16. marca 2022
auto elektryczne adwokat

Czy warto nabyć samochód elektryczny? Korzyści, dotacje i specjalne prawa 

Zastanawiają się Państwo, czy kupić lub wziąć w leasing samochód elektryczny?

Zakup lub leasing samochodu elektrycznego może nieść ze sobą korzyści finansowe. Użytkownicy samochodów elektrycznych korzystają również ze specjalnych praw w ruchu drogowym.

Poniżej wyjaśnienie. Informacje te dotyczą niemieckiej sytuacji prawnej i niemieckiego rynku.

Mają Państwo pytania dotyczące samochodów elektrycznych?

Dotacje z państwa na samochody elektryczne

Aby zwiększyć i przyspieszyć sprzedaż samochodów elektrycznych, rząd federalny postanowił wesprzeć kupno tego typu pojazdów.

W dniu 12.06.2015 zapadła ostateczna decyzja w sprawie ustawy o elektromobilności.  Należy przy tym rozróżnić pomiędzy tzw. premią środowiskową (Umweltbonus) a premią innowacyjną (Innovationsprämie).

Przed wybuchem pandemii koronawirusa maksymalna stawka dotacji w formie premii środowiskowej wynosiła 4.000,00 EUR. Ze względu na pandemię dotacja z państwa została jednakże dwukrotnie zwiększona.

Chodzi tutaj o tak zwaną premię innowacyjną. Wysokość dotacji wynosi więc obecnie do 9.000,00 EUR. Prawo do tej premii dotyczy wyłącznie pojazdów zarejestrowanych po 3 czerwca 2020 r.

Samochody w pełni elektryczne

Na pojazdy z całkowicie elektrycznym napędem przysługuje – w zależności od ceny zakupu pojazdu – dotacja z państwa w wysokości do 9.000,00 EUR.

Taka dotacja obejmuje opisaną powyżej premię środowiskową oraz premię innowacyjną.  W latach 2023-2025 planowane jest zniesienie premii innowacyjnej, w związku z czym obowiązawać będzie jedynie premia środowiskowa.

Należy mieć na uwadze, że dotacje na pojazdy elektryczne, w tym premia środowiskowa, przestaną całkowicie obowiązywać z końcem 2025 roku.

Wniosek o przyznanie dotacji z państwa można złożyć na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (niem. Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA).

Hybrydy typu plug-in

Także właściciele pojazdów hybrydowych mogą skorzystać z powyższych premii.

Prawo do dotacji przysługuje jednakże tylko wtedy, gdy emisja CO 2 nie przekracza 50 gramów na kilometr.

Zgodnie z wymogiem obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. pojazd musi być w stanie przejechać co najmniej 60 km w trybie wyłącznie elektrycznym. Maksymalna premia przy zakupie pojazdów hybrydowych wynosi 6.750,00 EUR.

Również w tym przypadku wysokość dotacji zależy to od wartości pojazdu. W przypadku hybryd należy się przede wszystkim upewnić, czy premia na dany model nie jest ograniczona czasowo.

Także takie informacje można znaleźć na stronie internetowej BAFA.

Celem federalnego rządu jest dopuszczanie w przyszłości do ruchu wyłącznie pojazdów w pełni elektrycznych. Do 1 sierpnia 2023 r. minimalny zasięg pojazdu w pełni elektrycznego powinien wynosić 80 km.

Samochody używane

Te same przepisy obowiązują zasadniczo w przypadku zakupu używanego pojazdu elektrycznego.

Przy przyznawaniu dotacji obowiązują jednakże bardziej rygorystyczne wymogi. Pierwszy ważny warunek dotyczy daty rejestracji pojazdu.

Pojazd musi być zarejestrowany po 04.11.2019 r. Pierwsza rejestracja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy a dotychczasowy przebieg nie może przekraczać 15.000 km.  Ponadto pierwszy właściciel nie może się ubiegać o dotację państwową.

Aby oszacować kwotę dotacji, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami. W przypadku nowszego samochodu używanego za wartość pojazdu przyjmuje się zwykle 80% ceny zakupu.

Aby zostały spełnione niezbędne wymagania, Deutsche Automobil Treuhand musi przygotować odpowiednią opnię rzeczoznawczą, którą należy przedłożyć wraz z wnioskiem.

Ładowarka

Wielu nabywców samochodów elektrycznych zastanawia się również, czy przysługuje im prawo do dotacji na zakup ładowarki.

Pod koniec 2020 r. przyjęto taki rządowy program dotacji.

Tym samym istniało dodatkowe uprawnienie do dofinansowania w odniesieniu do samochodu elektrycznego.

Od końca 2021 r. taka dotacje nie jest jednakże możliwa. Istniejące środki zostały mianowicie całkowicie wyczerpane.

Nie wiadomo, czy w późniejszym czasie  możliwa będzie jeszcze dotacja. Zatrzymanie dofinansowania nie ma jednakże wpływu na złożone już wnioski. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku można otrzymać do 900,00 EUR na jedną stację ładowania.

W przypadku przywrócenia dotacji punkt ładowania będzie musiał osiągnąć moc 11 kW a wytwarzana energia elektryczna będzie musiała pochodzić z energii odnawialnej.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Korzyści podatkowe wynikające z posiadania samochodu elektrycznego

Zakup samochodu elektrycznego wiąże się również z pewnymi korzyściami podatkowymi. Również w tym przypadku należy jednak rozróżnić pomiędzy poszczególnymi typami napędów.

Wszelkie Hybrydy typu plug-in są jednakże wykluczone z pełnego zwolnienia podatkowego.

Pojazdy w pełni elektryczne

W przypadku nabycia nowego pojazdu w pełni elektrycznego właściciel jest zwolniony z podatku na okres dziesięciu lat.

Ta korzyść podatkowa wygasa 31 grudnia 2030 r. W przypadku zakupu samochodu używanego nabywca może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli nie upłynął jeszcze okres 10 lat.

 Przepisy dotyczące samochodów służbowych

Nieco zmienione przepisy dotyczą samochodów służbowych udostępnianych przez firmę. Całkowite zwolnienie z podatku nie jest tutaj możliwe.

Samochód może jednakże pod pewnymi warunkami zostać zwolniony z zasady 0,5 %. Aby tak się stało, cena katalogowa brutto pojazdu nie może przekraczać 60.000,00 EUR.

Ponadto samochód służbowy musi  być wykorzystywany do celów służbowych przez większość czasu. Jeśli te warunki są spełnione, pojazd podlega opodatkowaniu jedynie według zasady 0,25 %.

Jeśli pojazd nie spełnia tych warunków, nadal obowiązuje opodatkowanie zgodnie z zasadą 0,5 %.

Hybrydy typu plug-in

Jak już informowaliśmy, pojazdy typu hybryd plug-in są zasadniczo wykluczone z pełnego zwolnienia podatkowego.

Możliwe jest jednakże obniżenie opodatkowania. W tym celu – zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. –  pojazd musi przejechać co najmniej 60 km w trybie elektrycznym.

Ponadto właściciel musi korzystać z samochodu w trybie elektrycznym w co najmniej 50 % . Jeśli powyższe warunki są spełnione, istnieje prawo do obniżenia opodatkowania do 0,5 %.

Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, pojazd podlega takiemu samemu opodatkowaniu jak pojazd z silnikiem spalinowym, a więc zgodnie z zasadą 1%.

Tablice rejestracyjne z literą E & bezpłatne parkowanie

Inną zachętą dla nabywców pojazdów elektrycznych są specjalne przepisy ruchu drogowego.

Aby korzystać z tych przepisów konieczne jest posiadanie tablicy rejestracyjnej z literą E.

Pojazd całkowicie elektryczny i napędzany wodorem posiada taką tablicę.

Hybrydy plug-in otrzymują tablice rejestracyjne z literą E tylko wtedy, gdy są w stanie przejechać co najmniej 40 km w trybie elektrycznym i emitują nie więcej niż 50 gramów Co2 na kilometr.

Jeśli Państwa samochód jest zaopatrzony w taką tablicę rejestracyjną, mogą Państwo korzystać z pewnych przywilejów, które nie przysługują innym kierowcom.

Jedną z korzyści jest możliwość bezpłatnego parkowania w niektórych miastach. Powstały odrębne znaki drogowe dla pojazdów elektrycznych informujące o danych przywilejach.

W większości przypadków znak ten znajduje się przy wjeździe na parking lub przy stacji ładowania.

W ostatnich latach systematycznie przybywa publicznych miejsc parkingowych dla pojazdów elektrycznych. W całych Niemczech jest już niemalże 50.000 takich miejsc. Za parkowanie pojazdu bez tablicy rejestracyjnej z literą E grozi mandat w wysokości do 55,00 EUR.

Należy przy tym pamiętać, że większość miejsc parkingowych zakłada ładowania pojazdu. Bezpłatne parkowanie jest zatem dozwolone tylko podczas ładowania pojazdu.

Jeżeli na znaku widnieje maksymalny czas parkowania, nie można go  przekroczyć także na miejscu parkingowym dla samochodów elektrycznych.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Kategorie

Tagi

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00