Impressum

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu § 5 niemieckiej Ustawy o korzystaniu z teleusług:

Balduin & Partner Rechtsanwälte PartGmbB
reprezentowana przez partnerów, adwokata Patricka Balduina i adwokata Jonasa Bartlomiejczyka
Bahnstraße 4
45468 Mülheim an der Ruhr
tel.  +49 208 3057550
fax: +49 208 30575511
 
e-mail: kontakt@balduin-partner.de
 

Rejestr spółek partnerskich:

Sąd Rejonowy w Essen PR4203

nr identyfikacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług:

DE318029418

Organy nadzorcze:

Izba Adwokacka Düsseldorf, Freiligrathstr. 24, 40479 Düsseldorf

 

Przepisy prawno-zawodowe:

Zawód adwokata podlega zasadniczo wymienionym poniżej regulacjom prawno-zawodowym:

1. Federalne Rozporządzenie o Adwokaturze (BRAO)

2. Rozporządzenie o wykonywaniu zawodu adwokata (BORA)

3. Zasady wykonywania zawodu przez adwokatów europejskich (CCBE)

4. Rozporządzenie o zawodzie adwokata specjalisty (FAO)

5. Ustawa o wynagrodzeniach adwokackich (RVG)
 
Treść poszczególnych regulacji prawno-zawodowych znajdą Państwo na stronie Federalnej Izby Adwokackiej https://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/
 
Określenie zawodu:
(§ 5 ust. 1 nr 5 b niemieckiej ustawy o korzystaniu z teleusług)
adwokat
(§ 5 ust 1 nr 5 b niemieckiej ustawy o korzystaniu z teleusług)
Określenie zawodu "adwokat" zostało przyznane w Niemczech
 
Ubezpieczenie
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii Balduin & Partner Rechtsanwälte PartGmbB
 
ERGO Versicherungsgruppe AG
Victoriaplatz 2
40198 Düsseldorf
 
Terytorialny zakres działalności spółki: wszystkie czynności, które:
 
  • nie są wykonywane przez inną,  znajdującą się w innym państwie kancelarię lub bioro
  • nie mają związku z doradztwem i działalnością, wobec których obowiązuje prawo spoza Europy
  • nie odbywają się przed sądami spoza obszaru Europy
 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Korzystając z linków do zewnętrznych stron internetowych opuszczają Państwo administrowany przez nas zakres strony http://www.balduin-partner.de

 

Nie odpowiadamy za treść, funkcję bądź kształt zewnętrznych stron internetowych. Odpowiedzialność prawną z tego tytułu ponoszą wyłącznie oferenci tychże stron. Z reguły są to właściciele i/lub redaktorzy i/lub administratorzy danych stron www i adresów internetowych. 

 

Linki do stron zewnętrznych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Na wypadek, gdyby strony te (w przyszłości) miały zawierać treści niezgodne z prawem, wyraźnie dystansujemy się od zawartości tych stron. Strony, na które wskazujemy, zostały sprawdzone w chwili zamieszczenia linków pod kątem ewentualnych naruszeń prawa, które w owej chwili nie były widoczne. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.