11. sierpnia 2021
EA288 Schadensersatz Anwalt Klage Motorenliste ADAC

Afera spalinowa – także Polacy mogą wnieść w Niemczech pozew

Afera spalinowa została ogłoszona w Niemczech niemalże 6 lat temu. W międzyczasie objęła ona na całym świecie liczne samochody z silnikiem Diesla takich producentów jak: VW, Audi, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Seat i Skoda.

Niektórzy nabywcy nie mogą już składać pozwów ze względu na przedawnienie roszczeń. Nie dotyczy to jednakże obcokrajowców, którzy nabyli samochód za granicą. Jeżeli mieszkają Państwo za granicą – np. w Polsce –  i nabyli za granicą np. w Polsce, zmanipulowany samochód, zapraszamy do przeczytania niniejszego artykułu.

Jakie prawa przysługują poszkodowanym właścicielom pojazdów?

Szeroki zasięg medialny w Niemczech

18 września 2015 r. podano w Niemczech do publicznej wiadomości, że Volkswagen AG stosował w samochodach z silnikiem Diesla nielegalne urządzenia manipulujące.

W okresie od końca września 2015 r. do połowy października 2015 r. Grupa VW informowała opinię publiczną w formie komunikatów prasowych, że silnik EA 189 został wyposażony w urządzenie manipulujące. Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego uznał to urządzenie za nielegalne i niedopuszczające oraz przekazywał do publicznej wiadomości informacje na temat afery spalinowej.

Afera spalinowa była jednocześnie szeroko relacjonowana w niemieckiej prasie. Obszerne relacje w mediach na ten temat do dziś nie pozwalają zapomnieć o aferze spalinowej.

Obcokrajowcy – prawa nabywców samochodów

Krótko mówiąc, poszkodowani właściciele samochodów ze silnikiem Diesla mogą dochodzić swoich praw zarówno z tytułu rękojmi, jak i w ramach odpowiedzialności deliktowej.

Ile czasu mają zasadniczo poszkodowani właściciele samochodów na dochodzenie roszczeń?

Aby wyegzekwować roszczenia, należy ich dochodzić w przeciągu okresu przedawnienia.

Początek biegu okresu przedawnienia określa § 199 ust. 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego BGB:

(1) Bieg zwykłego okresu przedawnienia rozpoczyna się, o ile nie jest określona inna data rozpoczęcia, z końcem roku, w którym

  1. powstało roszczenie i
  2. wierzyciel dowiaduje się o okolicznościach uzasadniających roszczenia i o osobie dłużnika lub powinien był dowiedzieć się o tym bez rażącego niedbalstwa.

Zgodnie z § 195 niemieckiego Kodeksu cywilnego BGB zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Według orzecznictwa Federalnego Trybunału Sprawiedliwości wiedza w rozumieniu § 199 ust. 1 nr 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego ma miejsce wtedy, jeżeli poszkodowany ma możliwość wniesienia powództwa o odszkodowanie, choćby tylko w formie powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego, które ma szanse na sukces, nawet jeśli istnieje pewne ryzyko.

§ 199 ust. 1 nr 2 niemieckiego Kodeksu cywilnego opiera się natomiast tylko na wiedzy o okolicznościach faktycznych, tj. faktach życiowych, które stanowią podstawę roszczenia.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Kiedy roszczenia dotyczące afery spalinowej ulegają w Niemczech przedawnieniu?

W wyroku z dnia 17.12.2020 r. (sygn.: VI ZR 739/20) Federalny Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w kwestii przedawnienia roszczeń właścicieli samochodów z silnikem Diesla, którzy nabyli samochód jeszcze przed ogłoszeniem afery spalinowej: w 2015 roku wskazane było złożenie pozwu w oparciu o wiedzę na temat rzeczywistego stanu faktycznego oraz oparcie pozwu na określonych zarzutach.

W tym czasie osoby poszkodowane wiedziały mianowicie, że ich samochód należy do samochodów objętych manipulacją.

Zgodnie z powyższym, roszczenia poszkodowanych właścicieli samochodów uległy przedawnieniu z końcem 2018 roku. Federalny Trybunał Sprawiedliwości uważa, że ujawnienie afery spalinowej jest z objetywnego punktu widzenia wystarczające, aby wzbudzić podejrzenia potencjalnych nabywców używanych samochodów z silnikami Diesla co do zgodności z przepisami technologii emisji spalin. Z tego względu nie nie można mówić o oszustwie.

Nie można oczekiwać, że nabywcy Volkswagenów z silnikami Diesla nadal będą uważać zgodność z przepisami za oczywistość.

Trzyletni okres przedawnienia umożliwiał poszkodowanym uzyskanie jeszcze dalszych, pewniejszych podstaw do dalszego postępowania, w szczególności w zakresie udowodnienia roszczenia.

To orzecznictwo NIE dotyczy obcokrajowców jak np. Polakow!

Brak odszkodowania w Niemczech za zakup pojazdu po nagłośnieniu afery spalinowej?

W orzeczeniu z dnia 30.07.2020 r. (sygn. akt: VI ZR 5/20) Federalny Trybunał BGH postanowił: Brak odszkodowania za szkody w przypadku zakupu pojazdu po nagłośnieniu afery spalinowej: konsumenci, którzy zakupili pojazd w Niemczech dopiero po ogłoszeniu afery, nie byli wprowadzeni w błąd, gdyż wiedzieli o manipulacji emisją spalin.

W związku z powyższym zachowanie producenta samochodów polegające na zawieraniu umów kupna-sprzedaży po ogłoszeniu afery spalinowej nie może być jednoznaczne z oszustwem. Okoliczności, na podstawie których zachowanie wobec wcześniejszych nabywców było uznawana za naganne, przestały obowiązywać już jesienią 2015 r.

Fakt, że producent samochodów sam nie uznał urządzenia manipulującego za nielegale, lecz przeciwnie, później przeciwstawił się tej (słusznej) ocenie, nie wystarcza do uzasadnienia zarzutu działania na szkodę konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Nabywcy, którzy zdecydowali się na zakup dopiero po upublicznieniu afery spalinowej – niezależnie, od tego czy posiadali wiedzę o aferze spalinowej oraz niezależnie od tego, jakie było ich wyobrażenie o wpływie afery spalinowej na pojazd – nie  zostali narażeni na szkodę.

Nasza kancelaria opracowała jednakże sprawdzoną argumentację, która pozwola na dalsze skuteczne dochodzenie odszkodowania. Jeśli zakupili Państwo samochód po 2015 roku, zapraszamy do kontaktu. Sprawdzimy dla Państwa wszystkie możliwe opcje.

Czy Polak może jeszcze wnieść pozew w związku z aferą spalinową?

Nie można automatycznie zakładać, że roszczenia zagranicznych właścicieli samochodów, którzy nabyli samochód za granicą, również uległy przedawnieniu z końcem 2018 r.

Obszerna relacja na temat afery spalinowej miała miejsce tylko w niemieckich mediach. W krajach sąsiednich zasięg medialny był nieporównywalnie mniejszy.

Informacja o aferze spalinowej została ogłoszona w Niemczech 18 września 2015 roku. Informacja ta nie mogła zatem jeszcze naruszyć zaufania potencjalnych zagranicznych nabywców co do tego, że technologia dotycząca redukcji spalin w silnikach Diesla jest zgodna z przepisami.

To samo dotyczy zmanipulowanych pojazdów, które zostały zakupione po ujawnieniu afery spalinowej.

W styczniu 2021 r. Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie rozstrzygał w sprawie, w której obywatel Turcji nabył w 2019 roku w Turcji samochód dotknięty aferą spalinową.

Powód domagał się unieważnienia umowy kupna-sprzedaży.

Wyższy Sąd Krajowy nie powołał się na orzecznictwo Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym w momencie zakupu nie można już założyć postępowania sprzecznego z dobrymi obyczajami.

 

Obszerne relacje i komunikaty w mediach dotyczyły tylko Niemiec.

Wyższy Sąd Krajowy potwierdził istnienie roszczeniań o odszkodowanie pomimo późniejszego zakupu.

Radzimy Państwu skorzystać z tego orzecznictwa.

Wskazówka: Wszyscy obcokrajowcy nadal mogą wnieść pozew

Jeżeli jako obcokrajowcy zakupili Państwo samochód również za granicą, radzimy udać się do adwokata w celu sprawdzenia, czy afera spalinowa dotyczy również Państwa samochodu.

 

Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń zarówno przezd sądem jak i w drodze pozasądowej!

 

Szanse na sukces są dobre, w szczególności w świetle oczekiwanego orzeczenia Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie.

Zapraszamy do bezpłatnego i niezobowiązującego kontaktu.

 

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00