9. grudnia 2019
image

Sąd w Kolonii: Klienci, którzy ponieśli straty w wyniku afery Volkswagena, mogą domagać się odsetek od ceny kupna nawet od daty zakupu pojazdu

To, co dla Volkswagena i innych producentów samochodów jest kolejną złą wiadomością w następstwie skandalu spalinowego, dla poszkodowanych klientów jest dalszym bodźcem do dochodzenia roszczeń wobec producentów zmanipulowanych pojazdów.

Zgodnie z aktualną decyzją (tzw. Hinweisbeschluss) Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii (decyzja z dnia 29.04.2019 r., sygn. 16 U 30/19, 1 0138/18) właściciele zmanipulowanych samochodów powinni mieć możliwość otrzymania odsetek od ceny kupna nie tylko od momentu wniesienia pozwu (tzw. zawisłość sporu). W opinii Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii odsetki od roszczenia o zwrot powinny być naliczane nawet od daty zakupu pojazdu.

Według opinii Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii klienci zapłacili cenę zakupu wskutek oszustwa polegającego na manipuacji spalinami, w związku z czym należy założyć szkodę wykraczającą przeciw dobrym obyczajom zgodnie z §§ 826, 31 niemieckiego Kodeksu cywilnego BGB. Dotyczy to nie tylko Volkswagena, lecz także innych producentów samochodów. Klienci zostali „pozbawieni” wpłaconej na skutek oszustwa kwoty, w związku z czym zgodnie z §§ 849, 246 niemieckiego Kodeksu cywilnego BGB wymóg dotyczący zapłaty odsetek obwiązuje już od daty zakupu pojazdu.

Decyzja sądu zawierająca wskazówki (Hinweisbeschluss) – wyjaśnienie

W przeciwieństwie do wyroku, który jest orzeczeniem w danej spornej sprawie i który umożliwia późniejszą egzekucję, decyzja zawierająca wskazówki (Hinweisbeschluss) wydawana jest jeszcze przez wyrokiem i umożliwia sądowi wcześniejszą ocenę spornych kwestii w postępowaniu. Decyzja zawierająca wskazówki nie ma zatem skutków prawnych, lecz dostarcza dogłębnych i często szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób należy oceniać i szacować poszczególne kwestie.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Znaczenie tej decyzji dla osoby dotkniętej aferą Volkswagena

W ramach dotychczasowych postępowań dotyczących afery spalinowej sądy zobowiązywały producentów samochodów do zapłaty odsetek od ceny zakupu od momentu zawisłości sporu, to znaczy od daty doręczenia powództwa pozwanemu.

Zgodnie z obecną decyzją Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii nabywca ma jednakże prawo do odsetek od znacznie wcześniejszej daty: od daty nabycia zmanipulowanego pojazdu.

Biorąc pod uwagę fakt, że okres pomiędzy datą zakupu a zawisłością sporu wynosi wiele miesięcy, jeżeli nie lat, decyzja (Hinweisbeschluss) ma dla producentów samochodów jednoznaczne znaczenie:

Kwoty zakupu podlegają oprocentowaniu za znacznie dłuższy okres, niż okres od momentu złożenia powództwa.

To pozytywna wiadomość dla nabywców samochodów dotkniętych aferą Volkswagena: Istnieje duża szansa, że przeważy opinia prawna 16. Senatu Cywilnego, tym bardzej, że sądy orzekały już w przeszłości według tej opinii prawnej (por. np. wyrok Sądu Krajowego w Krefeld z 23.01.2019 r., 2 O 85/18).

Jeżeli afera spalinowa dotyczy również Państwa, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Sprawdzimy dla Państwa bezpłatnie, jakie roszczenia Państwu przysługują.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00