17. października 2022
prawnik niemcy

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków – adwokat wyjaśnia

Prowadziłeś w Niemczech samochód, rower lub hulajnogę elektryczną pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków i postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa?

Zastanawiasz się, kiedy jazda pod wpływem alkoholu i innych środków faktycznie stanowi przestępstwo?

Najważniejsze punkty:

  • Każdy, kto z powodu spożywania alkoholu, zażywania marihuany lub innych środków odurzających jest niezdolny do prowadzenia pojazdów, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości na podstawie § 316 Kodeksu karnego
  • Kara pozbawienia wolności i kara grzywny
  • Przy prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu przy stężeniu alkoholu we krwi od 1,1 promila zakłada się całkowitą niezdolność do prowadzenia pojazdu, co zawsze stanowi przestępstwo. Jednakże nawet poniżej tego poziomu można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej,  jeśli występują objawy wskazujące na  prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia
  • Nie ma jednoznacznych wartości orientacyjnych w odniesieniu do narkotyków. Z reguły decydujące jest przyjęcie, że dana osoba jest niezdolna do prowadzenia pojazdów
  • W przypadku kontroli policyjnej lub oskarżenia należy zawsze zachować spokój oraz przede wszystkim milczenie
  • Zapraszamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi specjalistami z zakresu prawa ruchu drogowego

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – adwokat wyjaśnia

Zgodnie z § 316 niemieckiego Kodeksu karnego przestępstwo popełnia każdy, kto w ruchu prowadzi pojazd, mimo że w wyniku spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, nie jest w stanie bezpiecznie prowadzić. Taki czyn określany jest jako prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Każdy, kto w stanie nietrzeźwym lub odurzenia wsiada za kierownicę samochodu, prowadzi motocykl, rower czy hulajnogę elektryczną, nie tylko naraża się na mandat, lecz może również zostać  pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

To samo dotyczy uczestnictwa w ruchu drogowym pod wpływem leków odurzających, niezależnie od tego, czy dane leki zostały przepisane, czy też nie.

Nie ma znaczenia, czy jazda w stanie nietrzeźwości była umyślna, tzn. ze świadomością i zamiarem sprawcy, czy też nieumyślna. Także za powadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym przez zaniedbanie grodzi pociągnięcie do dopowiedzialności karnej.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Jakie kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu istnieją wartości orientacyjne, na podstawie których można określić, czy doszło do czynu karalnego, czy też ma miejsce tzw. niezdolność do prowadzenia pojazdu. Miarodajne jest tutaj stężeniu alkoholu we krwi.

Przy stężeniu alkoholu we krwi  wynoszącym 1,1 promila lub więcej zakłada się  absolutną niezdolność do prowadzenia pojazdu. W takim przypadku prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi czyn karalny. Dla rowerzystów powyższe obowiązuje przy stężeniu alkoholu we krwi od 1,6 promila.

Uwaga: W przypadku hulajnogi elektrycznej obowiązuje taki sam limit jak w przypadku samochodów, mianowicie 1,1 promila.

To, czy dana osoba faktycznie nie była w stanie prowadzić pojazdu, przestaje mieć znaczenie po przekroczeniu granicy bezwzględnej niezdolności do kierowania pojazdem. Przekroczenie tej granicy zawsze stanowi czyn karalny, za który grozi odpowiedzialność karna.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może stanowić czyn karalny także znacznie poniżej tej granicy. Jeśli stężeniu alkoholu we krwi pomiędzy 0,3 a 1,09 promila towarzyszą objawy zaburzonej równowagi, nadmierne emocje takie jak agresja czy problemy z artykulacją lub orientacją, można przyjąć względną niezdolność do prowadzenia pojazdów.

Aby przyjąć względną niezdolność do prowadzenia pojazdów, muszą istnieć konkretne okoliczności, które na to wskazują. Istotna jest zatem prawidłowa ocena stanu faktycznego i dobra umiejętność argumentacji.

Dotyczy to również kwestii tego, czy czyn był umyślny. W szczególności nie wolno przyjmować za podstawę w tym zakresie samego poziomu stężenia alkoholu we krwi.

W przypadku zarzutu popełnienie czynu karalnego, takiego jak jazda pod wpływem alkoholu, należy zawsze skonsultować się z kompetentnym adwokatem ds. ruchu drogowego. Adwokat może doprowadzić do wycofania oskarżenia lub umorzenia sprawy.

Kiedy prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany i innych narkotyków traktowane jest jako czyn karalny?

W przypadku jazdy pod wpływem marihuany i innych narkotyków, stwierdzenie prowadzenia pojazdu w stanie odurzenia jest trudniejsze niż stwierdzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Nie ma tutaj jasno określonych limitów dotyczących obecności substancji we krwi. Nawet najmniejsze ilości substancji aktywnych we krwi mogą mianowicie prowadzić do nałożenia kary.

W przypadku jazdy pod wpływem narkotyków przyjmuje się na ogół, że kierowca jest niezdolny do kierowania pojazdem, jeżeli występują objawy wskazujące na ograniczoną zdolność do prowadzenia pojazdu. Tacy kierowcy muszą się liczyć z badaniem na obecność narkotyków.

W przypadku spożywania marihuany, stwierdzenie przez policję trwałej niezdolności do prowadzenia pojazdów zależy od stężenia substancji czynnej THC we krwi.

Jeśli wartość ta przekracza limit 150 nanogramów na mililitr krwi, przyjmuje się, że dana osoba regularnie spożywa marihuanę, w związku z czym jest ona trwale niezdolna do prowadzenia pojazdów.

Nie oznacza to jednakże, że niższe wartości nie stanowią czynu karalnego. Również w takich przypadkach dana osoba może zostać uznana za niezdolną do prowadzenia pojazdów, choć nie trwale.

Nie tylko samo prowadzenia pojazdu w stanie odurzenia stanowi czyn karalny. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków wiąże się zazwyczaj także z naruszeniem ustawy o środkach odurzających (BtMG), co również stanowi czyn karalny.

W przypadku spraw związanych z prowadzeniem samochodu pod wpływem marihuany i innych narkotyków należy skonsultować się z adwokatem ds. ruchu drogowego. Specjalista może doprowadzić do wycofania zarzutu prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków.

Jak należy się zachowywać podczas kontroli policyjnej?

W przypadku kontroli policyjnej należy przede wszystkim zachować spokój i do niczego się nie przyznawać!

Z doświadczenia wiemy, że próby usprawiedliwiania własnego zachowania zazwyczaj tylko pogarszają sytuację.

Jeśli w ramach kontroli policja nabierze podejrzeń, że dany kierowca jest nietrzeźwy, może zażądać badania krwi.  W takim przypadku należy współpracować z policją.

Zazwyczaj policja proponuje jednakże najpierw badanie alkomatem.

Poddanie się się takiemu badaniu jest dobrowolne!

Nawet jeśli odmowa wzbudzi pewne podejrzenia, zwłaszcza jeśli pojawią się kolejne przesłanki, takie jak zapach alkoholu, należy odmówić poddania się badaniu alkomatem.

Istnieje mianowicie szansa, że policja pozwoli kierowcy kontynuować jazdę, gdyż – choćby ze względu na koszty – nie może ona pozwolić sobie na przeprowadzanie zbyt wielu nieudanych testów.

Ponieważ obowiązuje zasada domniemania niewinności, nie należy samemu się obciążać. Badanie alkomatem ma na celu obciążenie a nie uniewinnienie kierowcy.

Jeśli konieczne będzie pobranie krwi, w wyniku czego zostanie postawiony zarzut popełnienia czynu karalnego, zawsze można podjąć obronę z pomocą kompetentnego adwokata specjalizującego się w prawie o ruchu drogowym.

W przypadku zatrzymania z powodu jazdy pod wpływem narkotyków względnie z powodu ich posiadania, często konieczne jest przejście badania na obecność narkotyków. Tak samo jest w przypadku objawów wskazujących na odurzenie. Nie można jednakże żądać przeprowadzenia takiego badania przy każdym najmniejszym podejrzeniu.

Co zrobić w przypadku oskarżenia?

W przypadku oskarżenia o jazdę pod wpływem alkoholu należy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem ds. ruchu drogowego.

Także w takim przypadku obowiązuje zasada: Zachowaj milczenie i nie przyznawaj się do niczego.

Zarzut popełnienia czynu karalnego wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Grożą tutaj nie tylko wysokie kary, lecz także dożywotnie odebranie prawa jazdy

W przypadku problemów prawnych w związku zu jazdą pod wpływem alkoholu, marihuany i innych narkotyków zdecydowanie zalecamy  kontakt ze specjalistą ds. ruchu drogowego.

Adwokat ds. ruchu drogowego podejmie niezbędne kroki, aby doprowadzić do wycofania zarzutu jazdy pod wpływem alkoholu względnie umorzenia postępowania.

Nawet jeśli w danym przypadku nie będzie możliwe zwolnienie z odpowiedzialności karnej, adwokat zadba o to, by kara była możliwie jak najłagodniejsza.

Jako specjaliści w dziedzinie prawa o ruchu drogowam dysponujemy wieloletnim doświadczeniem oraz fakchową wiedzą z zakresie prawa o ruchu drogowam. Wspieramy naszych klientów i staramy się osiągnąć dla nich jak najlepsze rezultaty.

Radzimy nie zwlelać. Zapraszamy do kontaktu – także drogą mailową.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

W przypadku kontroli policyjnej należy zachować spokój i do niczego się nie przyznawać! Należy być uprzejmym i na żądanie okazać prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Nie muszą Państwo sami się obciążać. Przykładowo mogą i powinni Państwo odmówić poddania się badaniu alkomatem. Jeśli zostanie Państwu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa, będą Państwo mogli podjąć obronę w późniejszym czasie. 

W przypadku zarzutów lub oskarżenia należy niezwłocznie skontaktować się z kompetentnym adwokatem specjalizującym się w prawie ruchu drogowego, zwłaszcza jeżeli zarzut popełnienia przestępstwa jest poważny i może skutkować karą grzywny lub karą pozbawienia wolności. Z pomocą specjalisty można doprowadzić do umorzenia postępowania lub wycofania zarzutów.

Jeśli zostanie Państwu postawiony zarzut popełnienia wykroczenia drogowego, radzimy zwrócić się do kompetentnego adwokata specjalizującego się w prawie drogowym. W najlepszym przypadku doprowadzi on do umorzenia postępowania lub wycofania zarzutów. Korzystając z pomocy specjalisty mogą Państwo uniknąć także dalszych kar, takich jak odebrania prawa jazdy bądź zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku postępowania sądowego adwokat pomoże Państwu doprowadzić do uniewinnienia lub złagodzenia wyroku.

W przypadku wyroku uniewinniającego wszystkie koszty sądowe i adwokackie pokrywane są z kasy państwa. Jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej, pokryje ono koszty także w przypadku skazania za nieumyślne popełnienie czynu karalnego. W przypadku oskarżenia o umyślne popełnienie czynu karalnego, ubezpieczalnia wypłaci początkowo kwotę. Jeśli jednakże dojdzie do skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, poniosą Państwo późniejsze koszty.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00