27. września 2016
Download 4

Wypowiedzenie przez pracodawcę

Pracownicy nie zawsze muszą przyjmować wypowiedzenia, gdyż niekiedy są one nieskuteczne, co pozwala osiągnąć kontynuację stosunku pracy.

Proszę mieć na uwadze, iż przeciwko wypowiedzeniu można się bronić tylko w przeciągu 3 tygodni od nadejścia wypowiedzenia. Pracownik powinien to zrobić poprzez wniesienie powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem przed właściwym sądem pracy. Zgodnie z § 4 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem po upływie 3-tygodniowego terminu pracownik musi przedstawić oraz udokumentować, iż wniesienie powództwa w wyznaczonym terminie nie było możliwe. Musi on także złożyć odpowiedni wniosek o dopuszczenie do wniesienia powództwa po terminie zgodnie z § 5 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem.

Po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia pracownik nie powinien więc długo zwlekać i jak najszybciej poszukać porady prawnej u adwokata specjalizującego się w dziedzinie prawa pracy. W ramach pierwszej rozmowy często można już ocenić, czy wypowiedzenie jest skuteczne i czy powództwo przed wypowiedzeniem przyczyni się do utrzymania miejsca pracy względnie do uzyskania dla Państwa możliwie jak najwyższej odprawy.

Jeżeli zatrudnieni są Państwo przez okres ponad 6 miesięcy w zakładzie zatrudniającym ponad 10 pracowników, powinni Państwo korzystać z ochrony przed wypowiedzeniem. Jeżeli są Państwo ciężko upośledzeni lub w ciąży, w stosunku pracy w okresie nauki zawodu czy też otrzymali Państwo wypowiedzenie w okresie urlopu wychowawczego, powinni Państwo korzystać ze specjalnej ochrony przed wypowiedzeniem, która znajduje zastosowanie także w małych zakładach, zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Pracownicy objęci szczególną ochroną przed wypowiedzeniem mogą otrzymać wypowiedzenie tylko za wcześniejszą zgodą właściwych urzędów, po odpowiednim wysłuchaniu. Po dokonaniu wypowiedzenia nie ma możliwości „nadrobienia” takiej zgody. Nawet wydanie zgody, nie oznacza jeszcze, iż wypowiedzenie zostanie zakwalifikowane przez sąd pracy jako skuteczne. Także w takim wypadku wskazana jest porada specjalisty w dziedzinie prawa pracy.

Pracodawca tylko wtedy może skutecznie zakończyć wiążący go z Państwem stosunek pracy, jeżeli przedstawi i udokumentuje on, iż przyczyny wypowiedzenia uzależnione są od organizacji zakładu, zachowania lub osoby.

Wśród pracowników szerzy się niestety błędna informacja, iż pracodawca nie może zwolnić pracownika podczas jego choroby. Jeżeli pracodawca udokumentuje przedstawione powyżej powody, wówczas wypowiedzenie możliwe jest także podczas okresu niezdolności do pracy.

Kolejną możliwością wypowiedzenia jest wypowiedzenie bezterminowe. W takim przypadku pracodawca musi przedstawić ważny powód jak np. czyn karalny w miejscu pracy lub inne ciężkie naruszenia obowiązków przez pracownika. Bardzo trudno jest wykazać pracodawcy, iż zaistniał ważny powód do dokonania wypowiedzenia oraz iż bezterminowe wypowiedzenie jest skuteczne a kwestia ta stanowi w prawie pracy najbardziej trudną kwestię.

Pracownik powinien się więc bronić przeciwko bezterminowemu wypowiedzeniu gdyż w przeciwnym przypadku utraci on prawo do zasiłku dla bezrobotnych za pierwsze trzy miesiące po zakończeniu stosunku pracy.

Adwokaci z kancelarii Balduin, Pfnür & Partner specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy dysponują wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw przed sądem i gotowi są repreztentować Państwa interesy w postępowaniu sądowym dotyczącym wypowiedzenia, tak aby skutecznie dochodzić Państwa roszczeń.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00