolność zawodową może być nieproporcjonalna, a zatem niezgodna z konstytucją.

Czy powództwo o niesprawiedliwe zwolnienie z pracy ma jeszcze szanse powodzenia?

Powstaje teraz pytanie, czy powództwo przeciwko zwolnieniu z pracy byłoby skuteczne.

Jest oczywiste, że pracodawca nie może zatrudnić pracownika bez wymaganego dowodu szczepienia.

Niemniej jednak, o zwolnieniu można mówić tylko wtedy, gdy utrzymanie stosunku pracy jest dla pracodawcy nieracjonalne.

Nieracjonalność należy zanegować, jeśli pracodawca może i musi wybrać łagodniejsze środki niż wypowiedzenie:

Zamiast wręczać wypowiedzenie, pracodawca może udzielić bezpłatnego urlopu wypoczynkowego. Przynajmniej przez pewien czas bezpłatny urlop od pracy jest rozsądnym rozwiązaniem dla pracodawcy jako środek łagodniejszy.

Co więcej, przed zwolnieniem z pracy z przyczyn związanych z zachowaniem pracownika, jak również z przyczyn osobistych, pracodawca musi go uprzedzić. W obecnych przypadkach zwolnień można by ostrzec pracowników, aby przed wręczeniem wypowiedzenia wyraźnie zaznaczyli, że stosunek pracy zostanie rozwiązany bez dowodu szczepienia.

Wspomniane wcześniej bezpłatne zwolnienie z pracy dałoby wtedy pracownikowi wystarczającą ilość czasu na ponowne rozważenie szczepienia jako takiego.

Pracownik może być również zatrudniony w biurze domowym.

Ponadto istnieje możliwość wystąpienia nieproporcjonalności!

Zalecenie od prawnika specjalizującego się w prawie pracy

Tylko prawnik specjalizujący się w prawie pracy może udzielić Ci porady w tej złożonej kwestii, która będzie zgodna z Twoimi interesami.

Naszym celem jest:

  • aby uratować swoją pracę lub
  • wynegocjować odpowiednią odprawę

Jesteśmy kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy i w ostatnich latach z powodzeniem zakończyliśmy ponad 1000 spraw dotyczących ochrony przed zwolnieniem.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.