wypadek w pracy

Chory za granicą – pracodawca odmawia wypłaty – co robić?

Globalizacja ukształtowała nie tylko gospodarkę, ale także świat pracy. Coraz więcej osób pracuje za granicą i przemieszcza się między różnymi krajami w celu wykonywania swojej działalności zawodowej.

Jednak ten międzynarodowy rynek pracy rodzi również nowe problemy, szczególnie w obszarze medycyny pracy. Jeden z powszechnych dylematów dotyczy uznawania zagranicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy przez niemieckich pracodawców.

Niniejszy artykuł analizuje ramy prawne tego tematu i odpowiada na pytanie, czy niemiecki pracodawca może odrzucić zaświadczenie o niezdolności do pracy z Polski i odmówić wypłaty wynagrodzenia.

Zachorowałeś w Polsce? Co musi wziąć pod uwagę pracownik?

Uznawanie zagranicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy w Niemczech podlega pewnym warunkom prawnym.

Zasadniczo pracodawcy są zobowiązani do uznawania zaświadczeń o niezdolności do pracy swoich pracowników, niezależnie od kraju ich pochodzenia.

Podstawa prawna uznawania zagranicznych zaświadczeń jest zakotwiczona w niemieckim prawie pracy, w szczególności w ustawie o ciągłości wynagrodzeń (EFZG).

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Czy niemiecki pracodawca musi zapłacić, jeśli pracownik zachoruje w Polsce?

Zgodnie z EFZG pracownik, który jest niezdolny do pracy, ma prawo do ciągłości wypłaty wynagrodzenia przez określony czas.

Okres ten różni się w zależności od stosunku pracy i zazwyczaj wynosi sześć tygodni. W tym okresie pracownik jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego niezdolność do pracy.

Kwestia, czy niemiecki pracodawca może odmówić przyjęcia zagranicznego zaświadczenia o niezdolności do pracy, nie jest zatem wyraźnie uregulowana w EFZG.

Zasadniczo jednak zaświadczenia te muszą być uznawane za dowód niezdolności do pracy, o ile zawierają niezbędne informacje, takie jak imię i nazwisko pracownika, datę wystawienia, diagnozę i przewidywany czas trwania niezdolności do pracy.

Co zrobić, gdy pracodawca odmawia uznania i wypłaty wynagrodzenia?

Pomimo jasnej podstawy prawnej, w praktyce nadal istnieją wyzwania związane z uznawaniem zagranicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy. Jednym z tych wyzwań jest ewentualna bariera językowa i odmienna forma zaświadczeń.


Niemieccy pracodawcy mogą nie być w stanie prawidłowo zinterpretować informacji lub mogą mieć wątpliwości co do autentyczności zaświadczenia.


Aby uniknąć takich problemów, zaleca się stworzenie jasnych linii komunikacji między pracownikami a pracodawcami. Można to zrobić na przykład poprzez przetłumaczenie zaświadczenia na język niemiecki lub skorzystanie z pomocy tłumacza.

Ponadto, można stworzyć znormalizowane formularze zagranicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, które zawierałyby niezbędne informacje zgodnie z niemieckimi wymogami.
Ogólnie rzecz biorąc, celem powinno być zapewnienie sprawnej komunikacji i współpracy między pracodawcami i pracownikami, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Podstawa prawna do uznawania zagranicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy w Niemczech istnieje i w interesie wszystkich zaangażowanych stron leży skuteczne wdrożenie tych przepisów w celu ochrony zdrowia pracowników i zapewnienia uczciwych warunków pracy.

Prawnik z Niemiec pomaga polskim pracownikom

Jeśli niemiecki pracodawca nadal odmawia przyjęcia zwolnienia lekarskiego i odmawia zapłaty, prosimy o kontakt w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji.

Prosimy o przesłanie nam następujących informacji pocztą elektroniczną?

W którym konkretnie okresie byłeś chory?

Czy poinformowałeś pracodawcę w odpowiednim czasie?

Czy posiada on zaświadczenie o niezdolności do pracy z zagranicy?

Jakiej kwoty zasiłku Ci odmówiono?

Zapraszamy do kontaktu.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.