24. listopada 2022
odszkodowanie

Wypadek kamperem – co należy zrobić? darmowa pomoc adwokata

Mieli Państwo wypadek kamperem? Co należy zrobić, jeśli nie są Państwo sprawcami wypadku? O czym należy pamiętać w razie wypadku za granicą?

„Doprowadzimy do regulacji szkody powypadkowej tak szybko, jak to tylko możliwe, nawet jeżeli wypadek z udziałem kampera miał miejsce za granicą „, wyjaśnia Patrick Balduin, adwokat & specjalista ds. prawa ruchu drogowego.

Najważniejsze fakty dotyczące regulacji szkód powstałych w wyniku wypadków z udziałem kamperów:

 • Po wypadku z udziałem kampera mają Państwo prawo do odszkodowania za uszkodzenie pojazdu i znajdujących się w nim rzeczy.
 • Mają Państwo również prawo do zwrotu poniesionych kosztów leczenia.
 • Dodatkowo mogą się Państwo domagać odszkodowania za ból i cierpienie jako rekompensaty za utratę jakości życia.
 • W przypadku niezdolności do pracy – po wygaśnięciu roszczenia wobec pracodawcy o kontynuację wypłaty wynagrodzenia przez okres sześciu tygodni – mogą Państwo dochodzić utraty zarobków.
 • Mają Państwo prawo do zwrotu kosztów za wypożyczenie samochodu, jeśli np. po wypadku za granicą wypożyczenie samochodu było konieczne.
 • Dodatkowo, jeśli korzystają Państwo z kampera na co dzień, możliwe jest dochodzenie odszkodowanie za utratę możliwości użytkowania pojazdu.
 • Jeżeli wypadek miał miejsce za granicą, regulacja szkody powypadkowej podlega zazwyczaj prawu danego państwa.
 • Jeżeli wypadek miał miejsce za granicą, korespondencja z zagraniczną obezpieczalnią prowadzona jest za pośrednictwem ubezpieczali z siedzibą w Niemczech.
 • Regulacja szkody powypadkowej z zagraniczną ubezpieczalnią trwa zazwyczaj od trzech do sześciu miesięcy. W przypadku spornych lub skomplikowanych wypadków bądź wypadków mających miejsce za granicą, procedura regulacji szkody może potrwać dłużej.
 • Jeżeli uczestniczyli Państwo w wypadku komunikacyjnym, radzimy skontaktować się z adwokatem ds. ruchu drogowego. Pomoże on Państwu w wyegzekwowaniu wszystkich przysługujących Państwu roszczeń. Wstępna ocena sprawy jest w naszej kancelarii zawsze bezpłatna.

Odszkodowanie za uszkodzenie kampera

Przede wszystkim przysługuje Państwu odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku wypadku. Mogą Państwo zlecić naprawę pojazdu w warsztacie i dochodzić kosztów naprawy od sprawcy wypadku względnie jego ubezpieczalni.

Nie muszą Państwo jednakże oddawać samochodu do warsztatu i przedkładać rachunku za naprawę. Możliwe jest również dochodzenie od ubezpieczalni strony przeciwnej szacunkowych kosztów naprawy (fiktive Reparaturkosten) – jednakże bez podatku VAT.

Wyjątkiem może być jednak sytuacja, gdy wypadek miał miejsce za granicą, a prawo zagraniczne przewiduje zwrot podatku VAT nawet w przypadku szacunkowego rozliczenia.

Szacunkowe koszty najlepiej wyliczyć i przedstawić w opinii rzeczoznawcy. Jeżeli nie spowodowali Państwo wypadku, mogą Państwo dochodzić zwrotu tych kosztów od ubezpieczalni strony przeciwnej. W przypadku współwiny koszty opinii rzeczoznawcy podlegają podziałowi. W obu przypadkach prawo zagraniczne może jednakże przewidywać co innego.

W przypadku szkody całkowitej mają Państwo prawo do zwrotu wartości samochodu przed wypadkiem, pomniejszonej o wartość samochodu po wypadku.

Odszkodowanie za rzeczy znajdujące się w kamperze?

Jeśli w wyniku wypadku dojdzie również do uszkodzenia przedmiotów znajdujących się w kamperze, takich jak przedmioty gospodarstwa domowego lub laptopy, za co nie ponoszą Państwo (współ-)winy, mogą Państwo dochodzić odpowiedniego odszkodowania wobec ubezpieczalni sprawcy wypadku.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w wyniku wypadku z udziałem kampera

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie ma na celu zrekompensowanie szkody niematerialnej, spowodowanej fizycznym i psychicznym cierpieniem powstałym w wyniku wypadku, które wpływa na jakość życia.

Jeżeli w wyniku wypadku doszło do fizycznych lub psychicznych urazów, należy  jak najszybciej zgłosić się do lekarza, który potwierdzi je w ramach diagnozy.

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia jest czesto problematyczne – pomimo tabel, jakimi można się tutaj posłużyć. Osoby niedoświadczone często popełniają błędy,  które mogą skutkować wypłatą zbyt niskiego zadośćuczynienia.

Uwaga: Nie należy zbyt szybko przyjmować ofert ubezpieczalni strony przeciwnej

Ubezpieczanie często oferują zbyt niskie kwoty ryczałtowe, tak aby szybko i tanio uregulować roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Radzimy skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie drogowym, który dokładnie wyliczy przysługujące Państwu roszczenia. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią – wstępna ocena sprawy jest w naszej kancelarii zawsze bezpłatna.

Utrata zarobków a wypadek kamperem

Przez okres sześciu tygodni niezdolności do pracy wskutek wypadku mają Państwo prawo do kontynuacji wypłaty wynagrodzenia. Po wygaśnięciu tych roszczeń wkracza kasa chorych i wypłaca zasiłek z tytułu wypadku. Taki zasiłek nie jest jednakże zazwyczaj wystarczający, aby zrekompensować rzeczywistą utratę zarobków.

Możemy dochodzić różnicy pomiędzy zasiłkiem z tytułu wypadku a szacunkowym dochodem jako odszkodowania z tytułu utraty zarobków. Dotyczy to zarówno pracowników jak również osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Samochód zastępczy i odszkodowanie z tytułu utraty możliwości użytkowania

Jeśli byli Państwo zmuszeni wypożyczyć samochód, ponieważ np. Państwa kamper uczestniczył w wypadku za granicą i musiał tam pozostać, mogą Państwo dochodzić zwrotu tych kosztów od ubezpieczalni strony przeciwnej.

W przypadku kamperów można dochodzić także odszkodowania z tytułu utraty możliwości użytkowania, nawet jeśli taka utrata nie jest oczywista. Sądy w Niemczech wymagają w tym zakresie dowodu na tzw. „odczuwalną utratę możliwości korzystania ” (por. BGH, wyrok z 10.06.2008 r., sygn. VI ZR 248/07).

Niemniej jednak właściciele kamperów, którzy korzystają ze swojego pojazdu w życiu codziennym, mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraty możliwości użytkowania.

Taką decyzję podjął np. Wyższy Sąd Krajowy w Celle (wyrok z 08.01.2004 r., sygn. akt 14 U 100/03) oraz Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie (wyrok z 28.08.2000 r., sygn. akt 1 U 157/99).

Rada specjalisty ds. wypadków z udziałem kamperów

Ubezpieczalnie strony przeciwnej często kontaktują się z uczestnikami wypadku i obiecują szybkie i kompleksowe rozliczenie wypadku.

Nie radzimy jednakże przyjmować takich ofert, ponieważ ubezpieczalnie postępują zgodnie z własnymi interesami a Państwo ryzykują utratę znacznej części roszczeń. 

Zalecamy kontakt z wyspecjalizowanym adwokatem ds. prawa drogowego, który zajmie się sprawą dotyczącą wypadku i wyegzekwuje Państwa roszczenia. Dotyczy to zwłaszcza wypadków za granicą z udziałem kamperów.

Nasze usługi:

 • Dochodzenie i egzekucja roszczeń o odszkodowanie za szkody majątkowe i osobowe oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
 • Ustalenie danych ubezpieczeniowych strony przeciwnej oraz korespondencja
 • Korespondencja z lekarzami
 • Korespondencja z rzeczoznawcami
 • Korespondencja z policją i prokuraturą
 • Ocena akt dochodzeniowych
 • Regulacja szkód powstałych w wyniku wypadku z udziałem samochodów ciężarowych, przyczep kempingowych i kamperów
 • Likwidacja szkód powstałych w wyniku wypadku za granicą

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Oferujemy profesjonalą obsługę wszystkich wypadków komunikacyjnych w kraju i za granicą – również tych z udziałem kampera.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.