Jak uzyskać zasiłek rodzinny na dzieci (Kindergeld) w Niemczech?

Created date: 2015-02-18

Polscy obywatele mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego na dzieci (Kindergeld) z Niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

Niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stałe, pracownikom sezonowym, pracownikom oddelegowanym z polskich firm do pracy w Niemczech oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Niemiec, jeśli posiadają oni nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. O niemieckie świadczenia na dzieci (Kindergeld) mogą starać się także matki samotnie wychowujące dzieci w Polsce, jeśli ojciec dzieci mieszka i pracuje na terenie Niemiec.

Zasiłek rodzinny na dzieci (Kindergeld) przyznawany jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce, co najmniej do ukończenia 18 roku życia dziecka. Ponadto zasiłek rodzinny wypłacany jest do ukończenia 21. roku życia dziecka, jeżeli nie znajduje się jeszcze w stosunku zatrudnienia i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy w Agencji Pracy w Niemczech lub w państwowym pośrednictwie pracy w innym kraju unijnym. Jeżeli dzieci uczęszczają do szkoły lub studiują zasiłek rodzinny przyznaje się do ukończenia 25. roku życia dziecka.

Zasiłek rodzinny na dzieci (Kindergeld) można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli należą do wspólnego gospodarstwa domowego.
Zasiłek na dzieci wynosi obecnie 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie 190 euro, natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko jest to kwota w wysokości 215 euro miesięcznie. Wysokość przysługującego Państwu zasiłku rodzinnego na dzieci może wynosić zatem nawet od 2.208 euro do 2.580 euro rocznie za każde dziecko.

Podania o wypłatę zasiłku na dzieci są rozpatrywane przez Kasę Świadczeń Rodzinnych tylko po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów. Przyznany zasiłek na dzieci (Kindegeld) wypłacany zostaje maksymalnie do czterech lat wstecz, a następnie co miesiąc do momentu ustania prawa do pozyskiwania pieniędzy na dzieci.

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w ubieganiu się o wypłatę zasiłku rodzinnego. Ponadto jedna z siedzib naszej Kancelarii znajduje się w okręgu Niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych w Budziszynie (Bautzen). Oferujemy sprawną oraz profesionalną obsługę w uzyskaniu zasiłku rodzinnego nawet za okres do 4 lat wstecz!
Szczegółowy wykaz dokumentów oraz listę koniecznych do przedłożenia zaświadczeń potrzebnych do uzyskania Kindergeld, jest ustalany indywidualnie i uwzględnia indywidualną sytuację osoby ubiegającej się o świadczenie pieniężne w postaci zasiłku rodzinnego.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.