Rozwód w Niemczech

Created date: 2017-11-17

 

To trzeba wiedzieć:

Polscy obywatele mieszkający w Niemczech stykają się w przypadku rozstania z szeregiem pytań związanych z rozwodem, alimentami czy opieką nad dziećmi. Tym bardziej, iż niemieckie prawo rodzinne znacznie różni się od prawa polskiego.

Sąd właściwy

Pierwsze pytanie, które należy sobie zadać brzmi, gdzie mogę wnieść pozew o rozwód. Pomocne są tutaj przepisy unijne, które pomagają określić , który sąd w sprawach dotyczących przynajmniej dwóch krajów UE jest sądem właściwym.

Zasadniczo obowiązują następujące zasady:

Wniosek o rozwód można złożyć w kraju:

w którym zamieszkują oboje małżonkowie,

w którym małżonkowie mieszkali razem po raz ostatni  i w którym nadal mieszka jeden ze współmałżonków,

w którym jeden ze współmałżonków mieszka dłużej niż 6 miesięcy do momentu złożenia wniosku o rozwód i jest on obywatelem tego kraju lub w którym jeden ze współmałżonków mieszka przynajmniej przez okres jednego roku.

którego obywatelami są oboje małżonkowie.

Oznacza to, iż polscy obywatele żyjący w Niemczech mogą złożyć wniosek o rozwód również w Niemczech.

Ze względu na fakt, iż w takim wypadku istnieje możliwość  złożenia wniosku zarówno w Niemczech jak i w Polsce, należy mieć na uwadze, że sądem właściwym jest pierwszy sąd, do którego wniesiono pozew (oraz który spełnia powyższe warunki). Miejsce złożenia wniosku ma duże znaczenie, gdyż rozwód w danym kraju może mieć dla jednego ze współmałżonków większe korzyści. 

Warunki wniesienia wniosku o rozwód w Niemczech oraz podstawowe różnice między krajami.

Jedną z podstawowych różnic jest fakt, iż sądy niemieckie nie orzekają w ramach rozwodu o winie. Sąd nie może ponadto – tak jak odbywa sie to w Polsce -  stwierdzić, iż nie ma możliwości wydania orzeczenia o rozwodzie. Wystarczające jest, gdy jeden ze współmałżonków stwierdzi zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wymagana jest jednakże jednoroczna separacja małżonków. Ważne jest ustalenie konkretnej daty, gdyż wiążą się z tym bezpośrednie skutki.

Ważnym aspektem jest to, iż separacja nie musi łączyć się z rozdzielnością mieszkaniową. U osób mieszkających, np. ze względu na dzieci, pod jednym dachem, zakłada się zupełność rozkładu pożycia, gdy brakuje więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wspólne posiłki, zakupy, pranie itp. nie mogą się odbywać w przypadku rozstania.  W przypadku separacji istnieje ponadto możliwość domagania się od współmałżonka oddania części mieszkania. Jest to bardzo istotne dla kobiet opiekujących się dziećmi, które obawiają się konieczność poszukiwania nowego mieszkania.

Małżonkowi, który nie ma dochodów, lub posiada niskie dochody przysługuje w Niemczech w przypadku separacji, tzw. Trennungunterhalt, czyli alimenty z tytułu separacji. Osoba, której przysługują alimenty, ma prawo do utrzymania podobnego jak dotychczas standardu życia. Aby uzyskać takie alimenty należy złożyć pisemny wniosek.

Zasadniczo każdemu z małżonków przysługuje połowa wspólnych dochodów, gdyż oboje małżonkowie mają taki sam wpływ na standard życia. W przypadku, gdy jeden z małżonków nie pracuje, przysługuje mu kwota w wysokości 3/7 skorygowanych dochodów netto współmałżonka, ponieważ osoba pracująca otrzymuje dodaktowo 1/7. Jeżeli oboje małżonkowie są czynni zawodowo, alimenty wynoszą 3/7 różnicy pomiędzy skorygowanymi dochodami netto. Alimenty z tytułu separacji otrzymuje się do momentu wydania orzeczenia o rozwodzie. Po rozwodzie istnieje możliwość złożenia wiosku o przyznanie świadczeń alimentacyjnych po zakończeniu małżeństwa, które obliczane są wówczas na nowo.

Małżonek musi być zdolny do łożenia na utrzymanie. Osobie płacącej alimenty przysługuje kwota w wysokości 1.200 Euro na własne utrzymanie.

Rozstanie prowadzi także do zmiany klasy podatkowej. Zmiana ta następuje od 1. stycznia kolejnego roku po rozstaniu. Oboje małżonkowie otrzymują klasę podatkową I. Jeżeli w związku są dzieci, osoba opiekująca się dzieckiem przechodzi na klasę podatkową II. Alimenty można odpisać od podaktu jako wydatki specjalne.

Koszty rozwodu

Aby przeprowadzić w Niemczech rozwód, koniecznie jest udzielenie zlecenia adwokatowi. Koszty zależne są od wartości przedmiotu sporu, który obliczany jest na podstawie dochodów netto małżonków. Obliczenie kosztów musi nastąpić w sposób indywidualny. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron możliwe jest zmiejszenie kosztów poprzez zatudnienie tylko jednego adwokata. Koszty sądowe ponoszone są wówczas po połowie.

Dla osób, które nie mają dochodów lub  posiadają małe dochody, możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów procesowych. W takim przypadku koszty przejmuje kasa państwa.

Ponadto przeprowadzane jest wyrównanie roszczeń rentowych.

Alimenty na dzieci

Wysokość alimentów dla dzieci określa w Niemczech tak zwana "Düsseldorfer Tabelle". Wyznacznikami jest wysokość dochodu oraz wiek dziecka. Rodzic, który opiekuję się dzieckiem jest zwolniony od płacenia alimentów.

Sytuacja zmienia się w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Dzieci pełnoletnie mają prawo do alimentów od obojga rodziców, jeżeli nadal się uczą.

W stosunku do dzieci małoletnich oraz uprzywilejowanych (pełnoletnie dzieci uczęszczające do szkoły), zakłada się zaostrzoną odpowiedzialność dłużnika. Oznacza to, że kwota, którą dłużnik może zatrzymać dla siebie wyliczana jest według Düsseldorfer Tabelle.

 

Podsumowanie

Ponieważ każdy przypadek jest inny, konieczne jest indywidualne przeanalizowanie sprawy. Radzimy Państwu zasięgnąć porady adwokata już w momencie rozstania, gdyż takie rozstanie związane jest z szeregiem konsekwencji.

Kancelaria Balduin & Pfnür Rechtsanwälte udzieli Państwu doradztwa według indywidualnych potrzeb. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, rozwodów oraz podziału majątku.

Tel.: 0049 - (0)208 305 755 0