4. lutego 2021
image

Wypadek samochodem ciężarowym | Bezpłatna pomoc adwokata w Niemczech

Ulegli Państwo wypadkowi z udziałem samochodu ciężarowego i zastanawiają się Państwo, kto przejmie likwidację szkody i jakie prawa Państwu przysługują? Jeśli nie ponoszą Państwo winy za wypadek, nie powinni Państwo zgłaszać roszczeń z tytułu ubezpieczenia całkowitego (autocasco). Firma ubezpieczeniowa osoby, która spowodowała wypadek musi zapłacić za Państwa szkody.

Jeśli nie ponoszą Państwo winy za wypadek, radzimy udać się do specjalisty ds. prawa drogowego. Adwokat wyegzekwuje dla Państwa wszelkie możliwe roszczenia o odszkodowanie.

Nie poniosą Państwo żadnych kosztów, ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej strony przeciwnej pokryje wszystkie koszty.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Dotyczy to zarówno uszkodzeń samochodu ciężarowego jak i obrażeń ciała poszkodowanego kierowcy. Ma on prawo do odszkodowania za ból i cierpienie oraz za koszty leczenia. Nasi adwokaci sprawdzą wysokość przysługujących Państwu roszczeń.

Jeśli jeden z Państwa pracowników uległ wypadkowi i nie jest w stanie pracować przez dany okres czasu, mogą się Państwo ubiegać o odszkodowanie za jego nieobecność w pracy. Chodzi tutaj na przykład o koszty, które musieli Państwo ponieść ze względu na zatrudnie innego pracownika na jego miejsce.

W przypadku uszkodzenia własnego samochodu ciężarowego, należy wziąć pod uwagę, co następuje:

Nawet jeżeli istnieje możliwość uzykania odszkodowania z własnej ubezpieczalni AC, należy zawsze w pierwszej kolejności wystąpić z roszczeniem do ubezpieczalni OC strony przeciwnej. W ten sposób można uniknąć podwyższenia składki przez ubezpieczalnię.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji i szybkiego dochodzenia roszczeń.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00