21. czerwca 2021
Fiat Camper Dieselskandal

Kamper – kupno, usterki, odszkodowanie | adwokat wyjaśnia

Wakacje kamperem – elastyczne, niezależne, wolne i spontaniczne. Tak właśnie wielu ludzi wyobraża sobie podróżowanie. Kamper jako pojazd rekreacyjny wykorzystywany jest głównie do biwakowania lub w celu odbycia urlopu w różnych ciekawych miejscach.

Szczególnie w obecnym okresie pandemii, biwakowanie jest uważane przez wielu urlopowiczów za bezpieczną formę podróżowania.

Nie wszystko jednakże zawsze toczy się zgodnie z planem a zakup kampera i upragniona podróż marzeń mogą okazać się katastrofą.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie kampera i jakie prawa Państwu przysługują, gdy okaże się, że pojazd wykazuje wady lub jest objęty aferą spalionową? Wszelkie informacje znajdą Państwo tutaj!

O czym należy pamiętać przy zakupie kampera?

Wybór na rynku pojazdów kempingowych jest duży. Dlatego też przed zakupem należy się zastanowić, jak chcemy podróżować i jaki model nam odpowiada. Podróż w pojedynkę, z partnerem, z całą rodziną, wypad weekendowy bądź kilkutygodniowy urlop. Każdy typ podróżowania wymaga starannego przygotowania. Także budżet i pożądane wyposażenie pojazdu odgrywają ważną rolę w wyborze odpowiedniego pojazdu kempingowego.

Zakup kampera u sprzedawcy samochodów

Zasadniczo należy rozróżnić pomiędzy zakupem od sprzedawcy pojazdów a zakupem od osoby prywatnej. Zakup od sprzedawcy ma tę zaletę, że od minimum jednego roku do dwóch lat sprzedawca odpowiada za wady, które istniały w momencie przekazania pojazdu.

Zakup kampera od osoby prywatnej

W przypadku nabycia kampera od osoby prywatnej, sprzedawca z reguły nie ponosi odpowiedzialności za wady. W umowie kupna-sprzedaży może on wykluczyć ustawową odpowiedzialność za wady fizyczne. Jeżeli jednakże sprzedawca prywatny coś obiecał (np. ogrzewanie postojowe) lub zataił znaną mu usterkę (np. nieprawidłowa emisja spalin lub miejsca pokryte rdzą), wówczas ponosi on odpowiedzialność i jest zobowiązany np. do wypłaty odszkodowania.

Zarówno przy zakupie od osoby prywatnej jak i przy zakupie od sprzedawcy pojazdów należy zapytać o dokładną historię kampera oraz o jego stan. Mając wszystkie zapewnienia sprzedawcy na piśmie w umowie kupna-sprzedaży, zyskają Państwo odpowiednie zabezpieczenie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie naprawy wykonane przez poprzednich właścicieli.

Jeśli zakupią Państwo kamper od sprzedawcy z siedzibą w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania, w przypadku powstania usterek zaoszczędzą sobie Państwo długich podróży do sprzedawcy, w celu przeprowadzania przez niego naprawy.

I ostatnia rada: proszę pamiętać, aby przed zakupem kampera odbyć jazdę próbną!

Grzechotanie w silniku, szarpanie przy zmianie biegów lub zbyt głośna wentylacja, wszystkie te wady powinny być wymienione przed zakupem i udokumentowane na piśmie.

Cenę zakupu należy przekazać dopiero po usunięciu przez sprzedawcę usterek. Koszty takiej naprawy powinien ponieść sprzedawca.

Najważniejsza kwestia: należy dokładnie przeczytać umowę kupna-sprzedaży i wpisać do niej wszystko, co wydaje się Państwu ważne.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Jakie prawa przysługują nabywcy kampera w przypadku wystąpienia usterek?

Jeżeli w kamperze wystąpią usterki, można dochodzić roszczeń na różne sposoby.

Zasadniczo należy rozróżnić pomiędzy rękojmią a gwarancją.

W języku potocznym oba te pojęcia są często mylone lub postrzegane jako jedno pojęcie.

Chodzi tutaj jednakże o dwa różne roszczenia, które dochodzone są często od różnych stron.

Gwarancja

Gwarancja jest dobrowolną usługą producenta, udzielaną zgodnie z jego warunkami. Gwarancja określana jest również jako przyrzeczenie, że zakupiony przedmiot będzie posiadał określoną cechę przez dany okres. Jest to zatem roszczenie niezależne od winy.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi wada objęta gwarancją, producent zobowiązany jest do jej usunięcia, a więc do naprawy kampera.

Udzielający gwarancji musi w takim wypadku doprowadzić przedmiot zakupu do pierwotnego stanu zgodnego z przyrzeczeniem.

Nie istenieją żadne ustawowe wytyczne. Czy gwarancja jest bezpłatna czy też związana z kosztami, zależy wyłącznie od warunków gwarancji producenta.

Udzielający gwarancji może również powiązać swoje świadczenia z określonymi wytycznymi.

W przypadku zawierania ze sprzedawcą gwarancji należy zawsze dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji kampera!

Rękojmia

W przeciwieństwie do gwarancji, roszczenie z tytułu rękojmi nie jest roszczeniem umownym, lecz ustawowym roszczeniem wobec sprzedawcy. Prawa z tytułu rękojmi uregulowane są w niemieckim Kodeksie cywilnym (BGB).

Jeżeli kamper wykazuje wady, sprzedawca musi je usunąć: Może on naprawić kamper lub dostarczyć nowy. Jako nabywcy mają Państwo zasadniczo prawo wyboru.

Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe lub jeżeli wielokrotne wezwanie do naprawy okazało się bezowocne, mogą się Państwo domagać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy bądź dochodzić odszkodowania.

W przypadku anulowania umowy kupna-sprzedaży, konieczny jest zwrot kampera do sprzedawcy w zamian za zwrot ceny zakupu. W takim przypadku należy się jednakże liczyć z odciągnięciem rekompensaty za użytkowanie, np. za przejechane kilometry.

Praw z tytułu rękojmi należy dochodzić wobec sprzedawcy.

W ramach sprzedaży konsumenckiej, tj. sprzedaży przez przedsiębiorcę (sprzedawca) konsumentowi (nabywca) rzeczy ruchomej, obowiązuje szczególna zasada w odniesieniu do ciężaru dowodu: Jeżeli usterka pojawi się w przeciągu pierwszych 6 miesięcy, zakłada się, że istniała ona od początku.

Chodzi tutaj o tak zwane odwrócenie ciężaru dowodu.

Gwarancja nie ogranicza ani nie wyłącza ustawowej rękojmi. To Państwo decydują, czy dochodzić praw z tytułu rękojmi czy też gwarancji! Radzimy skorzystać z porady eksperta!

Czy afera spalinowa obejmuje również samochody kempingowe?

Afera spalinowa zatacza coraz większe kręgi i wprowadza obecnie zamieszanie również w świecie kamperów.

Na dzień dzisiejszy jest już pewne, że niedozwolone urządzenia manipulujące zostały zainstalowane również w kamperach. 

Dopuszczalne limity emisji spalin dotrzymywane są w konsekwencji jedynie na stanowisku kontrolnym. W ruchu drogowym wartości te przekraczane są 17-krotnie, co grozi niedopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz przede wszystkim znaczną utratą na wartości

W skrócie: TAK, afera spalinowa objęła również branżę kamperów.

Prokuratura we Frankfurcie już od lipca 2020 roku prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia umyślnego oszustwa i wszystko wskazuje na to, że producent Fiat Chrysler Automobiles (FCA) manipulował silnikami w sposób niedozwolony.

Powyższe potwierdza, że również kampery Fiat objęte są aferą spalinową.

Śledczy odwiedzili zakłady Fiata i Iveco już 22 lipca 2020 r. W przypadku afery spalinowej podejrzenia są zawsze takie same: Monataż w silnikach niedozwolonego urządzenia w celu manipulacji oczyszczaniem spalin.

Zmanipulowane pojazdy nie są zgodne z obowiązującymi wytycznymi w zakresie ochrony środowiska, w związku z czym Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego może wydać decyzję o zakazie poruszania się pojazdem lub o wycofaniu go z ruchu, w wyniku czego dotknięte kampery znacznie stracą na wartości.

Na celowniku śledczych znalazła się również siostrzana firma Iveco w Ulm oraz inne objekty w Hiszpanii i we Włoszech.

Pierwszy wyrok skazujący koncern Fiat Chrysler Automobiles: Dopiero niedawno, w dniu 01.03.2021, Sąd Okręgowy w Koblencji (sygn.: 12 O 316/20) zasądził Fiata Chrysler Automobiles do zapłaty odszkodowania na rzecz powoda zgodnie z § 826 BGB ze względu na umyślne wyrządzenie szkody w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami.

Koncern zobowiązany jest zapłacić na rzecz powoda około 52.000,00 EUR. Względnić należy przy tym także rekompensatę za przejechane kolometry.

Powyższy wyrok może być kolejnym kluczowym dla konsumentów wyrokiem w ramach afery spalinowej!

Które samochody kempingowe są objęte aferą spalinową?

Następujące modele są objęte aferą spalinową:

  • FIAT
  • JEEP
  • ALFA ROMEO
  • IVECO

Prawdopodobnie chodzi tutaj o samochody z normą emisji spalin Euro 5 i 6, rok produkcji 2014 do 2019. Prokuratura nie poinformowała, które dokładnie modele wyprodukowane w latach 2014 do 2019 są obęte aferą. 

Następujące silniki prawdopodobnie zostały zmanipulowane.

  • 1,3 l MultiJet; 1,3 l 16V MultiJet
  • 1,6 l  MultiJet; 1,6 l
  • 2,0 l MultiJet; 2,0 l
  • 2,2 l MultiJet II
  • 2,3 l; 2,3 l MultiJet
  • 3,0 l

Jakie prawa przysługują nabywcom kamperów w związku z aferą spalinową?

Dochodzenie roszczeń od sprzedawcy w ramach afery spalinowej

Jeżeli w Państwa kamperze również zostało zamontowane nielegalne urządzenie manipulujące, w rozumieniu prawa stanowi to wadę.

W takim wypadku mogą Państwo dochodzić praw z tytułu rękojmi i domagać się anulowania umowy kupna-sprzedaży. Poprzez oświadczenie o odstąpieniu od umowy zobowiązanie przekształca się w tzw. zobowiązanie restytucyjne.

Konsekwencją tego jest zwrot dokonanych już świadczeń. Z reguły właściciele zmanipulowanego pojazdu otrzymują zwrot ceny zakupu w zamian za zwrot pojazdu, z uwzględnieniem odszkodowania za użytkowanie.

W orzecznictwie dotyczącym kamperów odszkodowanie za użytkowanie obliczane jest niekiedy na podstawie przewidywanego okresu użytkowania (zob. wyrok Wyższego Sądu Krajowego w Monachium z dnia 24 października 2021 r., sygn. 3 U 297/11).

 

Jeśli jednakże nie chcą Państwo zwracać pojazdu, mogą go Państwo zatrzymać w zamian za otrzymanie płatności jako rekompensaty za spadek wartości.

Takie roszczenie o odszkodowanie wynika z § 826 niemieckiego Kodeksu cywilnego ze względu na umyślne spowodowanie szkody w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Mogą go Państwo dochodzić od producenta kampera. Zgodnie z § 826 niemieckiego Kodeksu cywilnego osoba, która umyślnie wyrządzi szkodę drugiej sobowie w sposób sprzeczny z dobrymi obczajami, zobowiązana jest do uregulowania tej szkody.

Aby dochodzić takich praw zakup kampera nie może mieć miejsca dłużej niż 2 lata temu.

Dochodzenie roszczeń od producenta w ramach afery spalinowej

Jeśli zakup kampera miał miejsce ponad 2 lata temu, powinni Państwo rozważyć dochodzenie roszczeń od producenta.

W przeszłości producenci zmanipulowanych pojazdów, jak na przykład Volkswagen, zostali zasądzeni także przez najwyższe sądy niemieckie do zwrotu ceny zakupu w zamian za zwrot samochodu, pomimo tego, że pojazdy nie zostały zakupione od producentów.

Kancelaria Balduin & Partner ma już na swoim koncie ponad 1.000 pomyślnie zakończonych spraw dotyczących afery spalinowej. Warto więc skorzystać z bezpłatnej wstępnej porady.

Rada?

Jeżeli są Państwo właścicielami kampera, który może być dotknięty aferą spalinową lub wykazuje inne usterki, radzimy udać się do specjalisty.

Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń w drodze pozasądowej jak i przed sądem!

Proszę nie zwlekać. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej i niezobowiązującej wstępnej konsultacji.

 

Założyciel kancelarii, adwokat Patrick Balduin współpracuje z ADAC oraz jest specjalistą w dziedzinie prawa drogowego. Zakończył dotąd z sukcesem wiele spraw dotyczących afery spalinowej.

Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00