9. maja 2022
wypadek adwokat niemcy

Odszkodowania komunikacyjne w Niemczech | prawnik informuje 

Na początek dobra wiadomość: Opracowanie sprawy powypadkowej oraz dochodzenie roszczeń przez adwokata jest dla Państwa bezpłatne. Zajmiemy się wszystkim. Oferujemy pomoc na terenie całych Niemiec.

Najważniejsze punkty:

 • Po wypadku drogowym istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu bądź uszczerbek na zdrowiu
 • W przypadku szkód niematerialnych, mianowicie obniżenia jakości życia z powodu doznanej krzywdy, mają Państwo prawo do odszkodowania za ból i cierpienie
 • Pomoc doświadczonego adwokata znacznie przyspiesza regulację sprawy powypadkowej. Dodatkowo zyskują Państwo pewność, że wszystkie możliwe roszczenia zostaną w pełni wyegzekwowane
 • Jeśli to nie Państwo spowodowali wypadek, nasze usługi będą dla Państwa bezpłatne

Uszkodzenie pojazdu – rada adwokata

Dla poszkodowanych kierowców najważniejszą kwestią jest naprawienie szkód powstałych w wyniku wypadku.

Zasadniczo rozróżnia się dwie kategorie szkód: szkodę podlegającą naprawie oraz szkodę całkowitą.

Jeżeli szkoda podlega naprawie, mogą się Państwo udać do warsztatu w celu usunięcia wad i poprosić o wystawienie faktury.

Powyższych roszczeń będą Państwo mogli dochodzić od ubezpieczalni sprawcy wypadku.

Najepiej wybrać warsztat znajdujący się jak najbliżej miejsca Państwa zamieszkania.

Nie muszą Państwo naprawić samochodu. Decyzja należy do Państwa.

Mogą się Państwo zdecydować na tak zwane „fikcyjne rozliczenie”. W takim przypadku warsztat lub rzeczoznawca samochodowy wylicza (fikcyjne) koszty, które powstałyby w przypadku  dojścia do skutku naprawy. Także tych kosztów mogą Państwo dochodzić od ubezpieczalni strony przeciwnej.

Powyższe rozliczenie nie uwzględnia jednakże podatku VAT, ponieważ podatek nie został poniesiony. Jeżeli w późniejszym czasie zdecydują się Państwo na naprawę, będą Państwo mogli domagać się również zwrotu podatku.

W przypadku szkody całkowitej otrzymają Państwo kwotę za wartość samochodu przed wypadkiem po odliczeniu wartości samochodu po wypadku.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę po wypadku? Adwokat wyjaśnia

Wypadki drogowe często kończą się obrażeniami fizycznymi lub psychicznymi.

Jeśli doznali Państwo uszczerbku na zdrowiu, radzimy nie zwlekać i natychmiast udać się do lekarza w celu pisemnego potwierdzenia obrażeń.

Jest to niezwykle ważne dla późniejszego dochodzenia kosztów leczenia oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Celem takiego postępowania jest zrekompensowanie szkody niematerialnej w postaci utraty jakości życia. Konieczne jest zatem przedłożenie dowodu na zasadność danego roszczenia.                                       

Ponieważ wyliczenie wysokości zadośćuczynienia za ból jest zazwyczaj trudne, warto powierzyć sprawę adwokatowi.

Przy obliczaniu zadośćuczynienia można skorzystać z tabeli zawierającej zestawienie danych obrażeń i przysługujące za nie kwoty.

Chodzi tutaj o tabelaryczne zestawienia wyroków dotyczących roszczeń o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, które można wykorzystać jako podstawę do obliczeń.

Rada adwokata: Proszę nie przyjmować propozycji ugody zbyt szybko!

Ubezpieczalnie sprawców wypadków często oferują poszkodowanym kwoty ryczałtowe w celu szybkiego ureglowania roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia. Radzimy skontaktować się z adwokatem w celu sprawdzenia oferty ubezpieczalni.  Często oferty te są mianowicie zbyt niskie.

Utrata zarobków po wypadku?

Poszkodowany, który w wyniku wypadku jest niezdolny do pracy przez dłuższy okres czasu i przebywa na zwolnieniu lekarskim, może dochodzić od ubezpieczalni strony przeciwnej także roszczeń z tytułu utraconych zarobków.

Należy jednakże pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia przez okres sześciu tygodni po wypadku.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku osób prowadzących samodzielną dzialalność gospodarczą . W takim przypadku należy przedłożyć dowody na zmniejszenie zysku.

Koszty samochodu zastępczego lub odszkodowanie za utratę możliwości korzystania z samochodu

Samochód wymagający naprawy może być niedostępny dla użytkownika przez dłuższy czas. Na czas naprawy samochodu mogą Państwo wynająć samochód zastępczy i dochodzić później od ubezpieczalni strony przeciwnej kosztów wynajmu.

Należy zatem dopilnować, aby została wystawiona faktura.

Jeśli nie zdecydują się Państwo na wynajęcie samochodu, mogą Państwo dochodzić odszkodowania za utratę możliwości korzystania z pojazdu.

Wysokość odszkodowania zależy od kategorii cenowej pojazdu.

Jak długo trawa regulacja sprawy powypadkowej?

Każda ze stron chciałaby, aby sprawa dotycząca wypadku została uregulowana jak  najszybciej. Nie zawsze jest to jednakże możliwe.

Przepisy prawne nie przewidują tutaj żadnych terminów.

Sprawy powypadkowe rozliczane są zazwyczaj w przeciągu czterech do sześciu tygodni.

Nierzadko trwają one jednakże dłużej. Czas trwania postępowania zależy od stopnia skomplikowania danego wypadku.

Ponadto ubezpieczalnie często obciążone są pracą. Dochodzi również do celowego przeciągania sprawy. Jeżeli dzieje się tak również w Państwa przypadku, radzimy udać się do adwokata i rozważyć wniesienie pozwu przeciwko ubezpieczalni.

Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu ruchu drogrogowego przejmie korespondencję z ubezpieczalnią strony przeciwnej w celu wyegzekwowania Państwa roszczeń. 

Jeżeli więc uczestniczyli Państwo w wypadku, zapraszamy do kontaktu z naszymi adwokatami z zakresu prawa o ruchu drogowym. Zdobyte przez nas doświadczenie umożliwia szybkie i  satysfakcjonujące dla Klientów uregulowanie sprawy.

Co należy zrobić po wypadku w Niemczech?

Po wypadku należy zawsze zrobić zdjęcia miejsca wypadku i uszkodzeń pojazdu, a następnie zasięgnąć opinię rzeczoznawcy samochodowego.

Jeśli nie ponoszą Państwo winy za wypadek, koszty opinii rzeczoznawczej będzie musiała ponieść ubezpieczalnia strony przeciwnej.  

Jeśli ponoszą Państwo częściową winę za wypadek, koszty opinii rzeczoznawczej zostaną podzielone.

Pomoc adwokata

Kolejną rzeczą, którą należy zrobić, to poprosić o pomoc adwokata specjalizującego się w prawie drogowym.

Jeśli to nie Państwo spowodowali wypadek, nasze usługi będą dla Państwa bezpłatne.

Ubezpieczalnia OC sprawcy wypadku jest zobowiązana do pokrycia powstałych opłat.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata ds. ruchu drogowego?

W większości przypadków ubezpieczalnia strony przeciwnej kontaktuje się z poszkodowanym, gwarantuje mu pełne uregulowanie wypadku i zapewnia przejęcie wszelkich formalności.

Ubezpieczalnie kierują się jednakże własnymi interesami i często dążą do wypłaty jak najniższej kwoty.

Aby mieć pewność, że wszystkie roszczenia zostały rozpatrzone, zalecamy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie o ruchu drogowym.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę po wypadku drogowym. Podejmiemy w Państwa imieniu niezbędne kroki w celu wyegzekwowania wszystkich roszczeń.

Zajmujemy się sprawami powypadkowymi z udziałem wszystkich samochodów, także z udziałem samochodów ciężarowych, przyczep kempingowych czy kamperów oraz sprawami o charakterze międzynarodowym. Nie ma więc zatem znaczenia, czy wypadek miał miejsce za granicą czy też w Niemczech, czy samochód posiada niemieckie czy też zagraniczne tablice rejestracyjne.

Dysponujemy dużym doświadczeniem. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 10.000 spraw dotyczących wypadków drogowych.

Nasze usługi obejmują:

 • dochodzenie roszczeń o odszkodowania z tytułu szkód rzeczowych i osobowych
 • ustalenie danych ubezpieczeniowych drugiego uczestnika wypadku oraz późniejsza korespondencja
 • korespondencja z lekarzami
 • korespondencja z rzeczoznawcami samochodowym
 • korespondencję z policją lub prokuraturą
 • ocena akt dochodzeniowych
 • wypadki z udziałem samochodów ciężarowych, przyczep kempingowych i kamperów

Pomożemy Państwu w uzyskaniu roszczeń z tytułu wypadku. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.