9. lutego 2023
wypadek w pracy

Zadośćuczenienie za doznaną krzywdę – pomoc adwokata w Niemczech

Jeżeli zostali Państwo poszkodowani i zamierzają ubiegać się o odszkodowanie za ból i cierpienie zapraszamy do kontaktu 

 • Szybkie dochodzenie roszczeń z pomocą naszego specjalisty
 • Doświadczenie uzyskane w ponad 1000 przeprowadzonych postępowaniach
 • Bezpłatna analiza Państwa roszczeń
 • Maksymalnie wysokie odszkodowanie w oparciu o aktualne orzecznictwo
 • Brak ryzyka związanego z kosztami
 • Szybki kontakt, aby zapobiedz przedawnieniu

Dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po wypadku drogowym

Doznali Państwo obrażeń w wyniku wypadku drogowego? Nie są Państwo sprawcami wypadku? Wyegzekwujemy dla Państwa możliwie jak najwyższe zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

 • bezpłate sprawdzenie sprawy oraz reprezentacja
 • wysokie szanse na sukces
 • dochodzenie wszystkich możliwych roszczeń
 • szybko, pewnie, w najwyższej możliwej kwocie
 • bez ryzyka kosztów
 • pomoc na terenie całych Niemiec

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z powodu wypadku drogowego

 

Określimy Państwa roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w wyniku wszystkich wypadków: 

 • Wypadek samochodowy
 • Wypadek motocyklowy
 • Wypadek rowerowy / wypadek z udziałem roweru elektrycznego
 • Wypadek jako pieszy
 • Wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej
 • Wypadek w autobusie lub pociągu
 • Wypadek z udziałem łodzi 

Zadbamy o to, aby Państwa roszczenia o zadośćuczynienie zostały prawidłowo wyliczone i jak najszybciej wyegzekwowane. Nie będą Państwo musieli nic robić. Z naszą pomocą unikną Państwo błędów i uzyskają adekwatne odszkodowanie za szkody niematerialne.

Dodatkowo oferujemy Państwu kompletne opracowanie sprawy wypadkowej.

Jeśli nie ponoszą Państwo winy za wypadek, nasza reprezentacja będzie dla Państwa bezpłatna!

Dysponujemy bogatym doświadczeniem i wiedzą. Opracowaliśmy ponad 10.000 spraw dotyczących wypadków, w ramach których udało nam się skutecznie wyegzekwować wiele roszczeń o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

 

Roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po wypadku drogowym

Jako poszkodowani w wyniku wypadku mają Państwo prawo nie tylko do odszkodowania materialnego, lecz także do zadośćuczynienia za szkody niematerialne:

– Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu / (tzw. fikcyjne) koszty naprawy

– Koszty wynajmu samochodu lub odszkodowanie za utratę możliwości użytkowania

– Utrata zarobków

– Koszty rzeczoznawcy

– Odszkodowanie za szkody niematerialne (odszkodowanie za doznaną krzywdę)

W przypadku wszelkiego rodzaju uszczerbków fizycznych i psychicznych doznanych w wyniku wypadku mogą Państwo dochodzić odpowiedniego zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Nie należy zbyt szybko przyjmować propozycji ubezpieczycieli, gdyż często oferują oni zbyt niskie odszkodowanie za ból i cierpienie. W ten sposób mogą Państwo utracić również możliwość dochodzenia dalszych roszczeń.

Radzimy zatem konsultację z naszymi wyspecjalizowanymi adwokatmi ds. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Ile wynosi zadośćuczynienie za ból i cierpienie?

Poniżej kilka przykładowych orzeczeń dotyczących zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek wypadku drogowego.

Proszę mieć jednakże na uwadze, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Nie zawsze można sugerować się poniższymi orzeczeniami.

Wypadek/obrażenia

Wyrok

Zadośćuczynienie

Łagodne potłuczenia

OLG München, wyrok z dnia 08.07.2016, sygn. akt: 10 U 3138/15

250 €

Zderzenie tylne; łagodny uraz kręgosłupa szyjnego

OLG Saarbrücken, wyrok z dnia 16.12.2013, sygn. akt: 3 U 144/03

500 €

Upadek motocyklisty na żwir na zakręcie ze względu na brak znaku ostrzegawczego; obrażenia ręki i kolan

OLG Schleswig-Holstein, wyrok z dnia 18.06.2015, sygn. akt: 7 U 143/14

4.000 €

Wypadek z powodu zlekceważenia pierwszeństwa i pod znacznym wpływem alkoholu; uraz kręgosłupa szyjnego I stopnia; 3-miesięczna niezdolność do pracy

OLG München, wyrok z dnia 21.03.2014, sygn. akt: 10 U 3341/13

13.000 €

Zderzenie dwóch pojazdów na zakręcie w prawo, 100% odpowiedzialności sprawcy wypadku; kobieta (66 lat): uraz czaszkowo-mózgowy z krwotokiem śródczaszkowym oraz liczne złamania, trwałe następstwa: m.in. porażenie połowiczne i zaburzenia poznawcze

OLG Naumburg, wyrok z dnia 10.07.2014, sygn. akt: 2 U 101/13

150.000 €

Szkodę niematerialną ustala się na podstawie rozmiaru rzeczywistych obrażeń fizycznych lub psychicznych.

Bezpośrednio po wypadku należy udać się do lekarza w celu ustalenia i potwierdzenia obrażeń. 

Dalsze czynniki, które wpływają na wysokość zadośćuczynienia to:

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu
 • Ograniczenie zdolności do pracy zarobkowej
 • Czas trwania niezdolności do pracy
 • Współwina

Przy obliczaniu wysokości zadośćuczynienia stosuje się specjalne tabele porównawcze. Zawierają one orzeczenia sądowe dotyczące różnych uszczerbków na zdrowiu wraz z zasądzonymi kwotami.

Niemniej jednak, określenie odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę może być trudne dla osoby nie posiadającej odpowiedniego doświadczenia. Radzimy zatem powierzyć to zadanie adwokatowi, tak aby mógł on dochodzić dla Państwa pełnej kwoty.

 

Co należy zrobić po wypadku drogowym?

 

Po wypadku drogowym należy:

 • Powiadomić policję i w razie potrzeby służby ratownicze
 • Zabezpieczyć miejsce wypadku poprzez włączenie świateł awaryjnych, ustawienie trójkąta ostrzegawczego i założenie kamizelki ostrzegawczej
 • Udzielić pierwszej pomocy
 • Poprosić o wręczenie notatki policyjnej
 • W przypadku obrażeń udać się do lekarza w celu uzyskania pomocy medycznej (obowiązek zmniejszenia rozmiarów szkody) oraz w celu
 • udokumentowania obrażeń, nawet tych (pozornie) drobnych
 • Zachować wszystkie dokumenty medyczne, takie jak wypis ze szpitala czy zaświadczenia o niezdolności do pracy

Nawet w przypadku (pozornie) niewielkich obrażeń lub zwykłego złego samopoczucia zalecamy konsultację z lekarzem. Aby móc skutecznie dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę należy przedłożyć odpowiednią dokumentację medyczną.

Nasi wyspecjalizowani adwokaci pomogą Państwu w dochodzeniu odszkodowania za szkody niematerialne.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku przemocy

Padli Państwo ofiarą przestępstwa z użyciem przemocy? Nasi doświadczeni adwokaci pomogą Państwu w wyegzekwowaniu wysokiego odszkodowania za doznaną krzywdę. Związne z tym koszty będzie musiał pokryć sprawca. 

Dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Jeżeli doznali Państwo przemocy, takiej jak napaść czy mobbing, mają Państwo prawo do odpowiedniego zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Nasi specjaliści pomogą Państwu w dochodzeniu pełnego zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywcy.

Zadośćuczynienie z powodu uszkodzenia ciała

W przypadku uszkodzenia ciała, przysługuje Państwu stosowne zadośćuczynienie za ból i cierpienie z powodu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych. 

Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia przysługuje zarówno w przypadku umyślnego, jak i nieumyślnego uszkodzenia ciała. Nie ma zatem znaczenia, czy sprawca zamierzał wyrządzić Państwu krzywdę, czy też zrobił to nieumyślnie.

Zadośćuczynienie z powodu przemocy psychicznej

Także ofiarom przemocy psychicznej przysługuje odpowiednie zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Poniżej przykłady:

 •    Mobbing
 •     Stalking
 •     Oszczerstwo 
 •     Zniesławienie i pomówienie
 •     Zniewaga
 •     Rabunek, wymuszenie, groźby i porwanie

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie spowodowane zabójstwem

O ile w przeszłości bliscy ofiar morderstwa, zabójstwa lub nieumyślnego spowodowania śmierci mogli domagać się zadośćuczynienia za ból i cierpienie jedynie w przypadku choroby spowodowanej silnym szokiem, o tyle od kilku lat można się ubiegać o zasiłek z tytułu utraty bliskiej  osoby zgodnie z § 844 ust. 3 BGB.

Warunki:

 • Istnienie szczególnie bliskiej relacji ze zmarłym
 • Domniemanie prawne w przypadku małżonków, partnerów, rodziców i dzieci
 • Także rodzeństwu i innym bliskim krewnym może przysługiwać roszczenie
 • Szczególnych cierpień psychicznych, jak w przypadku wyroków dotyczących chorób spowodowanych traumą, nie trzeba zasadniczo udowadniać.

Przykładowo, Wyższy Sąd Rejonowy w Koblencji przyznał ojcu dorosłej ofiary wypadku drogowego 10.000 euro renty z tytułu utraty bliskiej osoby (por. OLG Koblenz, decyzja z 31.08.2020 r., sygn. 12 U 870/20).

Bliscy krewni zmarłego mogą ponadto dochodzić własnych roszczeń, jeżeli na skutek śmierci doznali uszczebku na zdrowiu w postaci silnej traumy mającej charakter choroby, np. ciężkiej depresji.

Roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które powstały za życia zmarłego, mogą podlegać dziedziczeniu, jeżeli zmarły nie zmarł bezpośrednio w wyniku danego zdarzenia.

Odszkodowanie za doznaną krzywdę w ramach oskarżenia posiłkowego.

Jeżeli padli Państwo ofiarą przestępstwa i jeżeli przeciwko sprawcy zostało wszczęte postępowanie karne, mogą Państwo dochodzić odszkodowania w ramach oskarżenia posiłkowego, w czym chętnie Państwu pomożemy.

Ponieważ przysługują Państwu szczególne prawa, mogą Państwo wpłynąć na przebieg postępowania karnego.

W ramach postępowania karnego możliwe jest również dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W ten sposób można uniknąć procesu cywilego.

Ile wynosi zadośćuczynienie za ból i cierpienie?

Poniżej kilka przykładów wyroków dotyczących odszkodowania za doznaną krzywdę wskutek przestępstw z użyciem przemocy.

Proszę mieć jednakże na uwadze, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Nie zawsze można sugerować się poniższymi orzeczeniami.

Zdarzenie/obrażenia

Wyrok

Zadośćuczynienie

Cyberprzemoc

LG Memmingen, wyrok z dnia 03.02.2015, sygn. akt: 21 O 1761/13

1.500 €

Stłuczenia, rany  i.in. wskutek uszkodzenia ciała

LG Köln, wyrok z dnia 05.05.2015, sygn. akt: 25 O 199/12

5.000 €

Częściowa ślepota w wyniku bójki

OLG Zweibrücken, wyrok z dnia 17.12.1998, sygn. akt: 4 U 66/98

30.700 €

Śmiertelny wypadek dziecka na zjeżdżalni wodnej (choroba rodziców i braci z powodu śmierci)

OLG Köln, wyrok z dnia 12.09.2015, sygn. akt: 16 U 25/05

73.000 €

Porażenie poprzeczne w wyniku poważnych obrażeń ciała

OLG Köln, wyrok z dnia 12.09.2015, sygn. akt: 16 U 25/05

255.600 €

Wysokość zadośćuczynienia za ból i cierpienie w przypadku przestępstw z użyciem przemocy zależy od okoliczności każdego indywidualnego przypadku:

 • Rozmiar obrażeń i pogorszenie jakości życia
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu
 • Ograniczenie zdolności do pracy zarobkowej
 • Czas trwania niezdolności do pracy
 • Umyślność lub zaniedbanie
 • Współwina

Przy obliczaniu wysokości zadośćuczynienia stosuje się specjalne tabele porównawcze. Niemniej jednak, określenie odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę może być trudne dla osoby nie posiadającej odpowiedniego doświadczenia. Radzimy zatem powierzyć to zadanie adwokatowi. Pomoże on Państwu uzyskać pełną kwotę.

Umyślność i niedbalstwo

W przypadku dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę początkowo nie ma znaczenia, czy akt przemocy został popełniony umyślnie, tj. ze świadomością i zamiarem sprawcy, czy też w wyniku niedbalstwa. Różnice mogą się jednakże pojawić w odniesieniu do konkretnej kwoty odszkodowania.

 

Należy mieć na uwadze, że prywatne ubezpieczenie OC nie reguluje szkód z tytułu czynów popełnionych umyślnie. W takich przypadkach sprawca zobowiązany jest sam zapłacić odszkodowanie.

Dochody i sytuacja majątkowa sprawcy mają zatem decydujące znaczenie dla skutecznego dochodzenia zadośćuczynienia.

Sprawca nie musi przy tym posiadać ponadprzeciętnych dochodów. Ważne jest przede wszystkim, aby był wypłacalny. Innymi słowy, należy sprawdzić, czy sprawca ma źródła dochodu i czy jest zadłużony.

Nasi adwokaci specjalizujący się w sprawach dot. zadośćuczynienia za ból i cierpienie sprawdzą dla Państwa, czy powództwo cywilne przeciwko sprawcy ma szanse na sukces.

Zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta

Doznali Państwo obrażeń spowodowanych przez zwierzęta, na przykład w wyniku pogryzienia przez psa? Pomożemy Państwu w dochodzeniu roszczeń z tego tytułu.

 Więcej informacji

Titel: Dochodzenie zadośćuczynienia z powodu obrażeń wyrządzonych przez zwierzęta – bezpłatna ocena sprawy

 

Jeżeli zostali Państwo zranieni przez zwierzę mogą Państwo dochodzić wobec właściciela zwierzęcia nie tylko odszkodowania za szkodę materialną, lecz także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

 • Bezpłatna ocena sprawy
 • Doświadczeni adwokaci potafią ocenić, czy i jakie roszczenia są możliwe do wyegzekwowania
 • Całkowita regulacja sprawy
 • Koszty adwokackie ponoszą zazwyczaj właściciele zwierząt względnie ich ubezpieczalnie

 

Zadośćuczynienie z tytułu obrażeń spowodowanych przez zwierzęta

 

Właściciel zwierzęcia odpowiada za szkody wyrządzone przez swoje zwierzę, nawet jeśli sam nie ponosi za nie winy. Odpowiedzialność ponosi również opiekun zwierzęcia, który przejmuje nad nim nadzór, np. opiekuje się cudzym psem. W przypadku

 

 • pogryzienie przez psa / pogryzienie przez inne zwierzę
 • kopnięcia przez konia
 • lub zadrapania

 

można domagać się odszkodowania z tytułu utraty jakości życia.

 

Przykład: W sprawie ugryzienia przez psa Wyższy Sąd Krajowy w Monachium zasądził na rzecz powódki, przy uwzględnieniu jej współwiny, 2.500,00 euro zadośćuczynienia (por. OLG Monachium, wyrok z dnia 12.12.2018 r., sygn. akt 20 U 1474/18).

 

Sąd Krajowy w Konstancji przyznał powodowi, który wskutek ugryzienia przez psa doznał urazu ręki, w wyniku którego doszło do zakażenia i operacji, zadośćuczynienie w wysokości 6.000,00 euro (zob. Sąd Krajowy w Konstancji, wyrok z dnia 17.11.2021 r., sygn. akt B 4 O 76/21).

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00