24. września 2020
image

Całodobowa opieka powinna podlegać pełnemu wynagrodzeniu, orzeczenie Sądu Pracy w Berlinie

Jeżeli opiekują się Państwo osobami przez całą dobę, niniejszy artykuł jest skierowany do Państwa. Nasi specjaliści w zakresie prawa pracy pomogą Państwu w dochodzeniu roszczeń na terenie całych Niemiec!

Orzeczenie Krajowego Sądu Pracy w Berlinie-Brandenburgii (wyrok z dnia 17.08.2020 r. – sygn.: 21 Sa 1900/19) kładzie kres wyzyskowi w zawodach związanych z 24-godzinną opieką. Osoby zajmujące się całodobową opieką powinny otrzymywać wynagrodzenie za 21 godzin pracy, a nie tylko za 8 godzin.
Sąd orzekał w sprawie opiekunki z Bułgarii, która opiekowała się przez całą dobę 96-letnią kobietą i uznał, że powinna ona otrzymywać wynagrodzenie za rzeczywisty czas pracy. Wydaje się to oczywiste, w praktyce jest jednakże często inaczej.

W niniejszym przypadku bułgarska agencja pośrednictwa pracy reklamowała się hasłem „24-godzinna opieka w domu”. Umowa o pracę zatrudnionej pracownicy przewidywała jednakże wynagrodzenie za 30 godzin pracy w tygodniu. W zakres obowiązków wchodziła pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc przy posiłkach, prowadzenie gospodarstwa domowego oraz dotrzymywanie towarzystwa.

To samo przewidywała umowa, która została zawarta z wymagającą opieki starszą osobą. Opiekunka musiała mieszkać i nocować w mieszkaniu starszej kobiety.

Wyzysk opiekunów osób starszych

W rzeczywistości było tak, jak można się było tego spodziewać: opiekunka pracowała codziennie od 6 rano do późna w nocy (niekiedy do 23.00). Ponadto musiała być gotowa do pomocy seniorce także w nocy. Z tego względu domagała się odpowiedniego wynagrodzenia. Pracodawca był jednakże innego zdania i odwołał się do przewidzianych w umowie o pracę 30 godzin pracy w tygodniu. Ponadto odmawiał on wypłaty wynagrodzenia, w związku z czym sprawa trafiła do sądu.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

W przypadku całodobowej opieki przysługuje wynagrodzenie za 21 godzin pracy

Sąd przyznał powódce dochodzoną przez nią płacę minimalną za 21 godzin pracy dziennie. Swoją decyzję uzasadnił tym, że ustalony w umowie czas pracy w wymiarze 30 godzin tygodniowo był niezgodny z dobrymi obyczajami. Agencja obiecywała mianowicie kompleksową opiekę a odpowiedzialność zarówno za opiekę jak  i przestrzeganie godzin pracy przeniosła na powódkę. Zdaniem sądu nie było to zgodne z prawem, ponieważ zarządzanie czasem pracy należy do obowiązków pracodawcy. Biorąc pod uwagę obiecane na rzecz seniora świadczenia, dotrzymanie 30 godzin pracy w tygodniu od początku nie było możliwe. Powódce należy się zatem wynagrodzenie za 21 godzin pracy dziennie. Należy wziąć pod uwagę czas pracy wykonywanej w nocy oraz podlegającą wynagrodzeniu gotowość do pracy. Powódka miała do własnej dyspozycji jedynie 3 godziny dziennie, w związku z czym sąd nie przyznał jej wynagrodzenia za pełne 24 godziny. Rewizja została przyjęta.

Jakie znaczenie ma ten wyrok dla niemieckich lub zagranicznych opiekunów

Ten bardzo pozytywny wyrok powinien wreszczcie położyć kres wyzyskowi opiekunów, zwłaszcza kobiet z Europy Wschodniej. Radzimy Państwu wkroczyć na drogę sądową i domagać się zapłaty należnego wynagrodzenia. Zgodnie z orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy wynagrodzenie minimalne powinno wynosić w chwili obecnej co najmniej 9,35 EUR. W przypadku rzeczywistej cołodobowej opieki odpowiadałoby to wynagrodzeniu brutto w wysokości 6.700,00 EUR. Radzimy Państwu zapisywać czas pracy, tak aby w przypadku sporu przed sądem dysponować odpowiednimi dowodami.

Specjaliści w zakresie w prawa pracy służą pomocą na terenie całego kraju

Chętnie pomożemy Państwu w dochodzeniu roszczeń od pracodawcy. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy.  W pierwszej kolejności postaramy się doprowadzić do ugody w drodze pozasądowej. Jeżeli ugoda nie będzie możliwa, wkroczymy na drogę sądową. Przełomowy wyrok Krajowego Sądu Pracy w Berlinie-Brandenburgii wzmacnia nasze szanse w ramach procesu.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.