14. grudnia 2020
rechtsanwaelteheaderklein

Wypowiedzenie zatrudnienia z powodu pandemii Koronawirus? Adwokat wyjaśnia wszystkie pytania

Czy otrzymali Państwo wypowiedzenie, ponieważ Państwa pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii Koronawirus i zastanawiają się teraz, co zrobić?

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie pracy mogą odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące Korony i zwolnień grupowych i są dostępni z bezpłatną wstępną konsultacją na terenie całego kraju.

Czy pracodawca może zakończyć pracę z powodu koronawirus?

To zależy!

Niestety, zasiłek krótkoterminowy nie może rozwiązać wszystkich problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w czasach pandemii korony. W przypadku dłuższej utraty czasu pracy konieczne może być powiadomienie o tym fakcie. Czy są one skuteczne, zależy od indywidualnego przypadku.

W małych przedsiębiorstwach (do 10 pracowników etatowych włącznie, § 23 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem) ogólna ochrona ustawowa przed wypowiedzeniem nie ma zastosowania. Limit dotyczący rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem jest tu wyznaczany na przykład w przypadku niemoralności lub nielojalności. Istnieje tylko pewna minimalna ochrona przed zwolnieniem.

Inaczej przedstawia się sytuacja w firmach zatrudniających ponad 10 pełnoetatowych pracowników, którzy są częścią firmy od ponad 6 miesięcy. W tym przypadku ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem rozróżnia zwolnienia z pracy z przyczyn operacyjnych, z przyczyn osobistych i z powodu zachowania.

Którego z tych zakończeń dotyczy, zależy w dużej mierze od przyczyn podanych przez pracodawcę.

Uwaga: Podanie uzasadnienia nie jest wymagane w przypadku zwykłego rozwiązania umowy. Jeżeli zastosowanie ma ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem, pracodawca rozwiązujący umowę o pracę musi podać i udowodnić przyczynę, pod warunkiem, że pracownik w odpowiednim czasie wniesie powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem.

Jeśli otrzymałeś już wypowiedzenie, nasi prawnicy specjalizujący się w prawie pracy sprawdzą za Ciebie bezpłatnie, czy możliwe jest zachowanie pracy lub wynegocjowanie odpowiedniej odprawy.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę ze względów operacyjnych, jeśli obrót handlowy ulegnie zmniejszeniu z powodu koronawirus?

Absolutnie możliwe, to zależy!

Jeżeli istnieją pilne potrzeby operacyjne, na przykład z powodu tak złego rozwoju sytuacji gospodarczej z powodu pandemii, pracownicy mogą być również zwalniani. W tym przypadku pracodawca ma szeroki zakres ze względu na swoją przedsiębiorczą swobodę co do tego, jak chce zorganizować swoją działalność i, jeśli to konieczne, „utrzymać ją przy życiu”. Kontrola nad zwolnieniem jest ograniczona do tego, czy miało ono charakter nadużycia, czy też było arbitralne.

Zwolnienie z pracy z powodów operacyjnych może zostać ogłoszone, jeśli praca zostanie zlikwidowana ze względu na pilny wymóg operacyjny (trudności ekonomiczne). Jednakże decyzja pracownika jest ograniczona do tego stopnia, że musi on przestrzegać pewnych kryteriów, na podstawie których dokonuje wyboru pracownika, który ma zostać rozwiązany.

Należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności

  • Długość pracy z firmą,
  • istniejące zobowiązania alimentacyjne pracowników, jak również
  • wiek i niepełnosprawność pracowników,

musi być w każdym przypadku uwzględniony przy wyborze. Ta tak zwana selekcja społeczna musi być zatem przeprowadzana sumiennie przez pracodawcę. W tym zakresie może on jednak w możliwie największym stopniu samodzielnie decydować o sposobie dokonywania wyboru (np. system punktowy). Oceny muszą jednak opierać się na zrozumiałych standardach.

Czy mam prawo do odprawy po wypowiedzeniu?

To zależy!

W zasadzie, pandemia koronańska nic tu nie zmienia. Co do zasady, w przypadku zgodnego z prawem rozwiązania umowy nie przysługuje prawo do odprawy.

Jeśli podane zawiadomienie jest nieważne, jesteś w dobrej pozycji do wynegocjowania wysokiej odprawy.

Z doświadczenia możemy powiedzieć, że odpowiednia odprawa jest wypłacana tylko wtedy, gdy wynegocjowana zostanie dobra umowa o odprawie z pomocą prawnika lub gdy zostanie wszczęte postępowanie sądowe w celu ochrony przed zwolnieniem. Masz na to tylko 3 tygodnie od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.

Dobry prawnik specjalizujący się w prawie pracy regularnie negocjuje miesięczne wynagrodzenie brutto za każdy rok zatrudnienia jako odprawę.

Po co zatrudniać prawnika ds. prawa pracy?

Mamy nadzieję, że odpowiedź na pańskie pytanie została udzielona. W razie jakichkolwiek pytań oferujemy bezpłatną wstępną konsultację z naszymi ekspertami z zakresu prawa pracy.

Prawnicy kancelarii Balduin & Partner z powodzeniem przeprowadzili ponad 1000 spraw dotyczących niesprawiedliwych zwolnień i reprezentują pracowników na terenie całego kraju.

Ile kosztuje specjalistyczny prawnik ds. prawa pracy?

U Balduin & Partner Rechtsanwälte wstępna konsultacja i badanie perspektyw powodzenia powództwa o ochronę przed zwolnieniem jest zawsze bezpłatne.

Tylko w przypadku wniesienia powództwa o ochronę przed zwolnieniem z pracy ponosisz koszty obsługi prawnej, które opierają się na wysokości Panstwa wynagrodzenia brutto i są wyraźnie uregulowane w ustawie o opłatach adwokackich (Rechtsanwaltsvergützungsgesetz). Wyjaśnimy Panstwu to szczegółowo przed złożeniem pozwu, a następnie będziesz mógł w wolnej chwili zdecydować, czy chcesz złożyć z nami pozew.

Ochrona prawna opłaca adwokata i sąd

Jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej w zakresie prawa pracy, nie ponoszą Państwo żadnych opłat za całą konsultację i reprezentację. Jest to w pełni pokryte przez ubezpieczenie ochrony prawnej.

Jeśli nie posiadacie Państwo jeszcze ubezpieczenia ochrony prawnej, zalecamy wykupienie takiego ubezpieczenia, jeśli zwolnienie jest już w trakcie zwolnienia.

Większość ubezpieczeń ma 3-miesięczny okres oczekiwania na złożenie wniosku, więc nie powinieneś czekać zbyt długo, jeśli Twój pracodawca ma już problemy finansowe.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.