Fachowa pomoc w zakresie prawa ubezpieczeń

Nasi specjaliści w zakresie prawa ubezpieczeń zajmą się w Państwa imieniu dochodzeniem roszczeń umownych w drodze pozasądowej oraz przed sądem.

 

Dotyczy to przede wszystkim stosunków umownych odnośnie:

 

 • ubezpieczenia od niezdolności do wykonywania zawodu
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia na życie
 • prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • ubezpieczenia chorobowego
 • prywatnego ubezpieczenia emerytalnego
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
 • ubezpieczenia budynków i przedmiotów gospodarstwa domowego.

 

Wiele osób spotyka się z taką samą sytuacją - ubezpieczalnia odmawia zapłaty.

 

Co zrobić, gdy ubezpieczalnia zwleka z regulacją szkody?

 

Z dużymi ubezpieczalniami nie da się wygrać, mówią zazwyczaj nasi Klienci.

 

Na początek dobra wiadomość: Wiele decyzji ubezpieczalni jest błędnych, w związku z czym można je podważyć.

 

Nasz specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń sprawdzi dla Państwa umowy ubezpieczeniowe oraz zazwyczaj bardzo kompleksowe warunki tych umów w celu przeanalizowania Państwa roszczeń o spełnienie świadczenia, zabezpieczenia Państwa roszczeń oraz w celu możliwie jak najszybszego ich wyegzekwowania.

 

Służymy Państwu bezpłatną i niezobowiązującą poradą prawną zarówno drogą mailową jak i telefonicznie pod numerem 0208 305 755 0.

 

W praktyce ubezpieczyciele często odrzucają lub skracają świadczenia ubezpieczeniowe. Dzięki szczegółowej analizie orzecznictwa oraz projektów ustaw gwarantujemy naszym Klientom zawsze kreatywne i pomysłowe rozwiązania.

 

Nie ma możliwości złożenia sprzeciwu wobec decyzji ubezpieczalni, ponieważ chodzi tutaj o decyzję przedsiębiorstwa prywatnego a nie decyzję urzędu. Po otrzymaniu negatywnej decyzji nie muszą Państwo przestrzegać żadnych konkretnych terminów. Oczywiście mogą Państwo poinformować ubezpieczyciela, iż nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniem.

 

Z doświadczenia wiemy jednakże, iż ubezpieczalnie obstają przy swoich decyzjach, w związku z czym wskazane jest udanie skorzystanie z pomocy prawnej specjalisty z zakresu prawa ubezpieczeń. W razie konieczności będziemy dochodzić sądownie Państwa roszczeń na terenie całych Niemiec. Odnieśliśmy dotąd wiele sukcesów przede wszystkim w postępowaniach przed sądami w Zagłębiu Ruhry w Mülheim an der Ruhr, Duisburgu, Essen, Oberhausen czy Düsseldorfie.

 

Ubezpieczalnia wypowiedziała umowę

 

Niestety często dochodzi do sytuacji, kiedy to ubezpieczalnia wypowiada stosunek umowny a nie osoba ubezpieczona. Dochodzi do tego przede wszystkim w przypadkach zgłoszenia dużej ilości szkód lub szkody na dużą skalę. Ubezpieczony jest wówczas dla ubezpieczalni zbyt „kosztowny”, co prowadzi do wypowiedzenia stosunku umownego.

 

Dysponujemy dużym doświadczeniem w sprawach dotyczących zakończenia umowy ubezpieczeniowej na skutek wypowiedzenia, odstąpienia od umowy lub ze względu na zarzut popełnienia świadomego oszustwa. W takich przypadkach pomożemy Państwu zachować umowę oraz zabezpieczyć roszczenia.

 

Odwołanie ubezpieczenia na życie

 

Sprawdzimy dla Państwa, czy odwołanie ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia rentowo-emerytalnego będzie dla Państwa korzystne. Złożenie takiego odwołania będzie możliwe, o ile dopatrzymy się błędu w pouczeniu umowy. W większości przypadków odwołanie umowy jest pod względem finansowym bardziej korzystne niż otrzymywanie niskiego ubezpieczenia na życie. Po skutecznym odwołaniu ubezpieczalnia zobowiązana będzie zwrócić Państwu wszystkie przekazane przez Państwa płatności wraz z odsetkami. Oznacza to dla Państwa kwotę w wysokości kilku tysięcy euro.

 

Nasze usługi:

 • Sprawdzenie umowy ubezpieczeniowej oraz treści pouczenia
 • Bezpłatna ocena szans na sukces
 • Pozasądowe oraz sądowe dochodzenie Państwa roszczeń

 

Koszty

Jeżeli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej, nie będą Państwo musieli ponosić kosztów  postępowania przeciwko ubezpieczalni. Zwrócimy się do Państwa ubezpieczalni z prośbą o wydanie zgody na pokrycie kosztów. Jeżeli nie dysponują Państwo takim ubezpieczeniem, radzilibyśmy Państwu je zawrzeć zanim ubezpieczalnia podejmie decyzję dotyczącą szkody. Ponadto radzilibyśmy Państwu udać się do adwokata i skorzystać z pierwszej porady, aby zapobiec niekorzytnemu dla Państwa rozwiązaniu.

Twój Partner