13. grudnia 2021
wypadek odszkodowanie

Polskie tablice rejestracyjne w Niemczech – obowiązki i kary

Przyjeżdżając do Niemiec z innego kraju Unii Europejskiej, np. z Polski, aby zamieszkać i podjąć tutaj pracę, z pewnością zamierzają Państwo poruszać się samochodem po niemieckich drogach.

Pewnego dnia może jednakże dojść do kontroli policyjnej, w ramach której – ku Państwa zaskoczeniu – Państwa samochód zostanie uznany za zarejestrowany niezgodnie z przepisami, w wyniku czego otrzymają Państwo karę grzywny. Do tego mogą dojść również problemy z niemieckim podatkiem od pojazdów.

Ze zrozumiałych względów są Państwo poirytowani i zadają sobie pytanie, czy te zarzuty są uzasadnione i czy ta sytuacja prawna jest w ogóle zgodna z prawem, zwłaszcza że w Unii Europejskiej obowiązuje swoboda wyboru miejsca zamieszkania.

Adwokat współpracujący z ADAC oraz specjalista ds. prawa ruchu drogowego –  Patrick Balduin – wyjaśnia poniżej sytuację prawną i proponuje możliwe rozwiązania w przypadku problemów z rejestracją pojazdu lub podatkiem drogowym: „Powinni Państwo koniecznie sprawdzić swoje możliwości prawne, tym bardziej, że każdy przypadek jest inny. Dzięki pomocy kompetentnego adwokata oraz odpowiedniej argumentacji można osiągnąć jak najlepszy wynik”.

Podsumowanie:

  • Jeśli właściciel pojazdu zarejestrowanego w innym kraju UE korzysta z samochodu głównie w Niemczech, jest on zobowiązany do zarejestrowania pojazdu w Niemczech.
  • Jeżeli stałe miejsce użytkowania pojazdu nie znajduje się w Niemczech, można korzystać z pojazdu w Niemczech tymczasowo, tzn. nie dłużej niż rok po przekroczeniu granicy, np. podczas przejazdu lub odwiedzin krewnych.
  • W przypadku braku wymaganej rejestracji, użytkowanie pojazdu jest niezgodne z prawem, co pociąga za sobą obowiązek uiszczenia podatku od pojazdów w Niemczech.
  • Jeśli właściciel nie wywiąże się z obowiązku rejestracji pojazdu lub złożenia deklaracji podatkowej dot. pojazdu, może zostać ukarany grzywną, a w przypadku uchylania się od płacenia podatku nawet karą pieniężną lub karą pozbawienia wolności.
  • Nie wszystkie zarzuty popełnienia wykroczenia są prawidłowe i zgodne z prawem, dlatego też w przypadku problemów z rejestracją lub podatkiem od pojazdów, warto skorzystać z pomocy adwokata.
startseite1

Czy pojazd zarejestrowany w innym kraju UE musi zostać zarejestrowany w Niemczech?

Właściciele pojazdów zarejestrowanych w innych krajach UE, np. w Polsce, muszą przestrzegać niemieckiego prawa rejestracyjnego. Szczególnie istotny jest tutaj § 20 niemieckiego rozporządzenia o rejestracji pojazdów (FZV), który reguluje tymczasowe uczestnictwo w ruchu drogowym w Niemczech.

Zgodnie z § 20 ust. 1 zd. 1 FZV pojazd zarejestrowany w innym kraju UE może tymczasowo uczestniczyć w niemieckim ruchu drogowym, jeżeli właściwy zagraniczny organ wydał dla niego ważny dowód rejestracyjny i jeżeli stałe miejsce postoju pojazdu nie znajduje się w Niemczech.

Pod pojęciem „tymczasowy” rozumiany jest okres nie dłuższy niż jeden rok od momentu przekroczenia granicy. W każdym razie za tymczasowe uczestnictwo w niemieckim ruchu drogowym uznaje się przejazdy lub wizyty u krewnych.

„Stałe miejsce postoju” pojazdu to miejsce, z którego pojazd bezpośrednio wyjażdża w celu poruszania się po drogach publicznych i do którego zostaje odstawiany po zakończeniu użytkowania. Jeżeli dochodzi do zmiany tego miejsca, wówczas miarodajne jest to, gdzie samochód zazwyczaj stoi (BVerwG, wyrok z 09.12.1983 – 7 C 70.81, DVBl 1984, 527).

Jeśli więc właściciel pojazdu zarejestrowanego w innym kraju UE używa samochodu głównie w Niemczech, ponieważ na przykład przez dłuższy okres czasu mieszka i pracuje w Niemczech, zobowiązany jest do zarejestrowania pojazdu w Niemczech.

W przeciwnym razie porusza się on samochodem bez wymaganej rejestracji, co jest niezgodne z prawem. Jazda bez rejestracji stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Czy właściciel pojazdu zarejestrowanego w innym kraju UE jest zobowiązany do płacenia podatku od pojazdów?

Jeżeli pojazd zarejestrowany w innym kraju UE nie posiada rejestracji wymaganej zgodnie z prawem niemieckim, ma to również wpływ na obowiązek uiszczenia podatku od pojazdów mechanicznych.

W przypadku braku wymaganej rejestracji pojazd użytkowany jest niezgodnie z prawem, co pociąga za sobą obowiązek uiszczenia podatku od pojazdów mechanicznych zgodnie z § 1 ust. 1 nr 3 KraftStG.

Teoretycznie mógłby istnieć wyjątek od tego obowiązku podatkowego zgodnie z § 3 nr 13 KraftStG. Pojazd musiałby się jednakże znajdować w Niemczech tylko tymczasowo i nie mieć stałego miejsca postoju w Niemczech, co –  jak wyjaśniliśmy powyżej –  nie ma miejsca w przypadku, gdy właściciel używa pojazdu głównie w Niemczech, ponieważ mieszka i pracuje tutaj przez dłuższy okres czasu. Nie można więc mówić tutaj o wyjątku, który prowadziłby do zwolnienia z obowiązku uiszczania podatku od pojazdów.

W takim przypadku właściciel pojazdu zarejestrowanego w innym kraju UE zobowiązany jest na podstawie § 15 ust. 1 KraftStDV do niezwłocznego złożenia deklaracji podatkowej we właściwym głównym urzędzie celnym. Jeśli nie wypełni tego obowiązku, popełnia oszustwo podatkowe, a tym samym przestępstwo, za które grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności.

Jak należy się zachować?

Jeżeli przyjeżdżają Państwo do Niemiec z innego kraju UE, np. z Polski, aby tutaj mieszkać i pracować przez dłuższy okres czasu, przenoszą Państwo do Niemiec swoje miejsce zamieszkania oraz stałe miejsce użytkowania pojazdu, co pociąga za sobą obowiązek zarejestrowania samochodu w Niemczech.

Jeśli natomiast nie mieszkają Państwo w Niemczech i są tutaj np. tylko przejazdem lub odwiedzają krewnych, mogą Państwo bez przeszkód korzystać z pojazdu zarejestrowanego w innym kraju UE.

Nawet w przypadku tymczasowej pracy w Niemczech – nie dłużej niż przez rok – mogą Państwo korzystać w Niemczech z pojazdu bez niemieckiej rejestracji tylko wtedy, gdy regularne miejsce postoju pojazdu nie będzie się znajdować w Niemczech, tzn. nie będą Państwo korzystać z pojazdu głównie w Niemczech, a więc gdy np. pracują Państwo w Niemczech jedynie sezonowo, a Państwa tzw. centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce i to tam głównie korzystają Państwo z samochodu. Każdy przypadek jest jednakże inny i podlega indywidualnej ocenie.

Co należy zrobić w przypadku kontroli policyjnej?

W przypadku zatrzymania i kontroli policyjnej pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to zachować spokój. Proszę się do niczego nie przyznawać!

Należy być uprzejmym i gotowym do współpracy. Proszę się nie obrażać ani nie stawiać fizycznego oporu. Jeżeli policja zażąda prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, proszę okazać te dokumenty.

W przypadku zarzutów popełnienia wykroczenia lub przestępstwa należy po prostu zachować milczenie. Doświadczenie pokazuje, że próby usprawiedliwiania swojego zachowania zazwyczaj prowadzą do większych trudności. Przed problemymi prawnymi zawsze można się bronić. Najlepszym sposobem na obronę jest skorzystanie z pomocy kompetentnego adwokata specjalizującego się w prawie drogowym.

Jak bronić się przed karą?

Jeżeli w wyniku kontroli policyjnej okaże się, że nie dopełnili Państwo obowiązku rejestracji pojazdu lub uiszczenia podatku od pojazdów, grożą Państwu sankcje, o których wspominaliśmy powyżej. 

Dobrze jest więc znać swoje prawa i obowiązki. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże Państwu w dochodzeniu praw i obaleniu zarzutów dotyczących np. wykroczenia z powodu braku rejestracji pojazdu.

Ponieważ każdy przypadek jest inny, istnieją także różne możliwości pozwalające na uzyskanie dla Państwa jak najlepszego wyniku.  W przypadku problemów z rejestracją samochodu istotna jest przede wszystkim prawidłowa argumentacja np. dotycząca kwestii stałego miejsca pobytu pojazdu. Ocena tej kwestii jest zawsze uzależniona od danego przypadku, w związku z czym może być ona bardzo różna. W odniesieniu do zarzutów często można dopatrzyć się również błędów, co umożliwia ich podważenie.

Dzięki pomocy adwokata kierowcom często udaje się uniknąć mandatu lub kary. Warto więc skontaktować się z kompetentnym adwokatem w celu sprawdzenia sprawy. Adwokat dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć dla Państwa jak najlepszy wynik.

Bezpłatna wstępna ocena spawy

Jeśli posiadają Państwo samochód zarejestrowany w innym kraju UE, np. w Polsce, i mają problemy prawne związane z rejestracją lub podatkiem od pojazdów, radzimy skorzystać z porady specjalisty. Ocena adwokata zwiększy Państwa szanse na uzyskanie jak najlepszego wyniku.

Kancelaria Balduin & Partner specjalizuje się w prawie drogowym i oferuje doradztwo w języku polskim. W ramach pierwszej niezobowiązującej i bezpłatnej oceny sprawy sprawdzimy Państwa możliwości prawne. Ocenimy między innymi, czy warto odwoływać się od decyzji o nałożeniu kary grzywny i – jeżeli tak – podejmiemy odpowiednie kroki w celu dochodzenia Państwa roszczeń. Proszę się nie wahać!

Jeśli otrzymali Państwo decyzję o nałożeniu kary grzywny, należy się od niej odwołać w przeciągu 14 dni od jej doręczenia.

 

W celu bezpłatnej oceny sprawy, prosimy o przesłanie emailem następujących informacji i dokumentów na adres kontakt@balduin-partner.de:

  • formularza do składania wyjaśnień lub decyzji o nałożeniu kary
  • informacji, czy posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej
  • Państwa danych kontaktowych oraz numeru telefonu.

Kategorie

Tagi

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.