Fachowa pomoc w zakresie prawa pracy na terenie całych Niemiec

Jako specjaliści w dziedzinie prawa pracy oferujemy szczególną ekspertyzę w ramach pozasądowego oraz sądowego reprezentowania interesów pracowników, pracodawców oraz zakładów pracy. Nasze doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia z zakresu prawa pracy, a w szczególności takie kwestie jak wypowiedzenie i odprawa.

 

Służymy Państwu bezpłatną i niezobowiązującą poradą prawną zarówno drogą mailową jak i telefonicznie pod numerem 0208 305 755 0.

 

Prawo pracy dla pracowników

 

Doradzimy Państwu jak postąpić w przypadku, gdy pracodawca wypowiedział Państwa stosunek pracy względnie zamierza go zakończyć. Z zaangażowaniem będziemy reprezentować Państwa interesy w ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem przed wszystkimi niemieckimi sądami pracy, tak aby utrzymać Państwa miejsce pracy lub wynegocjować adekwatną dla Państwa odprawę. Wysokość odprawy zależy od długości Państwa stażu pracy, wysokości wynagrodzenia oraz przede wszystkim od dobrych negocjacji, w których może Państwu pomóc specjalista w dziedzinie prawa pracy.

 

Pomogliśmy już tysiącom pracowników skutecznie obronić się przed zwolnieniem.

 

Nasi przeciwnicy to zazwyczaj duże firmy posiadające własnych doradców prawnych. Oferujemy Państwu pomoc w prowadzeniu negocjacji opartą na wieloletnim doświadczeniu.

 

Państwa indywidualne roszczenia i życzenia stawiamy na pierwszym miejscu. Znajdziemy dla Państwa najbardziej korzystne rozwiązanie. Mogą Państwo liczyć na wsparcie naszego specjalisty od początku do końca postępowania.

 

Właściwe zachowanie po otrzymaniu od pracodawcy wypowiedzenia

 

Proszę pamiętać, iż po otrzymaniu wypowiedzenia od pracodawcy mają Państwo jedynie 3 tygodnie czasu na wniesienie powództwa do właściwego sądu pracy. Po upływie 3-tygodniowego terminu do złożenia powództwa trudno będzie podjąć kroki przeciwko wypowiedzeniu. Tylko poprzez wniesienie powództwa do sądu istnieją dobre szanse na zachowanie miejsca pracy lub uzyskanie wysokiej odprawy, gdyż pozasądowe negocjacje z pracodawcą są z reguły bezzskuteczne. Oferujemy Państwu pomoc opartą na naszym wieloletnim doświadczeniu.

 

Proces przed sądem pracy trwa zasadniczo tylko kilka miesięcy. Zazwyczaj dochodzi do ugody z pracodawcą już w ramach terminu pojednawczego, który odbywa się z reguły w terminie od 2 do 3 tygodni od wniesienia powództwa. Nasi adwokaci stale odnoszą sukcesy w procesach toczących się przed właściwymi Sądami Rejonowymi w Oberhausen, Duisburgu, Essen czy Düsseldorfie. 

 

 

Masowe zwolnienia i likwidacja zakładu

 

W szczególności w przypadku masowych zwolnień i restrukturyzacji sprawdzimy dla Państwa szczegółowo, czy plan socjalny jest dla Państwa korzystny, czy też sensowniejsza będzie dla Państwa inna opcja. W sprawach dotyczących likwidacji dużych zakładów pracy dysponujemy dużym doświadczeniem. Tego typu sprawy są z reguły bardzo złożone.  Z doświadczenia wiemy, iż w ramach obrony przed zwolnieniem można wywalczyć wyższą odprawę. Odprawa z planu socjalnego nie może ulec przez to przepadkowi.  Regulacja w planie socjalnym, która przewiduje, iż pracownik po wniesieniu do sądu powództwa nie ma prawa do odprawy, jest  zgodnie z orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy nieskuteczna.

 

W sprawach dotyczących wypowiedzenia nasi adwokaci należą do czołówki specjalistów udzielających doradztwa na terenie Zagłębia Ruhry.

 

Z zaangażowaniem będziemy dochodzić także Państwa roszczeń o wynagrodzenie, urlop czy świadectwo pracy.

 

Gdy pracodawca nie wypłaca Państwu wynagrodzenia, należy jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki

 

Państwa umowa o pracę może mianowicie zawierać klauzulę o wykluczeniu lub wygaśnięciu, która przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń tylko w przeciągu trzech miesięcy od ich wymagalności.

 

Integracja w procesy zakładowe

 

Udzielimy Państwu pomocy w kwestii integracji w procesy zakładowe po okresie chorobowym oraz pokażemy Państwu różne rozwiązania, tak aby po odbyciu choroby względnie podczas choroby mogli Państwo wrócić do zakładu pracy lub zakończyć stosunek pracy na korzystnych dla Państwa warunkach.

 

Przed podpisaniem umowy o pracę sprawdzimy dla Państwa treść umowy oraz przenegocjujemy ją z Państwa pracodawcą. To samo dotyczy umów o zniesienie i rozwiązanie stosunku prawnego. Radzimy Państwu nie podpisywać umów oraz innych dokumentów bez uprzedniej konsultacji z adwokatem, gdyż po podpisaniu tych dokumentów może być już za późno na podjęcie odpowiednich kroków.

 

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z obecnego miejca pracy i najchętniej zmieniliby Państwo pracę po otrzymaniu adekwatnej odprawy, służymy Państwu pomocą.

 

Prawo pracy dla pracodawców

 

Udzielamy doradztwa w zakresie prawa pracy przede wszystkim średnim przedsiębiorstwom.

 

Sporządzamy i sprawdzamy umowy o pracę.

 

Przed zakończeniem stosunku pracy doradzimy Państwu, jak możliwie najlepiej pod względem prawnym sformułować wypowiedzenie, tak aby zapobiec późniejszemu procesowi przez sądem pracy oraz wysokim odprawom. Ponadto pomożemy Państwu przy sporządzaniu i podpisywaniu umów znoszących stosunek prawny. Z zaangażowaniem będziemy Państwa reprezentować przed wszystkimi sądami pracy i pomożemy Państwu odeprzeć dochodzone roszczenia.

 

W przypadku planowanych zmian w zakładzie pracy takich jak na przykład restrukturyzacja lub zamknięcie zakładu udzielimy Państwu doradztwa w zakresie prawa pracy aż do zakończenia danych czynności.

 

Użyczanie pracowników - leasing pracowniczy - praca tymczasowa

 

Także w zakresie użyczania pracowników oferujemy Państwu jako przedsiębiorcom fachową ekspertyzę. Istotną kwestią jest tutaj zrozumienie rozgraniczenia pomiędzy umowami o określoną pracę a umowami o dzieło jak i przestrzeganie reformy ustawy o użyczaniu pracowników z 2017 roku.

 

Oferujemy Państwu pełną obsługę. Jeżeli planują Państwo podjęcie działalności gospodarczej w branży pracy tymczasowej, z chęcią będziemy Państwu towarzyszyć od momentu złożenia wniosku aż do wydania niezbędnego zezwolenia. Także w przypadku zapowiedzianych kontroli zakładowych będziemy po Państwa stronie, tak aby zapobiec ewentualnemu wycofaniu zezwolenia.

 

Jeżeli wydane Państwu zezwolenie zostało wycofane bądź Państwa wniosek o wydanie zezwolenia został odrzucony, nasi adwokaci z kancelarii z siedzibą w Mülheim an der Ruhr będą Państwa reprezentować w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz przed sądem socjalnym.

 

Także w zakresie użyczania pracowników z Polski do Niemiec wykazujemy szczególne kompetencje.

 

Pozorna działalność gospodarcza

 

Udzielamy przedsiębiorcom doradztwa także w ramach tak zwanych postępowań o stwierdzenie statusu zatrudnienia, prowadzonych przez niemiecką ubezpieczalnię emerytalno-rentową Deutsche Rentenversicherung.

 

Z chęcią sprawdzimy dla Państwa, czy planowana współpraca z innym przedsiębiorcą stanowi rzeczywistą samodzielną działalność w sensie prawa socjalnego oraz  pomożemy Państwu w korespondencji z instytucją sprawdzającą status zatrudnienia, z tzw. Clearingstelle. Przede wszystkim nie powinni się Państwo kontaktować z tą instytucją bez wcześniejszej porady adwokackiej, gdyż niektóre dane we wniosku mogą prowadzić do założenia, iż zatrudniają Państwo pracownika podlegającego obowiązkowi opłacania ubezpieczenia socjalnego i nie współpracują Państwo z rzeczywistym przedsiębiorcą.

 

Zaskarżymy dla Państwa przed sądem socjalnym postanowienia stwierdzające brak samodzielnej działalności gospodarczej w ramach współpracy.

 

Dysponujemy dużym doświadczeniem przede wszystkim w odniesieniu do  tematyki "pozornej samodzielnej działalności gospodarczej", która jest bardzo blisko powiązana z prawem pracy.

 

Bez podjęcia kroków sądowych, zostaną Państwo zobowiązani do zapłacenia zaległych składek na poczet ubezpieczenia socjalnego, w związku z czym zawsze powinni Państwo zakarżać niekorzystną decyzję, tym bardziej, iż wydano już wiele wyroków, które kwalifikują decyzje ubezpieczalni emerytalno-rentowej Rentenverischerung jako niezgodne z prawem.

 

Czy w ramach samodzielnej działalności gospodarczej wykonują Państwo prace tylko dla jednego zleceniodawcy? W naszych NEWS-ach znajdą Państwo informacje odnośnie przysługujących Państwu praw.

 

Prawo pracy dla zakładów pracy

 

Prawo regulujące strukturę przedsiębiorstw jest kompleksowe i niezrozumiałe przede wszystkim dla zakładów pracy, które nie posiadają wiedzy z zakresu prawa pracy.

 

Zakłady pracy zawsze mogą zwrócić się do naszych specjalistów w celu zasięgnięcia porady odnośnie wszystkich zagadnień z zakresu prawa pracy, w szczególności odnośnie praw i obowiązków przewidzianych w ustawie regulującej strukturę przedsiębiorstw, odnośnie możliwości procesowch lub w przypadku zmian zakładowych na dużą skalę, negocjacji planu socjalnego i porozumień zakładowych.

 

Reprezentujemy zakłady pracy w ramach pozasądowych porozumień zakładowych, w procesach przed sądami pracy oraz przed zakładowymi komisjami rozjemczymi.

 

Zgodnie z § 40 ust. 1 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw oraz § 80 ust. 3 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw pracodawca zobowiązany jest pod pewymi warunkami przejąć za radę zakładową koszty adwokata.

 

Nasi specjaliści w zakresie prawa pracy oferują poradę prawną na terenie całych Niemiec. Nasi Klienci pochodzą z Zagłębia Ruhry, z terenu całej Republiki Federalnej Niemiec oraz z zagranicy.

 

Cieszylibyśmy się, gdyby nawiązali Państwo z nami kontakt.

Twój Partner

Patrick Balduin
  • Adwokat
  • Partner
Jonas Bartlomiejczyk
  • Adwokat
  • Partner