8. kwietnia 2019
image

Wygrana przed Trybunałem Federalnym w sprawie dotyczącej afery Volkswagena – Powód ma prawo do nowego VW – adwokat radzi wniesienie powództwa

Od września 2015 roku, a więc od momentu ogłoszenia afery Volkswagena, osoby poszkodowane czekały na ocenę prawną najwyższego niemieckiego sądu ds. cywilnych (Trybunału Federalnego). Jakie konkretnie roszczenia przysługują poszkodowanym w ramach afery Volkswagena?

W dniu 22.02.2019 roku Trybunał Federalny dostarczył wyjaśnień i opublikował 17-stronicowe postanowienie zawierające wskazówki (sygn. akt: VIII ZR 225/17). Postanowienie nie jest co prawda wyrokiem, sądy jednakże bardzo rzadko odbiegają od tego typu wskazówek. Nie ma wątpliwości, że Trybunał Federalny orzekłby w następujący sposób:

Powód wniósł powódzwo przeciwko sprzedawcy Volkswagena o dostarczenie nowego VW. Ze względu  na fakt, iż zaprzestano produkcji modelu jego samochodu, domagał się on nowszego modelu.

Aby dochodzić prawa do gwarancji konieczne jest przekonanie sądu, że dany samochód jest wadliwy. Kwestia ta była dotychczas sporna i różnie postrzegana przez sądy krajowe. Niektóre sądy krajowe reprezentowały mianowicie pogląd, że po przeprowadzeniu akcji serwisowej pojazdy nie wykazują wad.

Trybunał Federalny stwierdził jednakże, że już sama instalacja nielegalnego oprogramowania stanowi wadę samochodu.

Tym samym pierwsza przeszkoda w dochodzeniu prawa do gwarancji została obalona. Taka opinia nie jest dla nas zaskoczeniem.

Trybunał Federalny uważa również, że w ramach usunięcia wady  powód może się domagać dostarczenia nowszego modelu samochodu. Opinia Trybunału jest bardzo istotna. Większość sądów krajowych odrzucała dotychczas takie roszczenia, uzasadniając, że nie można porównywać nowszego modelu z zakupionym swego czasu samochodem.

Trybunał Federalny reprezentuje inny pogląd i uważa, że sprzedawca samochodu może zostać zasądzony do dostarczenia nowszego modelu samochodu. W takim wypadku należy sprawdzić, czy sprzedawca ma prawo do sprzeciwu wobec nieadekwatnych kosztów.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Jakie znaczenie ma decyzja Trybunału Federalnego dla właścicieli samochodów?

1. Trybunał Federalny zajmował się przypadkiem dotyczącym dochodzenia gwarancji od sprzedawcy samochodu. Nabywcy, którzy zakupili samochód PRZED wrześniem 2015 roku, nie mogą już dochodzić od sprzedawców gwarancji, gdyż prawo to uległo w międzyczasie przedawnieniu.

2. Nabywcy takich samochodów jak Volkswagen, Seat, Audi , Porsche, Skoda czy Mercedes, którzy zakupili samochód PO wrześniu 2015 roku i którzy NIE zostali przez sprzedawcę obszernie poinformowani, że nabyty przez nich samochód jest objęty aferą Volkswagena i być może posiada wady techniczne i prawne, mogą skorzystać z tego orzecznictwa i dochodzić od sprzedawcy swoich roszczeń.

3. Niezależnie od powyższych informacji, właściciele samochodów w dalszym ciągu mogą sami składać powództwa przeciwko producentom samochodów, jednakże nie w ramach prawa gwarancyjnego lecz deliktowego. W ramach prawa deliktowego wpłynęło dotychczas do sądów około 50.000 pozwów przeciwko VW. W międzyczasie wydano tysiące wyroków, zasądzających VW do przyjęcia z powrotem pojazdów. Wyrok Trybunału Federalnego będzie miał wpływ także na te postępowania. Skoro Trybunał Federlany reprezentuje pogląd, iż istalacja nielegalnego oprogramowania stanowi wadę samochodu, inne sądy nie będą mogły postrzagać tego w inny sposób. Nie ma jednakże wątpliwości że:

W postępowaniach dotyczących afery Volkswagena najwyższe sądy niemieckie są po stronie nabywców

Kto nie podejmuje żadnych kroków, sam jest sobie winien. Samochody z silnikiem Diesla Euro 5 i Euro 6 utracą w najbliższych latach całkowicie na wartości. Dla samochodów z silnikiem Diesla Euro 5 wprowadzono już zakazy w takich miastach jak Essen, Stuttgart, Frankfurt, Hambrug czy Berlin.

Co należy zrobić?

Szanse na wygranie procesu przeciwko koncernom samochodowym jeszcze nigdy nie były tak duże. Sprawdzimy dla Państwabezpłatnie, czy Państwa samochód również jest objęty aferą Volkswagena oraz jakie roszczenia Państwu przysługują. Kancelaria Balduin & Partner jest jedną z wiodąch kancelarii zajmujących się sprawami za zakresu afery Volkswagena. Udało nam się pomóc tysiącom właścicieli samochodów. Więcej informacji znajdą Państwo pod hasłem afera Volkswagena.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00